logo Aspingtons Antikvariat

Böckerna är i gott antikvariskt skick
och i oktavformat om inte annat anges.

Boklistorna uppdateras kontinuerligt.

Sök fram nästa författare med ny bok genom att klicka på markeringen
som indikerar en bok upplagd inom de senast 7 dagarna.

  Lyrik  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Föregående | Boklistor | Nästa
ABC-bok. Hylands hörna:  ABC skrivet av svenska folket med bilder av Olle Olsson Hagalund, Bror Marklund, Karl Axel Pehrson, Bror Hjorth, Gustav Rudberg, Lars Norrman, Lennart Rodhe och Martin Lamm. [ref 67626]    90:-
    Sveriges Radios Förlag 1966. Liten 4:o. (32) s. Illustrerad, huvudsakligen i färg. Originalupplaga. Klammerhäftad. Fint ex.
   ABC-boken som såldes genom Radiohjälpen till förmån för lepra-barn över hela världen. Layout och omslag: Bo Petrén. Idégivare: Gunnar Wersén.

Se bild på boken
Afzelius, Nils (utg.):  Tirsis och Dafne. Herdedikter från svensk rococo. [ref 45315]    225:-
    Föreningen för bokhantverk, Stockholm, 1939. Stor 8:o. 72, (1) s. + 1 frontespis (signerad litografi) samt 20 teckningar i texten av Yngve Berg. Tryckt i 300 ex. Förlagets dekorerade pappband med påklistrad pärmetikett. Nedre hörnen obetydligt stukade, i övrigt ett fint ex. Den tillhörande kassetten saknas dock.
Alfons, Sven:  Ensamhetens himmelshuva. Dikter. [ref 12307]    150:-
    Bonniers 1942. Liten 8:o. 83, (1) s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen obetydligt gulnad, främre omslag lätt fläckat, i övrigt ett fint ex.
   Debutboken.
Allwood, Martin S.:  Katedralernas kyrkogård. Fria dikter. [ref 1286]    120:-
    Federativs, Stockholm, 1945. 77, (3) s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen med obetydliga bruksspår, annars ett fint ouppskuret ex.
   Omslaget komponerat av Adya Yunkers.
Almqvist, Carl Jonas Love:  12 songes. Av C.J.L. Almquist. Till gitarr och piano av Lille Bror Söderlund. Inledning av Gunnar Ekelöf. [ref 93]    125:-
    Bonniers 1966. Stor 8:o. 56, (3) s. Illustrerad av Bertil Bull Hedlund. Ny upplaga. Förlagets klotband med skyddsomslag samt främre omslag medbundet. Skyddsomslagets övre kant lätt naggad och med en liten lagad reva samt en aning solkat på baksidan. Försättsbladet och omslagets innerflikar lätt fläckade, i övrigt ett fint ex.
Se bild på boken
Anderson, Caleb J.:  Spånor. [ref 1039]    100:-
    Bonniers 1937. Liten 8:o. 606, (1) s. Häftad. Rygg och omslag något ojämnt gulnade, obetydlig fläck på främre omslag.
Andersson, Dan:  Dikter. Inledning: Thorstein Bergman. Kommentarer: Gösta Ågren. [ref 90366]    125:-
    Tiden [1988]. Stor 8:o. 402 s. Illustrerad av Sven Ljungberg. Förlagets dekorerade klotband med rödfärgat övre snitt och märkband. Fint ex. Skyddsomslaget saknas.
   Sid. 251-347: Dan Anderssons översättningar av utländsk poesi: Rudyard Kipling och Baudelaire.
  –  :  Samlade dikter. Visor och ballader. [ref 63936]    90:-
    Wahlström & Widstrand 1981. Stor 8:o. 251 s. Ny utgåva. [Ny upplaga]. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
   Omslag av Anders Rahm. - Innehåll: Kolvaktarens visor, Dikterna i Det kallas vidskepelse, Svarta ballader, Efterlämnade dikter, Dikter.

Se bild på boken
  –  :  Visor och ballader. [ref 67894]    250:-
    Tiden 1940. Stor 8:o. 269, (1) s. Med teckningar av Einar Forseth. 1:a illustrerade upplagan. Förlagets vackra ryggdekorerade halvfranska band med övre guldsnitt. 2 olika dateringar med namn på försättsbladet annars ett mycket fint ex.
Se bild på boken
Andersson, Paul:  Berättarna. Kantat i fyra partier för kör och soli. [ref 51392]    150:-
    Bonniers 1955. Liten 8:o. 96, (3) s. Originalupplaga. Häftad. Lätt skavd runt om men i stort fin.
   Inte samma ex som på bilden men ungefär lika snygg.

Se bild på boken
  –  :  Judiska motiv. [Dikter]. [ref 51376]    150:-
    Bonniers 1956. 39, (4) s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen lätt gulnad och bakre omslag med några svaga åldersfläckar, annars ett fint ex.
Se bild på boken
Andersson, Roland (red.):  Svensk tåg-poesi. Ett lyrikspår genom 125 år i urval och med förord av Roland Andersson. Efterord och författarnotiser: Tom Hedlund. [ref 92170]    90:-
    Bokomotiv Förlag, Stockholm, 1981. 131 s. Sparsamt illustrerad. 1:a upplagan. Förlagets dekorerade klotryggsband. Några mycket små skrapmärken på hörn och nederkant, annars ett fint ex.
Se bild på boken
Anwar, Chairil - Hughes, Ted - Voznesenskij, Andrej:  Det trekantiga päronet 3 x 13 dikter. Översättning från engelskan och ryskan av Lars Bäckström i samarbete med Olavi Justus och andra. [ref 89944]    150:-
    Rabén & Sjögren 1965. Tvär 8:o. 102, (2) s. Några teckningar av EWK. Häftad. Bakre omslag med ett litet veck i övre hörnet, i övrigt obetydliga bruksspår.
Se bild på boken
Apelqvist, Anders:  Det bortvända ansiktet. Dikter. [ref 48434]    90:-
    Tiden 1964. Liten 8:o. 55, (1) s. Originalupplaga. Häftad. Fint ex.
Apollinaire, Guillaume:  Guillaume Apollinaire. Urval, översättning och inledning av Ebbe Linde. [ref 70600]    175:-
    Bonniers 1952. Liten 8:o. 263, (1) s. 1:a svenska upplagan. Häftad. Ryggen mycket svagt fläckad med veck vid foten, främre omslag med ett litet veck i nedre hörnet, i övrigt mycket bra skick. (Panacheserien)
   Fransk poet av italiensk-polsk härstamning. Sin berömmelse har Apollinaire främst fått genom den originella, nyskapande poesin i Alcools (1913) och Calligrammes (1918), men han gjorde banbrytande insatser även som introduktör av kubistisk och futuristisk konst och var en av modernismens första teoretiker.

Se bild på boken
Arp, Hans:  Fågel och slips. Svenska tolkningar av Benkt-Erik Hedin och Bengt Höglund. [ref 15548]    150:-
    Cavefors 1961. Liten 8:o. 165, (1) s. Med illustrationer av Hans Arp och Sophie Taeuber-Arp. 1:a svenska upplagan. Häftad med skyddsomslag. Kort tillskrift på smutstitelbladet, annars ett till större delen ouppskuret ex i fint skick.
Se bild på boken
Asklund, Erik:  Prosadikter. [ref 33714]    90:-
    FIB:s Lyrikklubb 1958. Liten 8:o. 77, (3) s. Illustrerad av Charles Gl. Behrens. Originalupplaga. Tryckt i 5.000 ex. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Främre omslag medbundet. Skyddsomslaget ojämnt gulnat på rygg och framsida. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek nr 43)
Asklund, Erik - Englund, Carl Emil - Lagercrantz, Olof - Martinson, Harry - Lundkvist, Artur m.fl:  Poesi. Tidskrift för lyrik utgiven av Lyriksamfundet. Årgång 1-3. 1948-1950. [ref 78521]    500:-
    Wahlström & Widstrand 1948-1951. Stor 8:o. Ca 800 s. Häftad. Omslagen med obetydliga bruksspår, inlagorna med några diskreta markeringar.
   11 häften + register; allt som utkom.
Asklund, Erik - Kjellgren, Josef - Lundkvist, Artur - Martinson, Harry - Sandgren, Gustav:  Fem unga. Unglitterär antologi. [ref 13417]    350:-
    Bonniers 1929. 152 s. Originalupplaga. Häftad. Något sned, blekt och mörktonad rygg med falsreva nedtill. Omslagen med smärre riss och veck.
Aspenström, Werner:  Dikter. [ref 9877]    90:-
    Bonniers 1966. Liten 8:o. 143, (1) s. Förlagets klotband med skyddsomslag samt främre omslag medbundet. Omslaget lätt solkat samt med små bruksspår i övre kanten, i övrigt fint skick. (Den Svenska Lyriken)
   Innehåll: Ur Skriket och tystnaden (1946), Ur Snölegend (1949), Ur Litania (1952), Ur Hundarna (1954), Ur Dikter under träden (1956), Ur Om dagen om natten (1961), Ur Trappan (1964).

Se bild på boken
  –  :  Hundarna. Dikter. [ref 19883]    110:-
    Bonniers 1954. 66, (4) s. Originalupplaga. Häftad. Tillskrift på smutstitelbladet. Litet riss i ryggfoten, några sidor med litet stötmärke i marginalen.
   Omslagsteckning av Stig Åsberg.
  –  :  Inre. Dikter. [ref 21308]    90:-
    Bonniers 1969. Stor 8:o. 54, (4) s. Originalupplaga. Häftad med flikomslag. Omslagen med smärre veck längs kanterna, övre hörnet lätt stukat, i övrigt fin.
  –  :  Israpport. Dikter. [ref 59912]    90:-
    Bonniers 1997. Stor 8:o. 51, (1) s. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget med smärre bruksspår på baksidan.
  –  :  Litania. Dikter. [ref 25877]    90:-
    Bonniers 1952. Liten 8:o. 68, (4) s. Originalupplaga. Häftad. Litet tvärgående veck på ryggens nedre del, bakre omslag lätt solkat samt tillskrift på smutstitelbladet.
  –  :  Om dagen om natten. Dikter. [ref 31731]    95:-
    Bonniers 1961. Stor 8:o. 67, (7) s. Originalupplaga. Häftad med flikomslag. Namnteckning på smutstitelbladet, bakre omslaget med obetydlig fläck.
   Omslag av Lennart Rodhe.
Asplund, Karl:  Att överleva. Dikter. [ref 2358]    90:-
    Bonniers 1948. Stor 8:o. 95, (6) s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen med liten skada, omslagen ojämnt gulnade samt lätt kantstötta nedtill. Ouppskuren.
   Omslag av Yngve Berg.
  –  :  Dagen kommer. Dikter. [ref 6522]    90:-
    Bonniers 1943. Stor 8:o. 124, (5) s. Originalupplaga. Häftad med transparent skyddsomslag. Fint ouppskuret ex.
   Omslag av Yngve Berg.
  –  :  Det brinner en eld. Dikter. [ref 8798]    90:-
    Bonniers 1940. Stor 8:o. 119 s. Originalupplaga. Häftad. Omslagen något kantstötta nedtill, annars ouppskuret ex i fint skick.
  –  :  Silverbron. Dikter. [ref 37050]    90:-
    Bonniers 1936. Stor 8:o. 126 s. Originalupplaga. Häftad. Nagg i övre hörnet intill rygghuvudet, bakre omslag med små riss. Ouppskuren.
Asturias, Miguel Angel:  Vårlig klarvaka. I tolkning av Artur Lundkvist och Marina Torres. [ref 84276]    90:-
    Folket i Bild 1967. Liten 8:o. 100, (3) s. 1:a svenska upplagan. Häftad med flikomslag. Osprättad. Liten tillskrift på smutstitelbladet, i övrigt ett fint ex. (FIBs Lyrikklubbs bibliotek nr 123)
Atterbom, Per Daniel Amadeus:  Dikter. Ett urval av Harald Forss. [ref 80266]    90:-
    FIB:s Lyrikklubb, Stockholm, 1955. Liten 8:o. 75, (3) s. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslagets framsida med en liten reva, i övrigt ett fint ex. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek nr 16)
Axelson, Sture:  Sommaren är kort. Dikter. [ref 75964]    90:-
    Bonniers 1943. Liten 8:o. 56, (4) s. Originalupplaga. Häftad. Omslagen med några obetydliga bruksspår, det främre med en ljus fläck i ytterkanten. Raderad tillskrift på smutstitelbladet.
   Debutboken.
Beckett, Samuel:  Dikter. Tolkningar av Magnus Hedlund. [ref 9667]    175:-
    Bonniers 1969. Liten 8:o. 73, (2) s. 1:a svenska upplagan. Häftad. Lätta bruksspår. (Röster. Lyriker i svensk tolkning)
Se bild på boken
Beckman, Erik:  Farstu. [ref 13287]    600:-
    Bonniers 1963. 34, (2) s. Författarens debut. Häftad. Omslagen lite åldersprickat annars ett fint ex (se bilden) Tillskrift. (Nya lyrikserien 13)
Se bild på boken
Beckman, Kaj (red.):  I världen. Ett dikturval. [ref 57311]    100:-
    FIB:s Lyrikklubb, Stockholm, 1966. Liten 8:o. 95, (1) s. Illustrerad med vinjetter av Kaj Beckman. Häftad. Hörn och kanter med obetydligt stötta, bakre omslag med ett svagt, annars ett fint ouppskuret ex. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek 117. - FIB:s Lyrikklubbs årsbok 1967)
Se bild på boken
Bellman, Carl Michael:  Bellman II. En antologi av Göran Hassler. [ref 75264]    95:-
    En bok för alla, 1995. Liten 8:o. 429, (1) s. Rikt illustrerad. Musiknoter. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (En bok för alla)
  –  :  Dikter i urval. Utgivna av Olof Byström. [ref 53714]    150:-
    Bonniers 1956. Liten 8:o. 389, (1) s. 11:e-12:e tusendet. Förlagets dekorerade halvfranska band med övre guldsnitt och skyddsomslag samt främre omslag medbundet. Skyddsomslaget lätt gulnat på ryggen, annars ett fint oläst ex, förvarat i enkel skyddskartong. (Den svenska lyriken)
Se bild på boken
  –  :  Dikter till enskilda III. 1785-1789. [ref 66953]    250:-
    Bonniers 1957. Liten 8:o. (4), 266, (1), 211 s. + frontespis samt illustrationer i texten. Standardupplaga utgiven av Bellmanssällskapet. Förlagets vackra halvpergamentband med rikt guldornerad rygg, titel i skinn, sprängda snitt och marmorerade pärmpapper samt Bellmans namninitialer i guld på främre pärmen. Båda omslagen medbundna. Ett synnerligen fint och välhållet ex. (Carl Michael Bellmans skrifter X)
   Med musikbilaga.

Se bild på boken
  –  :  Fredmans epistlar. [ref 70043]    200:-
    Bonniers 1953. Liten 4:o. 309, (8) s. Illustrerad av Yngve Berg. Förlagets halvfranska band med ryggdekor i guld, övre guldsnitt och mönstrade pärmpapper samt båda omslagen medbundna. Rygghuvudet skavt, namninitialer på försättsbladet, i övrigt fint skick.
   Ytterligare en del med musik utkom samma år.
  –  :  Fredmans epistlar - Fredmans sånger och fiskarstugan. Arrangerade för piano med ackordsanalyser av Knut Brodin. Förord av J. H. Kellgren. [ref 91529]    250:-
    Förlagshuset Carl Michael 1989. 4:o. (200) + 177 s. Illustrerad med vinjetter och helsidesillustrationer av Elis Chiewitz samt noter. Förlagets dekorerade konstläderband. Lätta bruksspår. 2 volymer.
Se bild på boken
  –  :  Fredmans epistlar + Fredmans sånger + Musiken till Fredmans epistlar och Fredmans sånger. [ref 14622]    400:-
    Bonniers 1917-1918. Stor 8:o. (13), 304, (5) + (3), 202, (5) + (204) s. Illustrerad i texten samt med 17 rödtonade originallitografier av Yngve Berg. Förlagets vackra ryggdekorerade halvfranska band med helt rött snitt samt läsband i de två första delarna. Alla tre banden med bruksspår, stötta hörn och som vanligt blekta ryggar. "Musiken" med genomgående fuktrand.
   Första upplagan av denna kända utgåva av Bellmans mästerverk. Yngve Berg var inte nöjd med sina rödtonslitografier så det kom ut en ny upplaga 1922 med lätt ändrade befintliga litografier eller helt omgjorda. Personligen tycker jag mer om litografierna i denna upplaga då de är klarare och mer distinkta, men det är en smaksak.

Se bild på boken
  –  :  Fredmans epistlar nr 30, 48, 49 och 78 samt fragment av nr 62 i skaldens egenhändiga utskrift. Samlingen utgiven av Bellmanssällskapet under redaktion av Lena Österlöf. [ref 63381]    100:-
    Stockholm 1963. 38, (1) s. + 9 faksimilblad (delvis utvikbara). Teckningar av Yngve Berg (delvis som monterade planscher). Tryckt i 600 numrerade ex varav detta är nr 239. Originalpappband med klistrad titeletikett på främre pärmen. Fint skick.
  –  :  Fredmans epistlar, ord och musik. Troget efter O. Åhlströms original-upplaga. Företal av J.H. Kellgren. [ref 82407]    250:-
    Abraham Lundquist, Stockholm, 1954. Liten 8:o. 122 (3) s. + 105 s. med noter. Samtida skavt och stött halvfranskt band med ryggdekor. Inlagan lite fläckig samt liten fläck på längdsnittet. Diskret namnteckning på försättsbladet.
  –  :  Fredmans epistlar. - Fredmans sånger. Ord och musik. [ref 86014]    140:-
    Bonniers 1927. Liten 8:o. 260, (2) + 252, (2) s. Med musikbilaga i arrangemang för piano i varje del, med uderlagd text. Förlagets halvfranska band ryggdekor i guld samt marmorerade snitt och pärmar. Rygghuvudet skavt och ryggen i övrigt med skrapmärken, invändigt i fint skick.
   Två delar sammanbundna i en volym.
  –  :  Fredmans epistlar. + Fredmans sånger. Ord och Musik. [ref 71529]    450:-
    Elkan & Schildknecht 1869, 1873-1872. Stor 8:o. VIII, 110, (2), VII, 161 + 67, (3), (4), 115 s. 2 trevligt halvfranskt inbundna band med lätt ryggdekor och upphöjda bind.
   "Fredmans" felstavat på ryggen till epistlarna.
  –  :  Fredmans epistlar. + Musiken till Fredmans epistlar. [ref 14606]    2500:-
    J.P. Lindh, Stockholm, 1810. Graverat titelblad + (10), 274, (4) s. + 105 s. graverade musiknoter. 2:a upplagan. Något senare halvfranskt band med ryggförgyllning och grönt, stänkmarmorerade snitt. Något nött band. Inlagan med bläckfläck i övre hörnet på s. 148-152 samt reva i yttermarginalen på s. 153-154, i övrigt en ren och fin inlaga. Försättsbladet med missfärgning samt både för- och eftersättsblad brunfläckade i hörnen. Gammal namnteckning på titelbladet.
   Detta första omtryck av Fredmans Epistlar är nästan identiskt med den första upplagan som kom 1790, men vinjetten till företalet har murgröna i denna upplaga i stället för rosor i originalupplagan. Musikdelen med noter utgavs separat.
  –  :  Fredmans epistlar. Bilder av Peter Dahl. [ref 83742]    175:-
    Konstfrämjandet i samarbete med Galerie Aix och Peter Dahl, Stockholm, 1984. Liten 4:o. (36) s. Illustrerad med reproduktioner i färg. Klammerhäftad. Omslagen svagt gulnade, i övrigt välhållen.
   Häftesomslaget utgörs av en originallitografi av Peter Dahl!
  –  :  Fredmans epistlar. Förord av Sven Delblanc. [ref 14605]    200:-
    Bonniers 1984. 4:o. 430, (3) s. Med bilder av Peter Dahl. Textsidorna i faksimil (6% förstoring) efter originalupplagan från 1790. Förlagets röda dekorerade klotband. Fint ex.
   Skyddsomslaget saknas. Bilden är från titelplansch och titelblad.

Se bild på boken
  –  :  Fredmans epistlar. Ord och musik. [ref 70638]    90:-
    Bonniers 1927. Liten 8:o. 260, (2) s. Ny utgåva. Förlagets halvfranska band med marmorerade snitt och pärmöverdrag. Skrapmärken på pärmspeglar och kanter, i övrigt fint skick.
  –  :  Fredmans sånger. [ref 62150]    90:-
    Niloe 1977. Stor 8:o. 163, (5) s. + 86 s. musiknoter. Faksimiltryck av 1791 års originalupplaga. Förlagets röda konstläderband med ryggförgyllning. Omslaget obetydligt kantstött samt diskret namnteckning på försättsbladet, i övrigt ett fint ex. (Niloe-biblioteket. Universalserien)
  –  :  Fredmans sånger + Musiken till Fredmans sånger + Kommentar. [ref 14625]    250:-
    Bonniers 1932. Liten 8:o. (8), 255, 245 s. + frontespis. Illustrerad med noter samt andra illustrationer i kommentardelen. Standardupplaga utgiven av Bellmanssällskapet. Förlagets halvfranska band med rikt guldornerad rygg, titelfält i svart och färgade snitt, marmorerade pärmpapper, för- och eftersättsblad samt båda omslagen medbundna. Fint ex i skyddskartong. (Skrifter 2)
  –  :  Politisk och patriotisk diktning. [ref 33291]    175:-
    Bellmanssällskapet, Stockholm, 2000. Liten 8:o. 113, 173 s. Titelplansch samt illustrationer i texten. Standardupplaga utgiven av Bellmanssällskapet. Förlagets imiterade halvpergamentband med rikt guldornerad rygg, grönt titelfält och dekor på främre pärmen. Båda pärmarna med en skrapskada nedtill i ytterkant och den bakre pärmen lätt skavd upptill, annars fint skick. (Carl Michael Bellmans skrifter XVI)
   Med musikbilaga.
  –  :  Politisk och patriotisk diktning. [ref 91606]    125:-
    Bellmanssällskapet, Stockholm, 2000. Liten 8:o. 113, 173 s. Titelplansch samt illustrationer i texten. Standardupplaga utgiven av Bellmanssällskapet. Häftad. Fint ex. (Carl Michael Bellmans skrifter XVI)
   Med musikbilaga.

Se bild på boken
  –  :  Religiös diktning. [ref 14611]    125:-
    Bellmanssällskapet, Stockholm, 1993. Liten 8:o. 120, 87 s. Standardupplaga utgiven av Bellmanssällskapet. Förlagets imiterade halvpergamentband med rikt guldornerad rygg, grönt titelfält och dekor på främre pärmen. Fint ex. (Carl Michael Bellmans skrifter XV)
  –  :  Religiös diktning. [ref 59550]    100:-
    Stockholm 1993. Liten 8:o. 120, 87 s. Standardupplaga utgiven av Bellmanssällskapet. Häftad. Fint ex. (Skrifter 15)
   Med omfattande kommentardel.
  –  :  Samlade skrifter. 1-4. Utgifna af Joh. Gabriel Carlén. + Musik till Carl Michael Bellmans samlade skrifter. Efter den traditionella behandlingen arrangerad af J. A. Josephson. [ref 36062]    1400:-
    Bonniers 1861. (10), XL, 512, (3) + IV, 364, (2) + (6), 446, (5) + VIII, 528 + (2), 521, (1 blank), (6) s. + 4 frontespiser (varav 1 porträtt samt 2 i färg) + 15 planscher (varav flera i färg) + 1 extra färgplansch (Haga). Rikligt med träsnitt i texten. Förlagets mörkgröna klotband med blindpressning samt guldornerade främre pärmar och ryggar. Lätt nötta band, del 1 & 4 med en liten skada på rygghuvudet. Främre innerfalsen till del 1 limmad, några av de övriga innerfalsarna försvagade (ej loss). Inlagan till del 1 delvis vattenskadad på övre delen, i övrigt förekommer en del åldersfläckar här och där i samtliga delar. Komplett i 5 volymer.
Se bild på boken
  –  :  Wisa om Gubben Noach. Framställd i träsnitt av Artur Sahlén. [ref 5622]    350:-
    Handpresstryckeriet, Råsinda, 1921. Stor 8:o. (19) s. Bibliofilupplaga tryckt på japanpapper omfattande (förutom ett antal dedikationsexemplar): 50 ex. signerade, numr. I-L och 150 ex numr. 1-150. Detta exemplar är nr 7 av de osignerade. Trådhäftad med yttre snörning. Rygghuvud och -fot lätt naggade och med små revor, omslagen med några mycket svaga veck, i övrigt fint skick.
Se bild på boken
[Bellman, Carl Michael]:  Tillfällige verser och rim, skrifne och hopsamlade innom ett hus där auctor finner sig älskad och wälkommen. Tilägnade Fru E. W-m- [Elisabeth Westmans visbok]. [ref 45254]    350:-
    Bellmanssällskapet, Stockholm, 1927. Liten 8:o. 44 faksimilblad, 7, (1) s. text. Illustrationer delvis utvikbara. Tryckt i 300 + 100 ex. Förlagets marmorerade pappband i skyddskassett. Bandryggen sprucken, kassetten ojämnt blekt. Inga av planscherna kolorerade som de ofta är.
   Reproduktion av en i Kungl. biblioteket befintlig handskrift utförd av Nordisk Rotogravyr.
Bengtsson, Frans G.:  Legenden om Babel. Dikter. [ref 25451]    125:-
    Bonniers 1925. Stor 8:o. 119, (3) s. Originalupplaga. Häftad med transparent skyddsomslag. Skyddsomslaget med revor, rygghuvud och -fot något stötta, i övrigt fint skick.
Se bild på boken
  –  :  Tärningkast. [ref 46355]    250:-
    Bonniers 1923. Stor 8:o. 88 s. Originalupplaga. Privatbundet halvfranskt band med fyra upphöjda bind och båda omslagen medbundna. Rygghuvud och pärmhörn med lätta skrapmärken, främre omslaget med diskret recensionsstämpel.
   Frans G. Bengtssons debut.
  –  :  Tärningkast. - Legenden om Babel. [ref 84409]    100:-
    Bonniers 1944. Liten 8:o. 209, (4) s. Ny utgåva. Förlagets dekorerade halvklotband med främre omslaget medbundet. Gott skick.
   Frans G. Bengtssons två första diktsamlngar samlade i en volym.
Berg, Aase:  Hos rådjur. Prosadikter. [ref 92146]    400:-
    Bonnier Alba 1994. Liten kvadratisk 8:o. 63, (1) s. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Omslagets framsida med en liten (1 cm) lagad reva, knappt märkbar samt en med svart tusch överstruken namnteckning på smutstitelbladet, annars ett fint ex.
Se bild på boken
Berg, Bengt:  Innan Dallas. [ref 21284]    250:-
    LT:s förlag 1985. Kvadratisk 8:o. 87 s. Illustrerad av Lars Lerin. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband. Lite skavd rygg samt något gulnade pärmar, annars fint skick.
Se bild på boken
Berg, Björn - Henrikson, Alf:  Teckningar & vers. [ref 43246]    90:-
    Bra Böcker 1976. Stor 8:o. 97 s. Rikt illustrerad. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband. Rygghuvud och -fot lätt stötta, annars ett fint ex.
Se bild på boken
Berghagen, Lars:  I mina blommiga sandaler. [ref 57235]    125:-
    Brombergs 1993. 80 s. Illustrerad i färg. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband. Liten defekt på främre pärmen, annars fint skick.
   Signerad "Lars Berghagen 1995".
Bergman, Bo:  Marionetterna. Dikter. [ref 27169]    400:-
    Bonniers 1903. Liten 8:o. 134, (3) s. Originalupplaga. Gediget, privatbundet, halvfranskt band med fem upphöjda bind och pärmarna i imiterat krokodilskinn samt vackert mönstrade för- och eftersättsblad. Ryggen något blekt och med ett par små skrapmärken. Ett porträtt i urklipp har klistrats på det främre fria försättsbladets baksida (bladet buckligt) och ett litet tidningsurklipp likaså på det fria eftersättsbladets omönstrade sida. I övrigt fint skick.
   Debutboken.
  –  :  Stockholmsdikter. [ref 73001]    125:-
    Bonniers 1947. Liten 4:o. 114, (5) s. Rikt illustrerad av Yngve Berg. Originalupplaga. Förlagets klotryggsband med bägge omslagen medbundna och marmorerade pärmpapper. Fint ex.
Bergner, Tor:  Nasarbox. [ref 56056]    125:-
    CEWE-Förlaget, Bjästa, 1981. Stor 8:o. 85 s. Illustrerad med teckningar av Bert Olls. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med smärre bruksspår och blekt vid främre falsen, i övrigt fint skick.
   Dedikation från "Broder Tor" på titelbladet. - Presentation av boken av Carl-Göran Ekerwald på omslagets baksida.

Se bild på boken
Bergquist, Lars:  Skuggspel, klara vatten. Tangdikter - tolkningar i samarbete med Li Keqian. [ref 92398]    125:-
    Norstedts 1990. 359 s. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med lätta bruksspår annars fin.
   På kinesiska och svenska.

Se bild på boken
Billman, Torsten:  Oregelbundet i bilder och ord. [ref 32234]    100:-
    Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1967. Stor 8:o. 85, (2) s. Rikt illustrerad med teckningar av författaren. Tryckt i 620 ex. Häftad med skyddsomslag. Ett hörn lätt stött, i övrigt obetydliga bruksspår. (Bokvännens bibliotek 80)
Bjursten, Herman:  Minnen från Gripsholm. Fosterländska dikter. Wasa-tiden. Första och andra delen. [ref 84215]    175:-
    J.L. Brundins Förlag, Stockholm, 1856. 190, (2), + (2), 191, (1) s. Vackert ryggdekorerat samtida halvfranskt band. Exlibris samt namnteckning på försättsbladet.
Se bild på boken
Björkegren, Hans:  Mistral. [Dikter]. [ref 79194]    90:-
    Wahlström & Widstrand 1954. 101, (1) s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen samt omslagen ojämnt gulnade, några små svaga fläckar på smutstitelbladet.
Björling, Gunnar:  Att i sitt öga. [ref 2293]    500:-
    Wahlström & Widstrand 1954. 70, (2) s. Originalupplaga. Tryckt i 200 numrerade ex. detta nr 179 och signerad av författaren. Dessutom en tillskrift och signerad av "Gunnar Björling". Häftad. Lite stötta hörn annars ett fint ex.
Se bild på boken
  –  :  En mun vid hand. Urval lyrik 1930-1955. [ref 55467]    100:-
    Söderströms, Helsingfors, 1958. 204 s. Häftad. Omslagen kantstötta,det främre med svagt veck, rest av prislapp på bakre omslag. Ouppskuret ex.
Se bild på boken
  –  :  Fågel badar snart i vattnen. [ref 15541]    350:-
    Akademiska bokhandeln i distribution, Helsingfors, 1934. Liten 8:o. 111 s. Originalupplaga. Häftad. Lite mörktonad och lätt skavd rygg, omslagen med små veck i nedre kanten.
  –  :  O, finns en dag. [ref 31367]    250:-
    Söderströms, Helsingfors, 1944. 111 s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen mörktonad samt lätt stött upp- och nedtill, omslagen lätt gulnade och med några små veck, smutstitelbladet med spår efter tidningsurklipp.
  –  :  Ohört blott. [ref 76096]    300:-
    Söderströms, Helsingfors, 1948. 94, (2) s. Originalupplaga. Häftad. Hörnen lätt stukade, obetydligt kantstött nedtill.
   Dedikation på smutstitelbladet: "Vännen Bengt från Gunnar".

Se bild på boken
  –  :  Ord och att ej annat. [ref 32170]    250:-
    Söderströms, Helsingfors, 1945. 134 s. Originalupplaga. Häftad. Omslagen gulnade, namnteckning på smutstitelbladet. Bakre omslagets insida något missfärgad av tejp.
  –  :  Som alla dar. [ref 38735]    400:-
    Söderströms, Helsingfors, 1953. 76, (3) s. Originalupplaga. Häftad. Hörnen lätt stukade och omslagen kantstötta nedtill samt stött ryggfot. Diskreta anteckningar och understrykningar i blyerts förekommer i texten.
   Dedikation på smutstitelbladet: "Bengt Hallgren med hjärtlig hälsning från Gunnar Björling".

Se bild på boken
  –  :  Träd står i sina rader. Urval lyrik 1922-1936. [ref 76100]    150:-
    Wahlström & Widstrand 1952. 172, (2) s. Häftad. Ryggen något mörktonad, omslagen med smärre riss och veck längs kanterna.
  –  :  Vårt kattliv timmar. [ref 76095]    250:-
    Söderströms, Helsingfors 1949. 108 s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen mörktonad samt tillskrift på titelbladet.
   Dedikation på smutstitelbladet "från Gunnar Björling".
Blomberg, Erik:  Dikter. [ref 9650]    150:-
    Bonniers 1944. 159, (1) s. Förlagets dekorerade skinnband, inre denteller samt helt guldsnitt och kassett. Ryggen lite blekt annars fin. (Den svenska lyriken)
Se bild på boken
  –  :  Människan och guden. [ref 29555]    100:-
    Dahlbergs Förlag, Stockholm, 1919. Liten 8:o. 90, (3) s. Originalupplaga. Häftad. Bakre omslag lätt lagersolkat, annars ett fint ex. Ouppskuren.
[Blumauer, Aloys]:  Blumauers Æneis. Fri öfversättning af J.M. Stjernstolpe. [ref 92135]    400:-
    J.A. Probsts Förlag, Stockholm, 1825. Liten 8:o. (4) 240 s. + 2 kopparsticksplanscher. Andra upplagan, öfversedd och förändrad, samt med tillägg af Æneidens trenne sista böcker efter Virgilius. Äldre privatbundet halvfranskt band med ryggdekor i guld, fyra upphöjda bind och ryggtitel i rött. Ryggen med lätt skavda falsar, små skrapmärken och några mycket små fläckar. För- och eftersättsblad med missfärgningar, titelplanschen fuktskadad och åldersfläckad, titelbladet lätt åldersfläckat och med en liten ojämn reva i yttre marginalen, i övrigt mycket bra skick med ren och fin inlaga.
Se bild på boken
Bly, Robert:  Alla sovande i världen. Svensk tolkning av Eva Bruno. [ref 92051]    95:-
    Coeckelberghs Bokförlag 1976. 92 s. Häftad med flikomslag. Lätt skavd rygg och omslagen med smärre veck samt namnteckning på förtitelbladet. (Lyrikserien Tuppen på berget 23)
Se bild på boken
Bohman, Gunnar:  Kalle och Adas visor. - Valser och visor med Kalle och Ada. [ref 52608]    200:-
    Skoglund & Bourelius, Stockholm, 1938-1939. Liten 4:o. 118, (7) + 123, (3) s. Med illustrationer av Gösta Persson, vissa i färg. Privatbundet halvfranskt band. Lätt nött band med en liten fläck längst ned på ryggen, bakre ytterfalsen något skav upptill.
   Med musiknoter. - Två arbeten sammanbundna i en volym.
Borges, Jorge Luis:  Tigrarnas guld. Svensk tolkning av Marian Torres och Artur Lundkvist. [ref 92178]    125:-
    Coeckelberghs 1975. 83, (1) s. 1:a svenska upplagan. Häftad med flikomslag. Bakre omslag fläckat, annars ett fint, ouppskuret ex. (Lyrikserien Tuppen på berget 6)
Se bild på boken
Boye, Karin:  Dikter. [ref 9738]    100:-
    Bonniers 1947. Liten 8:o. 291, (1) s. + frontespis (porträtt) i färg. 11:e-15:e tusendet. Förlagets dekorerade klotband med färgat övre snitt och främre omslag medbundet. Rygghuvudet med minimal stötskada. Skyddsomslaget saknas. (Den Svenska Lyriken)
   Innehåll: Moln. - Gömda land. - Härdarna. - För trädets skull. - De sju dödssynderna.
  –  :  Dikter. [ref 54530]    150:-
    Bonniers 1952. Liten 8:o. 291, (1) s. Med ett porträtt av författaren. 35:e-41:a tusendet. Förlagets dekorerade halvfranska band med övre guldsnitt samt främre omslaget medbundet. Mycket lätta bruksspår. Inte samma ex som på bilden men lika fin. (Den svenska lyriken)
   Innehåller: Moln, Gömda land, Härdarna, För trädets skull och De sju dödssynderna.

Se bild på boken
  –  :  Moln. [ref 28802]    800:-
    Bonniers 1922. 60, (2) s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen något nött särskilt rygghuvud- och fot samt lite kantnött runt om. Ett hyfsat ex av författaren debutbok. Ovanlig.
Se bild på boken
Brate, Erik (övers.):  Sämunds Edda. Översatt från isländskan av Erik Brate. [ref 42807]    275:-
    Norstedts 1913. XVI, 388 s. Förlagets dekorerade klotband. Pärmarna delvis något blekta och solkade.
Braun, Wilhelm von:  Valda skämtsamma dikter. [ref 89668]    100:-
    Bonniers 1924. Liten 8:o. 190 s. Ny upplaga. Förlagets halvfranska band. Ryggen med skrapmärken och en liten fläck, i övrigt fint skick.
Brecht, Bertolt:  Sånger mellan krigen. I urval av Erwin Leiser. [ref 74466]    90:-
    FIB:s Lyrikklubb 1955. Liten 8:o. 79, (1) s. 1:a svenska upplagan. Förlagets dekorerade pappband utan skyddsomslag. Gott skick. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek 17)
Breitholtz, Lennart (urval och översättning):  Litteraturens klassiker. 5: Medeltidens litteratur. [Lyrik, dramatik m.m.] Redigerad av Karl-Ivar Hildeman. [ref 53880]    90:-
    Almqvist & Wiksell 1966. 295, (1) s. 2:a upplagan. Häftad. Ryggen med ett veck, i övrigt gott skick.
Broberg, Gunnar - Marken, Ulf (utg.):  "I skogar, på berg och i dalar". Linné i dikten. [ref 69348]    90:-
    [Svenska Linné-sällskapet], Uppsala, 1990. 132 s. Illustrerad. Häftad. Fint ex.
Bukowski, Charles:  Dagarna rusar iväg som vilda hästar över bergen. 92 dikter. Översättning: Einar Heckscher. [ref 92273]    150:-
    Lindelöws bokförlag, Göteborg, 2011. Liten 8:o. 261, (1) s. Illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Stämpel på försättsbladet samt på insidan av bakre pärmen.
Se bild på boken
  –  :  Dikter för döende vilsna och döende veka stolta och sköna. Till svenska av Einar Heckscher. [ref 90254]    120:-
    Härnqvists bokförlag 2007. 149 s. 1:a pocketupplagan. Fint ex.
Se bild på boken
Byron, Lord [George Gordon Noel]:  Ur Childe Harolds pilgrimsfärd. Sången om Grekland. I öfversättning af Fredrik Sander. [ref 89917]    250:-
    Samson & Wallin, Stockholm, 1885. 84 s. Illustrerad. Privatbundet halvklotband med handmarmorerat pärmpapper. Lite blekt rygg samt lite ojämnt blekt främre pärm annars fin.
Se bild på boken
Bååth, A. U.:  Kärlekssagan på Björkeberga sommaren 1629. Diktcykel. [ref 24994]    150:-
    Frithiof Hellbergs Förlag, Stockholm, 1892. 4:o. 158 s. Illustrerad av Viktor Andrén. Rödbrunt klotband (A. Lindmansson, Stockholm) med rikt guldornerad rygg och främre pärm samt blindpressad bakre pärm och röda snitt. Ryggändar och hörn lätt skavda, liten reva i nedre kanten på fria försättsbladet och något snedläst, i övrigt fint skick.
Se bild på boken
Bäckström, Lars:  Världen omkring oss. Dikter 1959–61. [ref 49017]    125:-
    Rabén & Sjögren 1962. Tvär 8:o. 68 s. Originalupplaga. Häftad med skyddsomslag. Tillskrift på smutstitelbladet, kryssmarkeringar med rödpenna i innehållsregistret och i bibliografin på sista sidan samt några sidor här och var med noteringar i blyerts av tidigare ägare. Inklistrad dedikation på smutstitelbladet: "Arne vänskapligen från Lars 3.12.62".
Bögh, Erik:  Sanningens vallfärd. På svenska af V.E. Öman. [ref 72073]    175:-
    C. E. Fritzes K. Hofbokhandel, Stockholm, 1883. 4:o. 63 s. Rikt illustrerad av Carl Larsson. Förlagets klotband med främre pärmen präglad i guld, rött och svart och bakre pärmen med en blindpressad uggla. Ryggändar och hörn obetydligt skavda, litet skrapmärke på ytterfalsen, främre innerfalsen lite försvagad samt för- och eftersättsblad mörktonade. Som helhet dock mycket bra skick.
Se bild på boken
Börjlind, Rolf (red.):  Nya tider, nya änglar. Samtal, dikter, manifest med och av Bruno K. Öijer, Margareta Renberg, Per Lindgren, Bernt Staf, Eric Fylkeson och Michael Wiehe. [ref 30987]    150:-
    Bo Cavefors Bokförlag, Malmö, 1976. Liten 8:o. 317 s. 1:a upplagan. Häftad. Lätt snedläst med lätt fläckad rygg, bakre omslag och liten fläck på övre snittet.
   Tillhörande kassettband och originalpåse saknas.

Se bild på boken
Böök, Fredrik - Hallström, Per - Lamm, Martin (red.):  Grekisk poesi. Heriodos. Tyrtaios. Solon. Pindaros. Backylides. Kallimachos. Theokritos och Grekiska epigram. [ref 58247]    120:-
    Bonniers 1929. Liten 8:o. 362 s. Förlagets halvfranska band med ryggdekor och marmorerat snitt. Något nött band. (Världslitteraturen)
Se bild på boken
Carlson, Stig:  Sjukjournal. [ref 37261]    100:-
    Norstedts 1945. 75, (2) s. Originalupplaga. Häftad. Omslagen med små veck och riss i nedre kanten, i övrigt ett fint ex.
   Debutboken.
Catullus:  Dikter. Svensk tolkning, inledning och förklaringar av Ebbe Linde. [ref 9871]    95:-
    Forum 1958. Liten 8:o. 139, (3) s. Häftad. Lätt kantnött och sprättad med slö kniv, dock inga marginalskador. (Forumbiblioteket 101)
   Bilden föreställer ett annat exemplar och överensstämmer ej helt med detta ex.

Se bild på boken
Celan, Paul:  Dikter. I urval och tolkning av Carl-Henrik Wittrock. [ref 5647]    175:-
    FIBs Lyrikklubb, Stockholm, 1972. Liten 8:o. 47, (1) s. 1:a svenska upplagan. Klammerhäftad. Fint ex. (FIBs Lyrikklubbs Lilla Serie 4)
   Med dedikation från översättaren.

Se bild på boken
Chlebnikov, Velimir:  En kyss i frost. Dikter 1908-22 tolkade från ryska av Anna Ljunggren och Nils Åke Nilsson. Inledning och kommentarer av Nils Åke Nilsson. [ref 90596]    90:-
    Fripress förlag 1988. 45, (1) s. 1:a svenska upplagan. Häftad. Omslagen med lätta bruksspår samt smärre understrykningar och markeringar i blyert.
Se bild på boken
Choræi, Michaël:  Samlade skaldestycken. [ref 35992]    200:-
    Örebro, N.M. Lindh, 1826. Liten 8:o. Frontespis (kopparstick uppfodrat på styvt friblad), XXXIV, 308 s. 2:a upplagan. Något slitet nära samtida halvfranskt band. Samtida pappersremsa med tillskrift och biblioteksetikett med makuleringsstämpel inklistrade på främre pärmens insida. Namnteckningar och datering på försättsbladet. Eftersättsbladet lätt fuktskadat och bakre pärmens insida lite brunfläckad. Planschblad, titelblad och de första sidorna lätt åldersfläckade. Sid. XVII-XX med marginalskada utan textförlust. Sid. 275-276 med reva i marginalen. Inlagan i övrigt i mycket bra skick.
Chuang tzu:  Äkthetens urkund. Till svensk vers och med inledning av Åke Ohlmarks. [ref 88781]    100:-
    FIB:s Lyrikklubb, Stockholm, 1964. Liten 8:o. 83, (1) s. + 1 plansch. Tryckt i en upplaga om 3.000 ex. Förlagets tryckta pappband med skyddsomslag. Omslagets framsida med en lagad reva och baksidan något fläckad. Signatur i röd tusch på försättsbladet, i övrigt är inlagan i fint skick. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek 94)
Se bild på boken
Cornell, Jan (red):  Gustaviansk lyrik. [ref 17853]    100:-
    Bonniers 1952. Liten 8:o. 410, (1) s. + 10 planschblad (vissa i färg). 7:e-8:e tusendet. Förlagets dekorerade klotband med färgat övre snitt och främre omslaget medbundet. Ryggen något blekt och med en liten fläck. Skyddsomslaget saknas. (Den svenska lyriken)
Cravan, Arthur:  Poeten med världens kortaste hår. Dikter tolkade och presenterade av Stina och Olle Orrje. [ref 90326]    100:-
    Bakhåll, Lund, 2010. 94, (2) s. Illustrerad. 4:e utgåvan. Förlagets dekorerade klotryggsband. Fint ex.
   Arthur Cravan, boxare och poet, på senare tid bosatt i Mexiko. En dag skulle han segla en sväng och begav sig ut på havet. Sedan den dagen är han försvunnen.

Se bild på boken
Cullhed, Anders (red.):  Generation 27! Tio spanska poeter i urval och översättning av Anders Cullhed. [ref 78813]    90:-
    Folket i Bild 1996. 271, (1) s. Sparsamt illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget blekt på ryggen, obetydligt nagg. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek 265)
Se bild på boken
Dagerman, Stig:  Dagsedlar publicerade i Dagstidningen Arbetaren 1944-1954. [ref 89870]    125:-
    Dagstidningen Arbetaren, Stockholm, 1960. Stor 8:o. 158, (2) s. 5:e upplagan. 8:e-10:e tusendet. Häftad. Ryggen skavd och läsrandig, omslagen naggade och det bakre med två små lagade revor. Tillskrift på smutstitelbladet.
Se bild på boken
  –  :  Vårt behov av tröst. Prosa och poesi. En volym sammanställd av Olof Lagercrantz. [ref 79573]    150:-
    Norstedts 1955. Liten 8:o. 291, (3) s. 2:a upplagan. Förlagets klotryggsband med främre omslaget medbundet. Övre och nedre pärmkanter samt hörn lätt skavda, två obetydliga fläckar på yttersnittet, annars ett fint ex.
Se bild på boken
Dahlberg, Folke:  Roende. [ref 34988]    90:-
    Wahlström & Widstrand 1956. 81, (1) s. Originalupplaga. Häftad. Något gulnad rygg med ett par fuktfläckar, omslagen ojämnt gulnade, annars gott skick. Exlibris.
Dahlgren, Eva:  För att röra vid ett hjärta. Sångtexter 1975-1999. [ref 11542]    150:-
    Wahlström & Widstrand 2000. 163 s. Originalupplaga. Limhäftad med flikomslag. Dedikation från "Eva". Fint ex.
Danielsson, Tage:  Samlade tankar från roten. [ref 83316]    95:-
    Wahlström & Widstrand 1986. 364, (1) s. Illustrerad med teckningar av Per Åhlin. Ny upplaga. Förlagets dekorerade pappband. Bakre pärmen delvis ljust rödfärgad, annars fint skick.
Se bild på boken
Dante Alighieri:  Avgrunden. Översättning av Nils Gösta Valdén. [ref 58249]    120:-
    [N.G. Valdén, Malmö], 1973. 159 s. Häftad. Ryggen en aning gulnad och omslagen med ytterst små bruksspår.
Se bild på boken
Diktonius, Elmer:  Annorlunda. [ref 1591]    175:-
    Wahlström & Widstrand 1948. 82, (3) s. Originalupplaga. Häftad. Omslagens nedre kanter en aning stötta, övre hörnet genomgående lätt stukat. I övrigt ett fint ouppskuret ex.
Se bild på boken
  –  :  Dikter 1912-1942. [ref 57423]    125:-
    Tiden 1956. 353, (1) s. Häftad med skyddsomslag. Skyddsomslaget med smärre bruksspår och ryggen med svaga veck samt tillskrift på smutstitelbladet.
Se bild på boken
  –  :  "Dikter" 1912-1942 Redaktör: Olof Enckell. "Meningar" [1921-1943]. Aforismer. Musik. Kivi och Södergran. Mänskor, böcker, städer, natur. Redaktör: Olof Enckell. "Prosa" 1925-1943. Redaktör: Olof Enckell. [ref 89498]    350:-
    Tiden 1956 + 1957. 348, (3) + 356 + 352, (1) s. Tre ouppskurna volymer i bra skick endast lätt skavda.
   Komplett i tre volymer.

Se bild på boken
  –  :  Hård början. [ref 76153]    90:-
    Schildts, Helsingfors, 1946. 151, (1) s. Ny utgåva. Häftad. Ryggen samt bakre omslag lite ojämnt solkade. Tillskrift samt namnteckning på smutstitelbladet, genomgående smärre markeringar och streckningar med rödpenna.
   Innehåller debutboken "Min dikt" (1921) och "Hårda sånger" (1922).
  –  :  Jordisk ömhet. [ref 76245]    350:-
    Wahlström & Widstrand, Stockholm (tr. i Helsingfors) 1938. Liten 8:o. 99 s. Originalupplaga. Privatbundet grönt klotband med ryggtitel i svart skinn och främre omslag medbundet (Leonard Gustafssons bokbinderi). Ett litet tidningsurklipp är inklistrat på det medbundna omslagets baksida, i övrigt ett fint ex.
   Omslagsteckning av Bertil Bull-Hedlund.
  –  :  Novembervår. [ref 16597]    90:-
    Wahlström & Widstrand 1951. 61, (2) s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen missfärgad, omslagen ojämnt mörktonade och obetydligt stötta hörn. Namnteckning på smutstitelbladet samt några markeringar med blyerts i innehållsförteckningen.
  –  :  Ringar i stubben. Dikter och småprosa 1918-1953. Redigerad av Jörn Donner. [ref 57422]    90:-
    FIB:s Lyrikklubb 1954. Liten 8:o. 94, (2) s. Illustrerad med teckningar av Tapio Tapiovaara. Tryckt i 8.000 ex. Häftad. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek nr 8)
  –  :  Stark men mörk. [ref 39375]    250:-
    Holger Schildts Förlag, Stockholm, 1930. 125 s. Originalupplaga. Häftad. Rygg samt bakre omslaget svagt gulnade, främre omslaget lätt blekt intill ryggen, omslagen i övrigt med ett par små riss och veck.
Se bild på boken
  –  :  Stenkol. [ref 39374]    400:-
    Schildts, Helsingfors, 1927. Liten 8:o. 126, (2) s. Originalupplaga. Svart, privatbundet klotband med ryggtitel i brunt skinn och sprängda snitt samt främre omslag medbundet (Leonard Gustafssons Bokbinderi). Fint ex.
  –  :  Taggiga lågor. [ref 43000]    300:-
    Holger Schildt, Helsingfors, 1924. Liten 8:o. 130, (2) s. Originalupplaga. Häftad. Något mörktonad rygg, omslagen med några små veck, det bakre brunfläckat.
Se bild på boken
  –  :  Varsel. Dikter. [ref 65516]    175:-
    Holger Schildts Förlag, Helsingfors, 1942. 128 s. Originalupplaga. Häftad. Lätt snedläst och mörktonad rygg, omslagen lätt solkade och lite ojämnt blekta.
Diktonius, Elmer (övers.):  Ungt hav. Ny dikt i översättning. [ref 46644]    350:-
    Holger Schildt, Helsingfors, 1923. Liten 8:o. 155, (5) s. Häftad. Omslagen lite ojämnt gulnade, det bakre även med svaga veck i övre hörnet, ryggen mörktonad.
   Arbeten av Carl Sandburg, Edgar Lee Masters, Ezra Pound, Alfred Mombert, Kurt Heynicke, Fredrik Nygaard och Uuno Kailas.

Se bild på boken
Edfelt, Johannes (red.):  Svensk lyrik före Bellman. [ref 76169]    90:-
    Bonniers 1942. Liten 8:o. 337 s. + 4 porträttplanscher (varav 2 i färg). 1:a upplagan. Förlagets dekorerade klotband med färgat övre snitt och främre omslaget medbundet. Ryggen blekt. Kort tillskrift i bläck på sida 7. (Den svenska lyriken)
Edfelt, Johannes (tolkning):  Bomben och lyran. Tolkningar. [ref 4611]    100:-
    Bonniers 1946. 85, (5) s. Häftad. Lite mörktonad rygg, omslagen lätt kantstötta nedtill.
   Tolkningar av bl.a. Rilke, Hesse, Werfel, Durrell, Apollinaire. - Exemplaret är signerat av Johannes Edfelt.
  –  :  Marmor och törne. [ref 76233]    90:-
    Bonniers 1949. 108, (5) s. Häftad med skyddsomslag. Lite mörktonad rygg samt riss vid ryggfoten. Omslagen lätt kantstötta nedtill, namnteckning på blankt blad i början.
   Lyriska tolkningar av bl.a. Rilke, Trakl, Billinger, Empson, Apollinaire, Soupault.
  –  :  Modern tysk lyrik. [ref 53136]    120:-
    Bonniers 1961. Liten 8:o. 98, (5) s. 1:a svenska upplagan. Häftad. Mycket bra ex. (Panacheserien)
  –  :  Purpurmolnet. Lyriska tolkningar av Hölderlin, Rilke, Werfel m.fl. [ref 33812]    100:-
    Bonniers 1955. Liten 8:o. 89, (7) s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget något missfärgat på rygg och ytterkanter samt med ett par små, lagade revor.
Ekelund, Vilhelm:  Hjärtats vaggvisor. Efterlämnade dikter. [ref 19635]    90:-
    Bonniers 1970. Liten 8:o. 98, (4) s. Originalupplaga. Häftad med skyddsomslag. Ryggen något mörktonad.
Ekelöf, Gunnar:  Brev - dikter - bilder. [ref 75832]    90:-
    Bonniers 1988. Liten 8:o. 22, (2) s. Illustrerad med fotografier och teckningar. Klammerhäftad med skyddsomslag. Fint ex.
   Tryckt till Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg 1988 i begränsad upplaga och en del av texterna är inte tidigare publicerade.
  –  :  Dedikation. [ref 7430]    500:-
    Bonniers 1934. 88 s. Omslag och plansch av Erik Grate. Originalupplaga. Tryckt i 1.200 ex. Häftad. Ryggen med ett par läsränder och lätt stött vid huvud och fot samt lätt gulnad. Omslagen delvis lätt kantstötta och lite ojämnt gulnade/blekta, minimal stötskada på främre omslag. Namnteckning och datering på smutstitelbladet.
   Bilden föreställer ett annat exemplar; detta ex är nästan lika snyggt.

Se bild på boken
  –  :  Dikter. 1965-1968. [ref 9774]    110:-
    Bonniers 1976. Liten 8:o. 187, (1) s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Fint ex. (Den svenska lyriken)
Se bild på boken
  –  :  Diwan över fursten av Emgión. [ref 60836]    200:-
    Bonniers 1965. Stor 8:o. 106, (5) s. Originalupplaga. Förlagets klotband med skyddsomslag och främre omslaget medbundet. Främre pärmen med obetydlig fläck samt namnteckning och datering på fria försättsbladet. Skyddsomslaget med en lagad reva och några små bruksspår.
Se bild på boken
  –  :  En Mölna-elegi. Metamorfoser. [ref 11876]    100:-
    Bonniers 1960. Stor 8:o. 61, (3) s. 6:e-7:e tusendet. Häftad med skyddsomslag. Ouppskuret ex i fint skick.
Se bild på boken
  –  :  En Mölna-elegi. Metamorfoser. [ref 77545]    200:-
    Bonniers 1960. Stor 8:o. 61, (3) s. Originalupplaga. Tryckt i 5.320 ex. Häftad med skyddsomslag. Skyddsomslaget något ojämnt gulnat, ryggen lätt mörktonad.
  –  :  En natt i Otocac. [ref 11891]    150:-
    Bonniers 1961. Stor 8:o. 79, (3) s. Originalupplaga. Tryckt i 5.320 ex. Häftad med skyddsomslag. Fint ex.
Se bild på boken
  –  :  Grotesker. Opublicerade och publicerade dikter. Sammanfogning på ett tema av Roger Fjellström. [ref 17312]    90:-
    OrdStröm, Stockholm, 1981. Liten 8:o. 97, (7) s. Delvis originalupplaga. Häftad. Fint, ocirkulerat ex.
Se bild på boken
  –  :  Köp den blindes sång. [ref 25018]    300:-
    Bonniers 1938. Stor 8:o. 84 s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen aningen mörknad, främre omslag ganska obetydligt kantstött och de bakre med ett svagt veck, i övrigt fint skick.
   Omslag av Bertil Bull Hedlund. - Bilden föreställer ett annat exemplar; detta ex är inte gulnat.

Se bild på boken
  –  :  Non serviam. [ref 64980]    400:-
    Bonniers 1945. 98, (5) s. Originalupplaga. Tryckt i 1.650 ex. Häftad. Lätt mörktonad rygg, båda omslagen med smärre veck i nedre kanten, det främre även med ett par riss och smärre veck i ytterkanten, annars ett fint ex.
  –  :  Om hösten. Dikter. [ref 31825]    200:-
    Bonniers 1951. 103 s. Originalupplaga. Tryckt i 4.300 ex. Häftad. Något sned och lite gulnad rygg, bakre omslag gulnat i övre kanten, i övrigt fin.
  –  :  Opus incertum. [ref 32147]    165:-
    Bonniers 1959. Stor 8:o. 87, (5) s. Originalupplaga. Tryckt i 4.300 ex. Häftad med skyddsomslag. Skyddsomslaget med ett par obetydliga riss, missfärgning på sista blanka sidan, i övrigt mycket gott skick.
  –  :  Opus incertum. [ref 74006]    100:-
    Bonniers 1959. Stor 8:o. 87, (5) s. 5:e-7:e tusendet. Häftad med skyddsomslag. Ryggen något blekt, lätt kantstött nedtill och med riss vid ryggfoten, annars ett fint ouppskuret ex.
Se bild på boken
  –  :  Partitur. Ett urval efterlämnade dikter 1965-1968. [ref 32695]    175:-
    Bonniers 1969. Stor 8:o. 75, (6) s. Originalupplaga. Tryckt i 3000 ex. Häftad med skyddsomslag. Fint ex.
  –  :  Sagan om Fatumeh. [ref 35637]    150:-
    Bonniers 1966. Stor 8:o. 107, (5) s. Originalupplaga. Tryckt i 5.320 ex. Häftad med skyddsomslag. Fint, ouppskuret ex.
Se bild på boken
  –  :  Sent på jorden med appendix 1962 och En natt vid horisonten 1930-1932. [ref 36793]    175:-
    Bonniers 1962. Stor 8:o. 172, (6) s. Delvis originalupplaga. Häftad. Ryggen och bakre falsen gulnade, omslagen i övrigt obetydligt gulnade.
  –  :  Skrifter 2: Dikter 1955-1962. [ref 51121]    125:-
    Bonniers [1991]. 221, (2) s. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Fint ex. (Skrifter)
   Innehåll: Strountes. - Opus incertum. - En natt i Otocac. - En Mölna-elegi. - En natt vid horisonten.
  –  :  Skrifter 3: Dikter 1965-1968. [ref 87458]    125:-
    Bonniers [1991]. 221, (2) s. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslaget med ett par små bruksspår, i övrigt fint skick. (Skrifter)
   Innehåll: Diwan över Fursten av Emgión. - Sagan om Fatumeh. - Vägvisare till underjorden. - Partitur. - Diwan 2. - Fatumeh 2. - Lucifer sade. - Ikoner.
  –  :  Strountes. [ref 40390]    200:-
    Bonniers 1955. Stor 8:o. 120, (5) s. Originalupplaga. Häftad. Omslagen med smärre veck i övre och nedre kant (det bakre endast nedtill), ryggen lätt gulnad, annars ett fint ex.
Se bild på boken
  –  :  Strountes. [ref 86471]    150:-
    Bonniers 1955. Stor 8:o. 120, (5) s. Originalupplaga. Förlagsband samt främre omslag medbundet. För- och eftersättsblad ojämnt gulnade, annars gott skick. Skyddsomslaget saknas.
  –  :  Variationer. Dikter ur tidningar och tidskrifter. Urval, inledning och kommentarer av Anders Mortensen. [ref 47593]    90:-
    Ellerströms 1986. 161, (7) s. Originalupplaga i bokform. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
  –  :  Vatten och sand. Dikter genom åren. Urval och inledning av Reidar Ekner. [ref 47640]    90:-
    Bonniers 1966. 131, (4) s. Förlagets tryckta pappband. Inlagan med några understrykningar i blyerts, i övrigt gott skick. (Svalans Lyrikklubb)
  –  :  Vägvisare till underjorden. [ref 48932]    200:-
    Bonniers 1967. Stor 8:o. 112, (3) s. Originalupplaga. Tryckt i 5320 ex. Förlagets klotband med skyddsomslag och båda omslagen medbundna. Omslaget med ett par små lagade revor, i övrigt med obetydliga bruksspår.
Ekman, Kerstin:  Knivkastarens kvinna. Berättelse. [ref 23564]    100:-
    Bonniers 1990. 81, (2) s. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Prislapp på omslagets baksida, annars fin.
   Prosadikter.

Se bild på boken
  –  :  Knivkastarens kvinna. Berättelse. [ref 23565]    90:-
    Bonniers 1990. 81, (2) s. 9:e-18:e tusendet. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslagets framsida med en liten reva.
   Prosadikter.
Ekner, Reidar (red.):  Helgon & hetsporrar. Poesi från Beat Generation och San Franciscorenässansen. [ref 18801]    175:-
    Rabén & Sjögren 1960. 115, (1) s. Häftad. Lätta bruksspår, lite ovarsamt sprättad samt gammal prislapp på bakre omslag.
   Med bidrag av bl. a. Gregory Corso, Gary Snyder, Jack Kerouac och Allen Ginsberg. Omslag av Olle Eksell.

Se bild på boken
  –  :  Träffpunkt. Prosa och lyrik av 11 unga författare. [ref 33148]    90:-
    Bonniers 1960. Liten 8:o. 167, (1) s. Originalupplaga. Häftad. Ryggfoten lätt stukad och med en liten falsreva, annars fint skick.
   Omslag av Ardy Strüwer. - Bidrag av Gösta Hellbeck, Bo Holmberg, Ingvar Hall, Lennart Engström, Ulf Ulfvarson, Kai Henmark, Barbro Törnroos, Reidar Ekner, Sten Larsson, Sonja Åkesson och P.C. Jersild.
Eliot, T.S.:  De knepiga katternas bok. Översättning: Britt G. Hallqvist. [ref 78166]    110:-
    Trevi 1987. 63, (1) s. Rikt illustrerad i färg och svartvitt av Nicolas Bentley. Ny utgåva. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (En kattbok från Trevi)
Se bild på boken
Enckell, Rabbe:  Dikter. [ref 9679]    350:-
    Schildts, Helsingfors, 1923. Liten 8:o. 56 s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen mörktonad och med lagning. Omslagen lite ojämnt blekta, det främre med en liten reva i övre kanten, båda omslagen obetydligt naggade i ytterkanten. Innerfalsarna förstärkta med papperstejp.
   Debutboken.
  –  :  Flöjtblåsarlycka. [ref 14109]    250:-
    Schildts, Helsingfors, 1925. Liten 8:o. 62 s. Originalupplaga. Häftad. Omslagen lätt fläckade, det främre även med en liten reva och några små veck i ytterkanten. Bägge innerfalsarna förstärkta med papperstejp.
  –  :  Resonören med fågelfoten. [ref 34721]    90:-
    Wahlström & Widstrand 1971. 122 s. Originalupplaga. Häftad.
   Omslag av Anna och Rabbe Enckell.
  –  :  Tonbrädet. [ref 45479]    175:-
    Söderström & C:o, Helsingfors 1935. Liten 8:o. 53 s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen Något mörktonad, omslagen lätt stötta i nedre kanten samt en liten reva i främre omslag.
  –  :  Valvet. [ref 47438]    125:-
    Söderström & C:o, Helsingfors, 1937. Liten 8:o. 57 s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen något mörktonad, omslagen med smärre riss och veck.
Englund, Lars:  Hand, fågel -. Kärlekslyrik. [ref 18291]    125:-
    Gebers 1946. Liten 8:o. 63 s. Häftad. Omslagen något ojämnt gulnade och ett blad med marginalskada (bit saknas), i övrigt gott skick.
   Dedikation från författaren på förtitelbladet.
[Engström, Inga]:  Bestskrift. Bakt. Lab. 1932-72. Av 'Elaka' Engström. [ref 77838]    150:-
    [Författaren], [Stockholm], 1976. 87 s. Rikt illustrerad med teckningar av Albert Engström samt fotografier. Tryckt i 500 ex. Limhäftad. Med signerad dedikation från författaren på smutstitelbladet. Fint ex.
Enzensberger, Hans Magnus:  Dikt för dom som inte läser dikt. I svensk tolkning av Benkt-Erik Hedin och Göran Sonnevi. [ref 9609]    90:-
    Bonniers 1965. Liten 8:o. 97, (3) s. 1:a svenska upplagan. Häftad med flikomslag. Som vanligt lätt kantstött nedtill samt lite blekt på ryggen, annars fint skick. (Panacheserien)
Se bild på boken
Erikson, Gunnar:  Skådarsånger. [1942-1945]. [ref 17423]    90:-
    Wahlström & Widstrand 1945. Stor 8:o. 77, (1) s. Originalupplaga. Häftad. Rygg och omslag ojämnt mörktonade, bakre omslag med veck i nedre hörnet samt namnteckning på förtitelblad. Ouppskuret ex.
   Omslagsvinjett av Bertil Bull-Hedlund. - Författarens debutbok.
Erixson, Ingeborg:  Kustlandskap. [ref 24717]    90:-
    Bonniers 1946. Liten 8:o. 86, (5) s. Originalupplaga. Häftad. Rygg och bakre omslag något gulnade, ryggen bruten nedtill och med en liten fuktfläck samt veck på bakre omslag. Omslagen lätt kantstötta nedtill, i övrigt ett fint ex.
   Omslag av Sven X:et Erixson.
Eschenbach, Wolfram von:  Parzival. I översättning av Gottfried Grunewald. [ref 73522]    175:-
    Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag, 1999. 568 s. + 15 planschsidor i färg. Förlagsband med skyddsomslag. Främre falsen på bandet fläckad, omslaget med obetydliga bruksspår, fint skick i övrigt.
Evers, Knut - Mesterton, Ingrid:  Ernst Josephson och Fänrik Stål. [ref 68119]    95:-
    Samfundet Sverige-Finland, Stockholm, 1990. 87 s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Pärmarna lätt solkade och ett obetydligt stötmärke på främre pärmen, i övrigt fint skick.
   Innehåller strofer ur "Fänrik Stål sägner" med tillhörande teckningar av Ernst Josephson.

Se bild på boken
Fallström, Daniel:  Hvita syrener. [ref 89095]    125:-
    Bonniers 1905. 228, (3) s. Originalupplaga. Förlagets dekorerade klotband. Samtida namnteckning försättsbladet. Lite skavt rygghuvud- och fot.
Se bild på boken
  –  :  Stockholm och skärgården. Med teckningar i svart och akvarelltryck af Vicke Andrén och Gunnar Widholm. [ref 39758]    175:-
    Bonniers 1908. Liten 4:o. (4), 176 s. + 8 färgplanscher. Rikt illustrerad i texten. Förlagets dekorerade klotband. Fint ex.
Se bild på boken
Ferlin, Nils:  Dikter. [ref 9835]    150:-
    Bonniers 1964. 4:o. 166, (7) s. Rikt illustrerad av Sven Erixson, delvis med helsidesplanscher i färg. Förlagets klotband med skyddsomslag. Den vita baksidan på skyddsomslaget något solkad, i övrigt är boken i fint skick.
   Boken något större än vad bilden visar.

Se bild på boken
  –  :  Dikter. [ref 90755]    150:-
    Bonniers 1964. 4:o. 166, (7) s. Rikt illustrerad av Sven Erixson, delvis med helsidesplanscher i färg. Förlagets halvfranska band med övre guldsnitt. Tillskrift på försättsbladet annars ett fint ex.
   Skyddsomslaget saknas.

Se bild på boken
  –  :  Du hjärtans tröst och lilja. 25 visor med musik av Lille Bror Söderlundh m.fl. [ref 10547]    125:-
    Bonniers 1963. Stor 8:o. 102, (2) s. Illustrerad med teckningar av Lasse Lindqvist. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband. Ryggen lätt gulnad och obetydligt stött vid huvud och fot, namnetikett på försättsbladet, annars ett fint ex.
   Omslag av Lasse Lindqvist.
  –  :  Får jag lämna några blommor och andra radio- och grammofonvisor. Förord av Harald Beijer. [ref 15663]    200:-
    Svenska visförlaget [1948]. Liten 8:o. 32 s. Originalupplaga. Klammerhäftad. Omslag av Gunnar Widholm. Fint ex.
   Ovanlig.

Se bild på boken
  –  :  Kanonfotografen. Musik av Josef Briné. [ref 22841]    275:-
    Bonniers 1943. Liten 4:o. 40, (4) s. Illustrerad av Sven Hempel samt noter. Originalupplaga. Häftad. Omslagen obetydligt gulnade, i övrigt mycket gott ouppskuret skick.
Se bild på boken
  –  :  Med många kulörta lyktor. [ref 27543]    125:-
    Bonniers 1944. 108, (4) s. 14:e tusendet. Häftad. Omslagen lätt kantstötta och tillskrift på smutstitelbladet, annars ett mycket bra ex.
   Omslag av Axel Hemmis.

Se bild på boken
  –  :  Med många kulörta lyktor. [ref 27545]    200:-
    Bonniers 1944. 108, (4) s. 5:e tusendet. Förlagets halvfranska band med ryggförgyllning och övre guldsnitt, marmorerade pärmpapper samt främre omslaget medbundet. Ryggen lätt nött, två små fläckar upptill på yttersnittet, tillskrift på främre pärmens insida.
  –  :  Tio stycken splitter nya visor tryckta i år. [ref 45303]    200:-
    Bonniers 1941. Liten 4:o. 37, (1) s. Musik av Josef Briné. Illustrerad av Sven Hempel. Originalupplaga. Häftad. Omslagen med smärre bruksspår och någon sida med små fläckar.
Se bild på boken
  –  :  Yrkesvisor. [ref 78356]    200:-
    Bonniers 1944. 4:o. 27, (2) s. Illustrerad av Ossian Elgström. Originalupplaga. Häftad. Båda omslagen med smärre veck i nedre kanten, främre omslag med en liten lagning och ett hörn som saknas, bakre omslag saknar ett övre och ett inre, nedre hörn samt har en lagad reva (1,5 cm) i nedre kanten. Inlagan är i fint skick.
   Omslagsteckning i färg av Ossian Elgström. - Det separata skyddsomslaget saknas på detta ex. Bilden är tagen till ett annat ex och överensstämmer ej helt med detta.

Se bild på boken
Foerster, Svante (red.):  Debut 63. Åtta nya lyriker. Dikturval och inledning av Svante Foerster. [ref 4235]    90:-
    Rabén & Sjögren 1963. (93) s. Häftad med skyddsomslag. Skyddsomslaget ojämnt blekt samt namnteckning på blankt blad i början, annars gott skick.
Forss, Harald:  Jag är nyansernas älskare. [ref 21822]    150:-
    Harald Forss' förlag, Hägersten, 1954. 77, (2) s. Ny utgåva. Häftad. Omslagen med lätta åldersfläckar och blekt rygg, annars ett fint ex. Lång dedikation från "Harald".
   Utges samtidigt på författarens eget förlag samt Rabén & Sjögren och tidskriften Vi. 1:a upplagan gavs ut 1943.
  –  :  Portalen. [ref 33424]    100:-
    Eget förlag, [Örebro], 1941. 69, (1) s. Med en illustration av Bengt Lindroos. Originalupplaga. Häftad. Omslagen något gulnade samt med ett par naggar, riss och veck, bakre omslaget skadat.
   Dedikation från författaren på smutstitelbladet.

Se bild på boken
Forssell, Lars:  F.C. Tietjens. En bild ur den samtida intelligentians liv. Dikter och imitationer. Med ett tillägg i form av ett brev. [ref 13042]    90:-
    Bonniers 1954. Liten 8:o. 55, (5) s. Originalupplaga. Häftad med flikomslag. Lätta bruksspår.
Se bild på boken
  –  :  Försök. [Dikter]. [ref 16063]    90:-
    Bonniers 1972. Stor 8:o. 48, 81) s. Originalupplaga. Häftad. Gott skick.
Se bild på boken
  –  :  Ryttaren och andra dikter. [ref 65044]    200:-
    Bonniers 1949. 70, (3) s. Originalupplaga. Häftad. Omslagen något ojämnt gulnade, det bakre med ett obetydligt riss samt med smärre veck i nedre kanten. Ouppskuren.
   Debutboken.
  –  :  Röster. Dikter. [ref 35543]    90:-
    Bonniers 1964. Liten 8:o. 150, (7) s. Originalupplaga. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget med liten reva (1 cm) i övre kanten och veck nedtill.
  –  :  Snurra min jord och andra visor. [ref 38529]    90:-
    FIB:s Lyrikklubb, Stockholm, 1966. Liten 8:o. 107, (3) s. Ny, utökad upplaga. Förlagets dekorerade pappband. Ryggen lätt gulnad, bakre pärm med liten fläck och prislapp, annars fint skick. (FIB:s Lyrikklubbs Bibliotek 114)
   Omslag av Svenolov Ehrén.

Se bild på boken
  –  :  Telegram. Dikter. [ref 43290]    100:-
    Bonniers 1957. 105, (5) s. Omslag och vinjetter av Carl-Fredrik Reuterswärd. Originalupplaga. Häftad med flikomslag. Namnteckning på smutstitelbladet. Gott skick.
  –  :  Visa stenar. Förord: Carl Fredrik Reuterswärd. Efterord: Lars Forssell. [ref 48307]    135:-
    Bonniers 1987. Stor 4:o. (96) s. Illustrerad av Carl-Fredrik Reuterswärd, delvis i färg. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Lite ojämnt mörktonat omslag annars fin.
Forsslund, Karl-Erik:  Till fjälls. En diktcykel. [ref 91749]    200:-
    Wahlström & Widstrand 1911. Liten 8:o. 150 s. Omslagsteckning och titelvinjetter av Lydia Skottsberg. Originalupplaga. Häftad. Omslagen lätt kantstötta nedtill, annars ett fint, ouppskuret ex.
   Fjällyrik.

Se bild på boken
Fredin, Lars:  I kväll, i natt. Dikter. [ref 3722]    90:-
    LT:s förlag 1970. 46 s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen blekt och med några minimala fläckar (stänk), bakre omslag fläckat i nedre kanten samt med märke efter prislapp.
Se bild på boken
Friberg, Gösta:  Dikter om människor. [ref 76133]    90:-
    Bonniers 1969. Liten 8:o. 51, (2) s. Originalupplaga. Limhäftad. Något mörktonad rygg och missfärgning på bakre omslag. Tillskrift på försättsbladet.
  –  :  Sav. Dikter. [ref 87345]    90:-
    Bonniers 1989. Liten 8:o. 76, (3) s. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
Se bild på boken
  –  :  Växandet. Dikter. [ref 76135]    90:-
    Bonniers 1976. Stor 8:o. 97, (3) s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen lätt mörktonad och med liten falsreva nedtill, över kanten på bakre omslag missfärgad, omslagen i övrigt lätt kantstötta.
Frostenson, Katarina:  Den andra. [ref 7513]    150:-
    Wahlström & Widstrand 1982. 76, (1) s. Originalupplaga. Häftad med flikomslag. Fint ex.
   Frostensons tredje diktsamling.

Se bild på boken
  –  :  Vägen till öarna. [ref 91811]    110:-
    Wahlström & Widstrand 1996. Kvadratisk 8:o. 93, (3) s. Slösande rikt fotoillustrerad av Jean-Claude Arnault. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
Se bild på boken
Fröding, Gustaf:  Dikter. [ref 9791]    350:-
    Bonniers 1948. Liten 8:o. 353, (1) s. 26:e-35:e tusendet. Nordiska Bokhandelns praktfulla helskinnband med fem upphöjda bind, pärmdekor och helt guldsnitt samt främre omslag medbundet. Ryggen tyvärr hårt blekt och med skrapmärken, i övrigt fint skick. (Den svenska lyriken)
   Förvaras i marmorerad kassett. - Innehåll: "Gitarr och dragharmonika", "Nya dikter", "Stänk och flikar", "Nytt och gammalt", "Gralstänk".

Se bild på boken
  –  :  Dikter. [ref 36214]    120:-
    Bonniers 1963. Liten 8:o. 411, (1) s. 74:e-83:e tusendet. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget lätt gulnat på ryggen samt några små bruksspår i övre kanten, annars fint skick. (Den svenska lyriken)
Se bild på boken
  –  :  Dikter. [ref 9822]    225:-
    Forum 1975. 4:o. 264, (7) s. Illustrerad av Birger Ljungquist, delvis med helsidesillustrationer i färg. Ny utgåva. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Fint ex.
Se bild på boken
  –  :  Dikter från hospitalet. Utgivna med inledning och kommentarer av Eva Jonsson. [ref 87008]    140:-
    Svenska Vitterhetssamfundet, Stockholm, 2005. Stor 8:o. 245 s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget obetydligt skavt på bakre ytterkanten. (Svenska författare. Ny serie)
  –  :  Efterskörd. 1. Vers. - 2. Prosa. [ref 10976]    250:-
    Bonniers 1910. Liten 8:o. (6), 161, (3) + 245, (2) s. Originalupplaga. Förlagets dekorerade klotband. Rygghuvud och -fot en aning fransiga eller nötta på bägge banden, hörnen lätt stötta. Ryggförgyllningen något avnött. Tillskrift på friblad respektive smutstitelblad. 2 volymer.
Se bild på boken
  –  :  Efterskörd. 1. Vers. - 2. Prosa. [ref 74611]    250:-
    Bonniers 1910. Liten 8:o. (6), 161, (3) + 245, (2) s. Originalupplaga. (1:a-10:e tusendet). Enkla, blå samtida klotband med marmorerade snitt och samtliga omslag medbundna. Ryggarna något solkade, pärmhörnen obetydligt stukade.
   Två volymer.

Se bild på boken
  –  :  Ett gammalt bergtroll. [ref 12694]    100:-
    Rabén & Sjögren 1979. Tvär 4:o. (46) s. Illustrerad av Bert Olls. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslaget med smärre veck i lamineringen på baksidan.
  –  :  Guitarr och dragharmonika. Mixtum pictum på vers. [ref 17582]    650:-
    Bonniers 1891. Liten 8:o. 187, (5) s. Originalupplaga. Nära samtida grönt halvfranskt band med fem upphöjda bind. Snitt, pärmpapper samt för- och eftersättsblad marmorerade. Omslag ej medbundet. Lätt nött.
   Debutboken.
  –  :  Guitarr och dragharmonika. Mixtum Pictum på vers. [ref 84186]    100:-
    Niloe 1980. Stor 8:o. 191, (1) s. Ny utgåva. Texten är ett faksimiltryck av originalupplagan 1891, kompletterad med "En fattig munck från Skara" ur andra upplagan från 1893. Förlagets konstläderband med ryggdekor i guld och skyddsomslag. Diskret namnteckning på fria försättsbladet, i övrigt ett fint ex. (Niloe-biblioteket. Universalserien)
  –  :  Nya dikter. [ref 30929]    200:-
    Bonniers 1894. Liten 8:o. 165, (3) s. 2:a upplagan. Förlagets blåa klotband, rikligt dekorerat i guld och svart på främre pärm och rygg. Något mörktonad och lite nött rygg, hörnen lätt stötta. Liten röd fläck på bakre pärmen. Namnteckning på titelbladet.
Se bild på boken
  –  :  Nya dikter. [ref 56304]    110:-
    Bonniers 1894. Liten 8:o. 165, (3) s. 2:a upplagan. Privatbundet klotband med ryggtitel i skinn. Något skavd. namnteckning på smutstitelbladet.
   Inga omslag.
  –  :  Nya dikter. [ref 84187]    100:-
    Niloe 1980. Stor 8:o. 188 s. Ny utgåva. Texten är ett faksimiltryck av originalupplagan 1894. Förlagets konstläderband med ryggdekor i guld och skyddsomslag. Diskret namnteckning på fria försättsbladet, i övrigt ett fint ex. (Niloe-biblioteket. Universalserien)
   Efterord av Ingvald Rosenblad.
  –  :  Nytt och gammalt. Dikter. (Fjärde samlingen). [ref 31097]    150:-
    Bonniers 1897. Liten 8:o. 88 s. 3:e tusendet. Privatbundet klotband med titelfält i skinn. Namnteckning på smutstitelbladet.
  –  :  Nytt och gammalt. Dikter. (Fjärde samlingen). [ref 74511]    100:-
    Bonniers 1897. Liten 8:o. 88 s. 2:a tusendet. Förlagets dekorerade klotband utan ryggtitel. Hårt blekt rygg.
  –  :  Nytt och gammalt. Gralstänk. Översättningar. – Räggler och paschaser. [ref 14219]    110:-
    Bonniers 1922-1923. Liten 8:o. XLIII, 227, (4) + XXXIX, 239, (3) s. Förlagets halvfranska band med övre guldsnitt och marmorerade pärmpapper. Något blekt rygg, nedre pärmkanterna aningen skavda, annars bra skick. 2 samlingar i 1 volym. (Samlade skrifter 5 & 6)
  –  :  Reconvalescentia. [ref 19627]    140:-
    Bonniers 1921. Stor 8:o. XIX, (1), 234, (2) s. Bibliofilupplagan. Förlagets halvfranska band med övre guldsnitt, gulddekorerad rygg med dubbla titelfält samt marmorerade pärmpapper, för- och eftersättsblad. De övre pärmhörnen lätt stötta, de nedre mer skadade, nedre pärmkanten lite skavd och det ena ryggtitelfältet lite nött. (Samlade skrifter 8)
  –  :  Räggler och Paschaser på vårat mål tå En bonne. [ref 33377]    200:-
    Bonniers 1903. Liten 8:o. 71, (1) s. 3:e upplagan. Gediget, brunt privatbundet halvfranskt band med fem upphöjda bind, rödfärgade snitt och marmorerade pärmar samt vackert mönstrade för- och eftersättsblad. Pärmpappret något skadat i nedre kanten på baksidan. Omslag ej medbundet.
  –  :  Räggler å Paschaser på vårat mål tå en bonne. + Räggler å paschaser på vårat mål tå en bonne. Boka numra två. [ref 71335]    900:-
    Bonniers 1895-1897. Liten 8:o. 81, (1) + 71, (1) s. Originalupplagor. Nära samtida, privatbundet halvklotband med marmorerade pärmpapper samt mönstrade för- och eftersättsblad. Omslag ej medbundna. Ryggen en aning solkad, titelfältet lite skadat (lagat) och en liten svart fläck på bakre pärmen. Inlagan delvis med ett litet riss i ytterkanten.
   Två delar sammanbundna i en volym.
  –  :  Räggler å Paschaser på vårat mål tå En bonne. + Räggler å paschaser på vårat mål tå En bonne. Boka numra två. [ref 74566]    450:-
    Bonniers 1895-1897. Liten 8:o. 79, (1) + 71, (1) s. 2:a upplagan resp. originalupplaga. Nära samtida, privatbundet halvklotband med marmorerade pärmpapper samt mönstrade för- och eftersättsblad. Omslag ej medbundna. Ryggen lätt mörktonad. Stämpel på insidan av främre pärmen.
   Två arbeten sammanbundna i en volym.
  –  :  Samlade dikter. 1-2. [ref 35948]    250:-
    Bonniers 1925. Liten 8:o. 297, (5) + 213, (3) s. Förlagets mjuka härliga skinnband med dekorerade ryggar samt ros på främre pärmen. Mycket lätta bruksspår. Namnteckning insidan av främre pärmen på bägge delarna. (Rosenupplagan)
   2 volymer.

Se bild på boken
  –  :  Stänk och flikar. Dikter. (Tredje samlingen). [ref 91361]    350:-
    Bonniers 1896. Liten 8:o. 177, (3) s. 2:a tusendet. Förlagets bruna, rikt dekorerade klotband. Omslagen ej medbundna. Rygghuvud, ryggfot och hörn något skavda. Namnteckning på försättsbladet samt lite tummad runt dikten "En morgondröm" av någon anledning.
   Ocensurerat ex med dikten "En morgondröm" del V bevarad. Åtal väcktes mot Fröding enligt tryckfrihetsordningens sedlighetsparagraf. Boken blev belagd med kvarstad.

Se bild på boken
  –  :  Återkomsten och andra okända dikter. I urval av Germund Michanek. [ref 56414]    110:-
    Bonniers 1964. 194, (1) s. Delvis originalupplaga. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget med skador och lagade revor samt något mörktonat på ryggen.
Fylkeson, Eric - Öijer, Bruno K. - Söder, Per-Eric:  Mot alla odds. Poesi på 70-talet. [ref 29039]    175:-
    Bo Cavefors Bokförlag 1977. Liten 8:o. 61 s. Originalupplaga. Häftad. Fint, ouppskuret ex.
Se bild på boken
Garcia Lorca, Federico:  Poet i New York. I svensk tolkning och med inledning av Artur Lundkvist. [ref 33259]    100:-
    Folket i Bild 1959. Liten 8:o. 91, (3) s. Illustrerad med ett porträtt. 1:a svenska upplagan. Tryckt i en upplaga om 4.000 ex. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något solkat, blekt på ryggen, baksidan med en lagad reva och en repa, i övrigt är boken i fint skick. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek nr 54)
   Omslag av Martin Lamm.
García Lorca, Federico:  På Sirius finns barn. Dikter för barn och andra. Översättning och urval: Anders Cullhed, Marika Gedin. [ref 33985]    95:-
    Gedins Förlag, Stockholm, 1987. 111 s. Illustrerad. 1:a svenska upplagan. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Omslaget lite solkat samt skavt på hörn och ryggändar, baksidan med skada i övre och nedre kanten (små pappersförluster och veck). Tillskrift och två små överstrykningar med tusch på fria försättsbladet.
Se bild på boken
  –  :  Sviter. Tolkning av Marika Gedin. Efterord av Anders Cullhed. [ref 92049]    150:-
    Themis Förlag, Stockholm, 2002. Liten 8:o. 260, (3) s. Häftad. Fint ex.
Se bild på boken
García Lorca, Federico - Neruda, Pablo:  Vistelse på jorden. Dikter tolkade av Artur Lundkvist. [ref 52477]    175:-
    Bonniers 1950. Liten 8:o. 200, (5) s. 1:a svenska upplagan. Häftad. Ryggfoten samt omslagen lätt kantstötta nedtill, små veck i hörnen, i övrigt ett mycket bra ex. (Panacheserien)
   Med Ernst-Hugo Järegårds namnteckning ("Järegård -50") i bläck på blank sida i början.

Se bild på boken
Gassilewski, Jörgen:  Du. Dikter. [ref 88048]    150:-
    Bonniers 1987. 53, (1) s. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget obetydligt solkat, annars fint skick.
   Debutboken. Omslag av författaren.

Se bild på boken
Gedda, Hans (bild) - Malmsten, Bodil (text):  Cirkus / Circus / Cirque. Till franska: Anders Bodegård. [ref 89534]    500:-
    Norstedts © 1995. 4:o. (48) s. Fotoillustrerad. Förlagets dekorerade kartongband. Rygghuvudet lätt skavt och en liten reva i främre falsen samt små spår efter borttagen prislapp på bakre pärmen. Mycket bra ex.
   Med svensk, engelsk och fransk text.

Se bild på boken
Gierow, Karl Ragnar:  I daggkåpans mantelfåll. Nya dikter. [ref 20422]    90:-
    Norstedts 1983. Stor 8:o. 89. (5) s. Omslagsvinjett och teckningar av Gunnar Brusewitz. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Omslagets baksida med några små fläckar, pärmarna buktar utåt.
Ginsberg, Allen:  Tårgas & solrosor. I tolkning av Gösta Friberg och Gunnar Harding. [ref 91474]    125:-
    FIB:s Lyrikklubb, Stockholm, 1971. Liten 8:o. 124, (1) s. 1:a svenska upplagan. Häftad. Nött ex. Ryggens övre del skavd och med lagning. (FIB:s Lyrikklubbs Bibliotek 155)
Se bild på boken
Goethe, Johann Wolfgang von:  Goethes ballader. Översatta av Carl Snoilsky. [ref 75919]    150:-
    Gebers 1900. Liten 8:o. 77 s. Öfversedd och tillökad upplaga. Förlagets vackert dekorerade blå klotband. Fint ex.
Se bild på boken
  –  :  Romerska elegier. I svensk tolkning av Allan Bergstrand. [ref 35106]    250:-
    Bonniers 1929. 4:o. 63, (2) s. + 20 planscher samt vinjetter av Yngve Berg. Privatbundet halvklotband i halvfransk imitation med marmorerade pärmpapper. Båda omslagen (tr. 1930) medbundna, det främre med ett litet obetydligt hål, annars ett fint ex.
  –  :  Visor och dikter. Öfversatta af Carl Snoilsky. [ref 16872]    100:-
    Gebers 1901. Liten 8:o. 87 s. Förlagets dekorerade klotband. Något sned och blekt rygg, rygghuvudet fransigt, ryggfoten skavd, hörnen lätt stötta, främre pärmen med en liten stötskada på ytterkanten och den bakre obetydligt fläckad. Namnteckning Signe Bratt med årtalet 1903 på försättsblad och friblad. Inlagan är i fint skick.
Grave, Elsa (red.):  Säg orden, de enda. En antologi dikter av kvinnor om kärlek. [ref 88782]    90:-
    Wahlström & Widstrand 1962. Liten 8:o. 49, (3) s. Illustrerad med teckningar av Björn Lindroth. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband. Blekt rygg, annars fint skick.
Se bild på boken
Greider, Göran:  Världen efter kommunismen. Dikter. [ref 81145]    125:-
    Bonniers 2000. 232, (4) s. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med smärre veck i övre kanten, i övrigt ett fint ex.
   Med författarens dedikation till Kerstin [Thorvall] på försättsbladet.
Gripenberg, Bertel:  Livets eko. [ref 84204]    120:-
    Björck & Börjesson, Stockholm, 1918. Liten 8:o. 117, (2) s. Häftad. Omslagen med smärre riss och veck längs kanterna, i övrigt ett fint ouppskuret ex.
Se bild på boken
Grundström, Helmer:  Bort i skogen. [ref 4761]    90:-
    LT:s förlag 1956. Liten 8:o. 47, (4) s. Originalupplaga. Tryckt i 1.300 ex. Förlagets dekorerade pappband. Nyskick. (Ny svensk lyrik 15)
Se bild på boken
  –  :  Här nere på jorden. Dikter. [ref 20230]    150:-
    Tiden 1931. 84, (1) s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen lätt gulnad och med smärre bruksspår, omslagen med smärre veck i nedre kanten, i övrigt fin.
  –  :  Lappmarksdikter. Ett urval. [ref 25272]    95:-
    LT:s förlag 1959. 102, (1) s. Häftad med skyddsomslag. Ryggfoten lätt stukat, annars ett fint ouppskuret ex.
Se bild på boken
  –  :  När skogens källa sinar. [ref 87466]    90:-
    LT:s förlag 1974. 59, (1) s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet, i övrigt fint skick.
Gullberg, Hjalmar:  Dödsmask och lustgård. [ref 20336]    90:-
    Norstedts 1952. 92, (1) s. 4:e upplagan. Häftad. Några små obetydliga fläckar på främre omslag, i övrigt ett fint ouppskuret ex.
  –  :  Ensamstående bildad herre. [ref 86457]    150:-
    Norstedts 1942. Stor 8:o. 75 s. Illustrerad med teckningar av Thorvald Gahlin. 3:e upplagan. Häftad. Ryggen lätt skavd. Omslagen med ett par små riss och några små fläckar. Bakre falsen med liten reva om ca 1 cm intill ryggfoten.
   Omslaget är tryckt 1943.

Se bild på boken
  –  :  Fem kornbröd och två fiskar. [ref 13401]    150:-
    Norstedts 1942. Stor 8:o. 130 s. 4:e upplagan. Förlagets ljusa halvfranska band med ryggförgyllning, övre guldsnitt och marmorerade pärmar. Båda omslagen medbundna. Ryggen med några närmast obetydliga fläckar.
  –  :  I en främmande stad. [ref 64461]    150:-
    Norstedts 1927. 100 s. Originalupplaga. Debuten. Häftad. Nött rygg med lagningar.
  –  :  Röster från Skansen. [ref 35545]    90:-
    Nordiska museet, Stockholm, 1941. (23) s. Fotoillustrerad. Originalupplaga. Klammerhäftad.
  –  :  Sonat. [ref 38881]    200:-
    Norstedts 1929. Liten 8:o. 112 s. Originalupplaga. Häftad. Omslaget något solkigt och med små revor, liten fläck på ryggen. Datum inskrivet med bläck på sista sidan.
  –  :  Terziner i okonstens tid. [ref 43356]    90:-
    Norstedts 1958. 111, (2) s. Originalupplaga. Häftad. Något sned och lätt mörktonad rygg, omslagen med smärre bruksspår.
  –  :  Terziner i okonstens tid. [ref 77112]    120:-
    Norstedts 1958. 111, (2) s. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag samt främre omslag medbundet. Bandryggen har blekts trots skyddsomslaget. Namnteckning och datering på försättsbladet.
  –  :  Ögon, läppar. [ref 50621]    90:-
    Norstedts 1959. 93, (2) s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen samt omslagen något ojämnt blekta.
Gullstrand, Astrid:  Sånger och sonetter. [ref 42662]    90:-
    Norstedts 1914. 72 s. Originalupplaga. Häftad. Omslagen med obetydliga bruksspår. Ouppskuren.
Gustafsson, Lars:  Bröderna Wright uppsöker Kitty Hawk och andra dikter. [ref 5303]    120:-
    Norstedts 1968. 52 s. Originalupplaga. Häftad. Båda omslagen med var sitt svaga hörnveck, prislapp på bakre omslag, annars fint skick.
Se bild på boken
Gyllenborg, Gustaf Fredrik:  Landt-qväden öfver årstiderna. [ref 83408]    750:-
    Tryckt hos And. J. Nordström, Stockholm, 1786. Liten 8:o. (4), 92 s. Häftad, tagen ur band. Inlagan stundtals något lagerfläckad, sidorna 39-80 med liten fuktfläck i övre marginalen.
Se bild på boken
Hagberth, Bengt:  Skaldestycken från Grönköping av A:lfr-d V:stl-nd. [ref 91696]    90:-
    Proprius, Stockholm, 1966. Liten 8:o. 61, (1) s. Häftad. Bakre omslag med veck i övre hörnet, annars ett fint ex.
Se bild på boken
Hagström, Emil:  Dikter i urval. [ref 9807]    90:-
    LT:s förlag 1957. 106, (1) s. Häftad. Fint ouppskuret ex.
Se bild på boken
  –  :  Gökklocka. [ref 17987]    90:-
    LT:s förlag 1954. Liten 8:o. 59, (5) s. Originalupplaga. Tryckt i 1.500 ex. Förlagets dekorerade pappband. Sned rygg, annars fin. (Ny svensk lyrik 5)
Se bild på boken
  –  :  Jordrök. [ref 22315]    90:-
    LT:s förlag 1960. 58, (3) s. Originalupplaga. Häftad. Ouppskuren.
Se bild på boken
  –  :  Sabbatsår. [ref 35610]    90:-
    LT:s förlag 1967. 52, (4) s. Originalupplaga. Häftad. Främre omslaget lätt lagerfläckat, några lätta veck i hörnen. Ouppskuren.
Se bild på boken
  –  :  Spelmans blomster. [ref 39081]    150:-
    LT:s förlag 1947. Liten 8:o. 63, (1) s. Originalupplaga. Häftad. Gott skick. Dedikation från "Emil Hagström".
Se bild på boken
Hallqvist, Britt G.:  Gräset skrattar. Dikter. Urval: Margareta Schildt. [ref 92036]    175:-
    Bonniers Juniorförlag 1991. Stor 8:o. 176 s. Rikt illustrerad med teckningar, huvudsakligen i färg, samt ett porträtt i svartvitt. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband. Namn och sifferserie på försättsbladet, annars ett fint ex.
   Omslag av Eva Eriksson.

Se bild på boken
Hamilton, Hugo:  Svenskt herrgårdsliv. Verser och bilder. Förord av Lars Lönnroth. [ref 90751]    150:-
    Gidlunds 1982. Stor 4:o (32,5 x 26,5 cm). 62, (2) s. 1:a upplagan. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslaget lite skavt med några lagade revor. Omslagets rygg också lite blekt.
   Handlar om livet på Högfors i Västmanland. Denna faksimilutgåva är den första tryckta upplagan.

Se bild på boken
Hamrin, Agne:  En liten stad. Kåserier på vers och prosa om den svenska landsortsstaden i helg och söcken. [Jönköping]. [ref 11830]    90:-
    Bonniers 1931. 75, (2) s. Originalupplaga. Häftad. Ett fint, ouppskuret ex.
   Författarens debut. - Bilden föreställer ett annat exemplar och överensstämmer ej helt med detta ex.

Se bild på boken
Handell, Bernhard - Rosén, Eric:  Norrköping härs och tvärs i bild och vers. [ref 1758]    90:-
    Sörlins Förlag, Norrköping, 1955. 63, (1) s. Rikt illustrerad med teckningar. Häftad. Omslagen något ojämnt gulnade, i övrigt ett fint ex.
Hansson, Bo [pseud. f. Arvid Grane]:  Hembygdsminnen och andra dikter. [ref 70504]    90:-
    Distribution: Bernh. Petterssons Bokhandel, Västerås, 1948. 119, (1) s. Med titelvinjett. Originalupplaga. Häftad. Omslagen med ett fåtal lätta veck längs kanterna. Ouppskuren.
Hansson, Pär:  Familjekista. [ref 91642]    90:-
    Norstedts 2001. Liten 8:o. 95, (5) s. Originalupplaga. Limhäftad med flikomslag. Fint ex.
Se bild på boken
  –  :  Kajak. [ref 91547]    100:-
    Norstedts 2016. 89, (4) s. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
Se bild på boken
Harding, Gunnar:  Ballader. [ref 2693]    90:-
    Wahlström & Widstrand 1975. Liten 8:o. 62, (1) s. Originalupplaga. Häftad med skyddsomslag. Gott skick.
   Omslag av Olle Kåks.
  –  :  Blommor till James Dean. [ref 4196]    90:-
    Wahlström & Widstrand 1969. Liten 8:o. 66 s. Originalupplaga. Häftad med skyddsomslag. Fint ex.
  –  :  Gasljus. Dikter. [ref 26945]    100:-
    Wahlström & Widstrand 1983. 80, (3) s. Originalupplaga. Häftad med flikomslag. Omslagen något ojämnt gulnade, annars ett fint, ouppskuret ex.
   Omslag av Olle Kåks.

Se bild på boken
  –  :  Lokomotivet som frös fast. [Dikter]. [ref 26181]    150:-
    Wahlström & Widstrand 1967. Liten 8:o. 65 s. Originalupplaga. Häftad med skyddsomslag. Skyddsomslaget mörktonat på ryggen, ojämnt gulnat och en aning fläckat. Lätt, knappt märkbar, genomgående stukning i övre hörnet. Namnteckning på blankt blad i början, i övrigt är boken i fint skick.
   Debutboken.

Se bild på boken
  –  :  Skallgång. [ref 37479]    100:-
    Wahlström & Widstrand 1972. Liten 8:o. 63 s. Originalupplaga. Häftad med skyddsomslag. Fint ex.
  –  :  Starnberger See. [ref 39381]    95:-
    Wahlström & Widstrand 1977. Liten 8:o. 80, (2) s. Originalupplaga. Häftad. Ouppskuren. Fint ex.
  –  :  Stjärndykaren. [ref 39650]    90:-
    Gedins Förlag 1987. Liten 4:o. (60) s. Originalupplaga. Tryckt i 1.500 ex. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslagets baksida med en obetydlig lagad reva, i övrigt ett fint ex.
   Omslag av Olle Kåks.
  –  :  Tillbaka till dig. Dikter. [ref 45247]    95:-
    Wahlström & Widstrand 1980. Liten 8:o. 80 s. Originalupplaga. Häftad. Omslagen aningen gulnade, annars fint skick.
   Omslag av Olle Kåks.

Se bild på boken
  –  :  Örnen har landat. [ref 50776]    80:-
    Wahlström & Widstrand 1970. Liten 8:o. 60 s. Omslag och illustrationer av författaren. Originalupplaga. Häftad. Ryggen lätt gulnad, annars ett fint, ouppskuret ex.
Se bild på boken
Harding, Gunnar (red.):  Poesi 1980. I urval och med förord av Gunnar Harding. [ref 39651]    90:-
    FIB:s Lyrikklubb, Stockholm, 1980. 144 s. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget lätt blekt på ryggen och med en liten lagad reva (1 cm) i övre kanten, i övrigt fint skick. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek 213. - FIB:s Lyrikklubbs årsbok 1980)
   Bidrag av 29 poeter från Rolf Aggestam till Bruno K Öijer. Med bibliografi sammanställd av Tom Hedlund.
  –  :  Vortex. Den väldiga virveln i London. Ezra Pound och hans epok 1908-1922. [ref 72253]    180:-
    FIB:s Lyrikklubb, Stockholm, 1990. Stor 8:o. 428, (2) s. Illustrerad. Originalupplaga. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Något snedläst, omslaget lätt blekt på ryggen samt med några små veck och riss.
  –  :  Är vi långt från Montmartre? Apollinaire och hans epok i poesi, bild och dokument. [ref 78790]    110:-
    FIB:s Lyrikklubb 1995. 371, (3) s. Illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek nr 263. - FIB:s Lyrikklubbs årsbok 1995)
Se bild på boken
Hassan, Yahya:  Dikter. Översättning: Johanne Lykke Holm. [ref 38435]    100:-
    Norstedts 1914. 169, (1) s. 1:a svenska upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
Se bild på boken
[Hasselskog, Nils]:  Guldregn. Av A:lfr-d V:stl-nd. [ref 17645]    200:-
    Wahlström & Widstrand 1935. 96 s. Originalupplaga. Trevligt halvklotband med ryggdekor i guld och främre omslaget medbundet. Fint ex.
   Bilden från det medbundna omslaget.

Se bild på boken
Heaney, Seamus:  Hagtornslyktan. Dikter tolkade från engelska av Roy Isaksson. [ref 90594]    90:-
    Fripress förlag 1998. 63 s. Häftad. Ytskada på främre omslag och lätt skavd rygg samt några små anteckningar i blyerts.
Se bild på boken
Hedner, O.J.:  Svensk kungadrapa. [ref 41049]    100:-
    [J.E. Örtqvist], [Säffle], 1929. Stor 8:o. (2), 411, (1) s. Häftad. Omslagen med lätta bruksspår. Ouppskuren.
   "Den svenska pekorallitteraturens Magnum Opus" (Olle Strandberg).
Heidenstam, Verner von:  Vallfart och vandringsår. [ref 47422]    250:-
    Bonniers 1929. Stor 4:o. 159, (4) s. + 30 planscher i färg av Isaac Grünewald samt illustrationer i texten. Förlagets dekorerade klotband med främre omslag medbundet. Främre pärmen med två små fläckar.
   En trevlig bok i bra skick.

Se bild på boken
Heine, Heinrich:  Dikter i urval. Tolkade av Gösta Gideon Molin. [ref 71150]    90:-
    Svenska andelsförlaget 1919. 12:o. 151, (8) s. Utstyrsel av Einar Nerman. 2:a upplagan, genomsedd och tillökad. Förlagets dekorerade pappband. Rygg och pärmar något ojämnt mörktonade, rygghuvudet med små riss, främre pärmen lätt fläckad.
  –  :  Dikter. I svensk tolkning av Ture Nerman. [ref 73440]    100:-
    FIB:s Lyrikklubb 1956. Liten 8:o. 75, (4) s. Tryckt 8.000 ex. Förlagets dekorerade pappband med obetydligt skadat skyddsomslag. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek 20)
Heldén, Johannes:  Burner. [ref 91598]    100:-
    Bonniers 2003. Liten 8:o. 47, (2) s. Originalupplaga. Häftad med flikomslag. Fint ex.
   Omslag av författaren. Debutbok.

Se bild på boken
  –  :  Det underjordiska systemet. [ref 91599]    125:-
    OEI editör, Göteborg, 2005. Tvär 8:o. (117) s. Illustrerad. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
Se bild på boken
  –  :  Entropi. [ref 91643]    125:-
    OEI editör, Göteborg, 2010. (94) s. + 1 CD. Originalupplaga. Häftad. Fint ex.
Se bild på boken
Heller, Frank:  Ballader till bröderna. [ref 62241]    90:-
    Bonniers 1951. Stor 8:o. 140, (4) s. Illustrerad av Kurt Jungstedt. 2:a, utökade upplagan. Häftad. Omslag och rygg med några små, ganska obetydliga bruksspår. Mycket bra ex.
Se bild på boken
Hellsing, Lennart:  Absaloms död. [ref 620]    100:-
    Stockholm nyårsafton 1949. Stor 8:o. 32, (3) s. Illustrerad av Knut V. Pettersson. Originalupplaga. Tryckt i 1.000 ex, varav 300 var avsedda för bokhandeln. Häftad med skyddsomslag. Skyddsomslaget naggat och något solkat, revor i bakre falsen, inlagan i gott skick.
   Nyårshälsning från de tre förlagen Kooperativa förbundets bokförlag, Rabén & Sjögren och Ehlins förlag.

Se bild på boken
  –  :  Pendlarens väg. [ref 92393]    95:-
    AlfabetaAnamma 2003. Liten 8:o. 68, (4) s. Illustrerad med teckningar av Riber Hansson. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
Se bild på boken
  –  :  Sandstoder. [ref 36294]    550:-
    Rabén & Sjögren / Vi 1957. 44, (1) s. Omslag, teckningar och typografi av Börje Sandelin. Originalupplaga. Häftad. Namnstämpel på förtitelbladet annars bara lätta bruksspår.
Se bild på boken
  –  :  Vitt. En historia från Kalmar län. [ref 48427]    125:-
    Rabén & Sjögren 1984. Liten 4:o. (25) s. Illustrerad av Fibben Hald. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
Se bild på boken
Hellsing, Lennart - Sjöström, Fritz:  Strandbok. [ref 40253]    100:-
    FIB:s lyrikklubb, Stockholm, 1964. Tvär 8:o. (73) s. Illustrerad med teckningar. Originalupplaga. Tryckt i 5.000 ex. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslaget med lagade revor samt fläckad baksida, annars fint skick. (FIB:s lyrikklubbs bibliotek 93)
Se bild på boken
Henrikson, Alf:  Aftonkvist. Vers. [ref 793]    100:-
    Bonniers 1966. 143, (1) s. Illustrerad av Björn Berg. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband med transparent skyddsomslag. Fint ex.
Se bild på boken
  –  :  Anacka. Ord och bilder. [ref 1358]    175:-
    Bonniers 1980. 94, (2) s. Illustrerad av Björn Berg. 4:e-6:e tusendet. Förlagets dekorerade pappband. Något blekt rygg. Exlibris på främre pärmens insida.
   Exemplaret är signerat på smutstitelbladet av såväl Henrikson som Berg, samt även med en liten teckning av den senare.
  –  :  Medan göken tiger. Sångtexter och talvers. [ref 27624]    100:-
    Bonniers 1964. 117, (1) s. Illustrerad av Björn Berg. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband med transparent skyddsomslag. Skyddsomslaget naggat och med några små revor, boken i fint skick.
Se bild på boken
  –  :  Sakta mak. Rim och meter. [ref 35796]    110:-
    Bonniers 1968. 142, (1) s. Illustrerad med teckningar av Björn Berg. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband med transparent skyddsomslag. Fint ex, i skick som ny.
Se bild på boken
  –  :  Tjuvgods. [ref 45383]    250:-
    Tiden 1928. 116 s. Originalupplaga. Häftad. Mycket bra ex.
  –  :  Vers. [ref 47793]    125:-
    Bonniers 1945. 239, (1) s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen mörktonad och med några små fläckar, rygghuvudet lätt stukat, små falsrevor och veck, omslagen med smärre veck i nedre kanten, invändigt är boken i fint skick.
Herbert, Zbigniew:  Herr Cogito. Tolkningar av Per-Arne Bodin. [ref 90592]    120:-
    Fripress Bokförlag 1983. 77, (1) s. Limhäftad. Bakre omslag med litet veck i nedre hörnet, annars ett fint ex.
Se bild på boken
Hesse, Hermann:  Dikter. Tolkade av Erik Blomberg, Johannes Edfelt m.fl. [ref 9698]    90:-
    Bonniers 1946. Liten 8:o. 82, (1) s. 1:a svenska upplagan. Häftad. Omslagen lätt stötta i nedre kanten, annars gott skick.
Se bild på boken
Hichens-Bergström, Dick [Richard]:  Vad vill man mig i denna lustgård. [ref 88783]    90:-
    Bonniers 1968. 55, (1) s. Originalupplaga. Häftad. Omslagen mycket lätt skavda längs kanterna, men tyvärr med skrapmärke och rest av prislapp på det bakre omslaget. Ett par uppslag lite vårdslöst uppskurna med bl.a. en liten reva som följd. Främre omslagets ränder är en finess i typografin.
Se bild på boken
Hikmet, Nazim:  Moskvasymfonin. Tolkning av Göran Tunström. [ref 92300]    100:-
    FIB:s Lyrikklubb, Stockholm, 1974. Liten 8:o. 53 s. Klammerhäftad. Blekt rygg, annars fin. (FIB:s Lyrikklubb, Lilla serien 7)
Se bild på boken
Hildeman, Karl-Ivar - Hansson, Sven G. - Joonsson, Bengt R. (red.):  Politisk rimdans. En viskavalkad genom svensk historia från Karl Knutsson till Karl Gerhard. [ref 80544]    140:-
    Natur och Kultur 1960. Stor 8:o. VIII, 205, (1) s. Illustrerad med fotoreproduktioner och notexempel. Häftad. Ryggen lätt mörktonad, i övrigt ett mycket bra ex.
   Dedikation från en av bokens redaktörer på blank sida i början.
Hill, Carl Fredrik:  Hill skaldar. Dikter och bilder valda och kommenterade av Nils Lindhagen. [ref 19231]    120:-
    Forum 1980. Stor kvadratisk 8:o. 184, (1) s. Rikt illustrerad med Hills konst. Förlagsband med skyddsomslag. Omslagets framsida med en liten lagad reva, annars fint skick.
Se bild på boken
Hjorth, Harriet:  Den sjunkna skogen. Dikter. [ref 8226]    90:-
    Rabén & Sjögren / Vi, Stockholm, 1955. Liten 8:o. 71 s. Originalupplaga. Häftad. Rygg och omslag lätt blekta. Dedikation från författaren till Kerstin [Thorvall] på smutstitelbladet.
Hodell, Åke:  Ikaros död. [ref 20934]    300:-
    Rabén & Sjögren 1962. Liten 8:o. 50, (6) s. Originalupplaga. Häftad. Mycket lätt skavd men i stort snygg.
Se bild på boken
  –  :  Maratonpoeten. [ref 27068]    150:-
    FIB:s Lyrikklubb 1981. 120 s. Originalupplaga. Häftad. Blekt rygg, lätt skavd, främre omslag med lätta brytveck i övre hörnet. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek 223)
Se bild på boken
Holm, Ingvar (red.):  Havet. En lyrikantologi. [ref 66598]    100:-
    Bra Lyrik, Höganäs, 1988. Stor 8:o. 296 s. Illustrerad av Gösta Werner. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
Homeros:  Iliaden och Odysséen. Från grekiskan av Erland Lagerlöf. [ref 91522]    300:-
    Gleerups, Lund, 1946-1948. 524 + 408 s. Förlagets gröna dekorerade klotband med svarta ryggar och sprängda snitt. Ryggen till "Odysséen" mycket lätt skavd, också aningen ljusare, annars två volymer i fint skick, uniformt bundna.
   "Odysséen" föreligger här i tredje upplagan.

Se bild på boken
Horatius:  Några oden och en epod. I svensk översättning av Gudmund Jöran Adlerbeth. Med inledning av Bror Olsson. [ref 31168]    95:-
    Allhem, Malmö, 1956. 42, (6) s. Illustrerad i färg. Upplaga om 999 numrerade exemplar, varav detta är nummer 242. Häftad med skyddsomslag. Främre falsen med litet riss, i övrigt ett fint ex.
Huldén, Lars (utg.):  Långa vimplar, stinna segel eller Svenska skalders ärekrans. Dikter från Sveriges stormaktstid. Med ordförklaringar och kommentarer ånyo utgivna. [ref 60843]    100:-
    FIB:s Lyrikklubb 1992. Stor 8:o. 254 s. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslaget blekt på ryggen, annars ett fint ex. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek nr 259. - FIB:s Lyrikklubbs årsbok 1992)
Hwang, Tsu-yü - Henrikson, Alf:  Kineser. Kinesiska dikter i översättning. [ref 23358]    90:-
    Bonniers 1945. Liten 8:o. 96, (7) s. Illustrerad av Birger Lundquist. 4:e tusendet. Häftad. Ryggen gulnad och omslagen en aning kantstötta nedtill samt stämpelexlibris på försättsbladet. Inte samma ex som på bilden.
Se bild på boken
Håkanson, Björn (red.):  Försök med poesi! Fyra dussin dikter ordinerade av Björn Håkanson. [ref 16072]    90:-
    Natur och Kultur 1995. 159 s. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget lätt fuktskadat i nedre kanten.
Ingvar, Cilla:  Till Skåne. En kärleksförklaring. [Verser till Skånegillets i Göteborg 100-årsjubileum 12 november 1983, återbrukade vid symposiet "Att förvänta" i Frostavallen 4 februari 1984.]. [ref 45230]    120:-
    Wiken, Höganäs, 1984. Tvär 4:o. 46, (1) s. Trevligt illustrerad, huvudsakligen i färg. Förlagets dekorerade pappband.
Isaksson, Folke:  Vingslag. Dikter. [ref 48231]    90:-
    Bonniers 1986. 134, (3) s. 2:a-3:e tusendet. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med små spår efter prislapp på framsidan och lätt lagersolkad, vit baksida, annars fint ex.
Isberg, A.U.:  Ur min drömvärld. Compositum mixtum poëticum. [ref 46947]    125:-
    Malmö 1938. Liten 4:o. 622 s. + 1 dedikationsblad med ett porträtt av författarens hustru + 1 löst rättelseblad (med ytterligare rättelser på bakre omslagets insida). Rikt illustrerad i texten. 2:a upplagan. Häftad. Ouppskuren. Mycket bra ex.
Se bild på boken
Johansson, Elsie:  Dikter 1979-1989. [ref 90590]    90:-
    En bok för alla, Stockholm, 2000. 224 s. Ny utgåva. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
   Omslagsfoto av Eva Rudling.

Se bild på boken
Johnson, Bengt Emil:  Hemort. [ref 18991]    175:-
    Bonniers 1984. Liten 8:o. (87) s. Illustrerad med fotografier (vissa i färg) av Hans Erixon. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget något nött, annars är boken i fint skick.
   Dedikation från författaren på försättsbladet.

Se bild på boken
Jonsson, Thorsten:  Utflykt. Dikter. [ref 47100]    150:-
    Bonniers 1933. Liten 8:o. 68 s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen med en obetydlig defekt upptill och lätt naggad ryggfot med en svag fläck. Ouppskuren.
   Debutboken.

Se bild på boken
Josephson, Ernst:  Svarta rosor och gula. Dikter i urval av Erik Blomberg. [ref 40781]    110:-
    Bonniers 1945. Stor 8:o. 127, (3) s. Illustrerad med författarens egna teckningar. Häftad. Lätt mörktonad rygg, snitten jämnskurna runtom. Med blindpressat exlibris på blankt blad och smutstitelblad.
Josephson, Ernst - Geijer, Erik Gustaf:  [Julklappar]: Tolv teckningar av Ernst Josephson till dikter av Erik Gustaf Geijer. [ref 91473]    200:-
    Galerie Pierre, Stockholm, 1964. Liten 8:o. (29) s. Illustrerad. Originalupplaga. Numrerad utgåva om 500 exemplar varav detta är nr 222. Häftad med knytband. Små, ganska obetydliga bruksspår.
Se bild på boken
Jönsson, Gabriel:  Dikter. [ref 9892]    125:-
    Bonniers 1952. Liten 8:o. 250, (1) s. Förlagets dekorerade halvfranska band med skyddsomslag, övre guldsnitt samt främre omslaget medbundet. Skyddsomslaget något gulnat och solkat samt med ett par små naggar, riss och veck. (Vår tids lyrik)
  –  :  Porträtt och poesier. [ref 33456]    100:-
    Bernces, Malmö, 1980. 269 s. + 16 planschsidor samt illustrationer i texten. Förlagsband med skyddsomslag. Mycket bra ex.
Kallifatides, Theodor:  Tiden är inte osynlig. [ref 92050]    120:-
    Bonniers 1971. 63, (1) s. Originalupplaga. Häftad. Recensionsstämpel på sista sidan annars ett fint ex.
   En lite ovanlig titel av Kallifatides.

Se bild på boken
Karlfeldt, Erik Axel:  [Skrifter]. 1-6 i 5 volymer. [ref 37822]    400:-
    Wahlström & Widstrand 1931. Liten 8:o. 174 + 124 + (4), 120; (4), 140 + 142 + 128 s. Minnesupplaga. Förlagets halvfranska band med ryggdekor, övre guldsnitt och marmorerade pärmpapper. Ryggarna något blekta, mycket lätt fläckade och obetydligt nötta, i övrigt fint skick.
   Innehåller: Flora och Bellona, Flora och Pomona, Fridolins visor, Fridolins lustgård, Hösthorn, Vildmarks- och kärleksvisor. Komplett svit.

Se bild på boken
Karlfeldt, [Erik] Axel:  Vildmarks- och kärleksvisor. [ref 48106]    1500:-
    Jos. Seligmann Förlag, Stockholm, 1895. Liten 8:o. 117, (3) s. Originalupplaga. Privatbundet grönt klotband med ryggtitel i skinn och med det ovanliga främre omslaget medbundet. Kort tillskrift på främre omslaget samt något ojämnt skuren i nedre marginalen. Exlibris.
   Den ovanliga debutboken utgavs under namnet Axel Karlfeldt, redan andra boken utgavs under namnet Erik Axel Karlfeldt.
Karlsson, Sigvard:  Utmark. [ref 47171]    200:-
    LT:s förlag 1963. 71, (6) s. Illustrerad med fotografier av Sune Jonsson. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband. Rygghuvudet med en lätt stukning och minimal, svag fläck på främre falsen, annars ett mycket bra ex.
Se bild på boken
Kellgren, Johan Henric:  Samlade skrifter. 1-3. [ref 36040]    375:-
    Örebro, N.M. Lindh, 1860. (8), 285 + (4), 263, (5) + (4), 243 s. + 1 porträtt (frontespis) graverat av J.F. Martin. 4:e upplagan. Nära samtida halvfranska band. Lätt nötta. Gammal namnteckning (Hilda Rundblad) på samtliga titelblad. Biblioteksetikett med texten "Hilda Rundblads donation" på främre pärmens insida i samtliga volymer. Utgallrade biblioteksböcker med stämplar och kortfickor. Komplett i 3 volymer.
  –  :  Skrifter. 1-2. Under redaktion av Carina och Lars Burman och med inledning av Torgny Segerstedt. [ref 73406]    200:-
    Atlantis 1995. 414, (1) + 376 s. Ny utgåva. Förlagets pappband med skyddsomslag. Fina ex. (Svenska klassiker utgivna av Svenska Akademien)
   2 volymer. I. Poesi och Prosa. II. Dramatik. Kommentarer och ordförklaringar till volym I och II.
  –  :  Valda dikter och prosastycken. Utgifna af Fredrik Vetterlund. [ref 42670]    100:-
    Bonniers 1913. Liten 8:o. 160 s. 2:a upplagan. Förlagets dekorerade klotband. Fint ex. (Svenska klassiker)
Key-Åberg, Sandro:  I det darrande ljuset. Dikter. [ref 20446]    90:-
    Bonniers 1981. Stor 8:o. 123, (1) s. Originalupplaga. Häftad. Omslagen med smärre veck runt kanterna, smutstitelbladet missfärgat. Ouppskuren.
  –  :  Livet en stor sak. Dikter. [ref 25990]    90:-
    Bonniers 1963. Stor 8:o. 111, (4) s. Originalupplaga. Häftad. Omslagen en aning solkade samt med smärre veck i nedre kanten.
Key-Åberg, Sandro - Roos, Berit:  Jag är ett vimmel av dig. [ref 21820]    90:-
    Bonniers 1994. 147, (1) s. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Smärre streckningar och understrykningar i bläck samt namnteckning och datering på försättsbladet, annars fint skick.
Key-Åhusen, Owe:  Tvivel och tro. [ref 70230]    90:-
    Seelig, Stockholm, 1940. Stor 8:o. 84 s. Originalupplaga. Häftad. Ouppskuren.
Kjellgren, Josef:  Jag är tusenden. [ref 21823]    90:-
    FIB:s Lyrikklubb / Tidens förlag 1975. 88 s. Illustrerad med foton. Limhäftad. Fint ex. (FIBs Lyrikklubbs bibliotek nr 187)
Klingspor, Louise:  Stämningsstunder. [ref 70231]    100:-
    Bröderna Lagerström, Stockholm, 1932. Stor 8:o. 75 s. Rikt illustrerad. Originalupplaga. Tryckt i 60 numrerade ex. Detta ex saknar numrering. Häftad. Omslag och rygg ojämnt blekta, de överlappande omslagskanterna naggade och med smärre veck, inlagan i fint skick.
Klintberg, Bengt af (red.):  Till naturen. En antologi i svensk naturlyrik. [ref 48279]    100:-
    FIB:s Lyrikklubb, Stockholm, 1972. Liten 8:o. 126, (1) s. Illustrerad med fotografier av Thomas Tidholm. Häftad med flikomslag. Fint, ouppskuret ex. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek 164. - FIB:s Lyrikklubbs årsbok 1973)
Koneski, Blaze:  Världens milda ljus. Dikter tolkade från makedoniskan av Jon Milos. [ref 90595]    90:-
    Fripress förlag 1988. 45, (1) s. 1:a svenska upplagan. Häftad. Fint ex.
Se bild på boken
La Farre, [Charles Auguste] de:  Poésies. [ref 65171]    350:-
    Geneve 1777. Duodecimo. (4), 192 pp. + 1 engraving (frontispiece). Contemporary full leather, top gilt, marbled endpapers. Somewhat worn, spine tail repaired. Library label in Russian language.
La Fontaine, Jean de:  Fables choisies de La Fontaine. [ref 13072]    1350:-
    Librairie de Théodore Lefèvre et Cie., Paris. No date Ca 1880. 4to. (4), 287, (1) pp. Illustrées de 65 compositions hors texte par J.-B. Oudry. Publisher's richly decorated red cloth, all edges gilt. Spine head and tail slightly bumped, small spot on rear cover, otherwise condition fine.
Se bild på boken
Lagerkvist, Pär:  Dikter. [ref 75092]    150:-
    Bonniers 1951. Liten 8:o. 439, (1) s. 30:e-39:e tusendet. Förlagets dekorerade halvfranska band med övre guldsnitt och främre omslag medbundet. Fint ex. Exlibris. (Den Svenska Lyriken)
   Innehåll: Ångest (1916), I stället för tro (Dikter i Kaos, 1919), Den lyckliges väg (1921), Hjärtats sånger (1926), Vid lägereld (1932), Genius (1937), Sång och strid (1940), Hemmet och stjärnan (1942).

Se bild på boken
  –  :  Hjärtats sånger. [ref 19633]    90:-
    Bonniers 1951. Stor 8:o. 80 s. Ny utgåva. Häftad. Ryggen och kanterna på omslagen något missfärgade (blekta).
  –  :  Motiv. [ref 29070]    90:-
    Bonniers 1965. Liten 8:o. 71, (3) s. Ny upplaga. Häftad. Lätt kantstött nedtill, annars ett fint ouppskuret ex.
   Omslagsteckning av Isaac Grünewald. - Första upplagan utkom 1914.

Se bild på boken
Lagerlöf, Selma:  Madame de Castro. En ungdomsdikt. Efterord av Birgitta Holm. [ref 26735]    90:-
    Bonniers 1984. 70, (5) s. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband med övre guldsnitt. Ryggen samt en liten del av bakre pärmen blekt, främre pärmen med några fläckar och en gammal prislapp, bakre pärmen med smärre skrapmärken. Invändigt är boken i fint skick.
Larson, Lorentz:  Maskplockare Andersson. Dikter. [ref 86933]    90:-
    Gebers 1950. 64, (1) s. Häftad. Ryggen och omslagen ojämnt gulnade, annars ett fint ex.
Larsson, S. Roger I.:  Ett. [ref 86901]    100:-
    Zindermans 1977. 45, (3) s. Originalupplaga. Häftad. Fint ex.
   Debuten.
Larsson, Stig:  Samtidigt, på olika platser. [ref 36245]    100:-
    Alba, Stockholm, 1985. Stor 8:o. 79, (1) s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen lätt blekt med en minimal fläck (stänk) samt en aning skavda falsar. Omslagen med några ytterst små fläckar, i övrigt fint skick.
Se bild på boken
Le Hégarat, Irene:  Tunnlarna. [ref 86862]    90:-
    Zindermans 1977. 47, (1) s. Originalupplaga. Häftad. Fint ex.
Lenngren, Anna Maria:  Samlade skaldeförsök. [ref 35918]    90:-
    Bonniers 1927. Liten 8:o. 248 s. 20:e upplagan. Förlagets halvfranska band med marmorerade snitt och pärmpapper. Prydligt textad gåvotillskrift på försättsbladet. Gott skick.
  –  :  Samlade skaldeförsök. Med 133 illustrationer af Carl Larsson samt Ny lefnadsteckning af Karl Warburg. [ref 35987]    250:-
    Adolf Bonnier, Stockholm, 1890. 4:o. XIV, (2), 144 s. Med 133 illustrationer av Carl Larsson. 12:e upplagan (praktupplaga). Förlagets röda, överdådigt dekorerade skinnryggsband med klotbundna pärmar. Förutom ett mycket lite hål på bakre pärmen mycket lätta bruksspår.
   Boken större än vad bilden visar. Inte samma ex som på bilden men lika fin.

Se bild på boken
  –  :  Samlade skaldeförsök. Med lefnadsteckning af Karl Warburg. [ref 35988]    200:-
    Adolf Bonnier, Stockholm, 1884. Stor 4:o. XVIII, 200 s. Med 138 illustrationer af Carl Larsson. Elfte upplagan. Praktupplaga. Förlagets illustrerade halvklotband med smakfullt dekorerad rygg. Främre pärmen ojämnt bruntonad, bakre pärmen med en liten, ytlig pappersförlust i nedre kanten, rygghuvud och -fot med smärre riss. Främre innerfalsen med revor på mitten och nedtill. Inlagan är i fint skick.
   Boken är större än vad bilden visar. - Förvaras i en något sliten originalkartong med titeletikett, öppen i falsarna.

Se bild på boken
  –  :  Skalde-försök. [ref 79144]    950:-
    Olof Grahn, Stockholm, 1819. Liten 8:o. (4), XVI, (4), 255, (1) s. Originalupplaga. Samtida halvfranskt band med sparsamt guldornerad rygg och ryggtiteletikett. Lätt snedläst. Pärmarna något fläckade samt med vissa skrapmärken, pärmhörnen något stukade, ryggtiteletiketten något skavd. Nära samtida namnteckningar på försättsbladen; inlagan i övrigt med ett fåtal smärre fläckar, sidan 111 med centimeterlång reva i nedre marginalen.
Lenning, Alvar:  Harp- och lyrik. Spridda tankar av Jalmar Jämmerdal. Ädelpekoral - Parodi - Djupsinne - Ironi - Prosavers. [ref 79319]    90:-
    AB Seelig & Co, Stockholm, 1979. Liten 8:o. 80 s. Häftad.
Leopold, Carl Gustaf af:  Samlade skrifter av Carl Gustaf af Leopold. Dikter 1785-1829. Utgivna av Torkel Stålmarck. 1: Text. 2: Kommentar. [ref 72416]    200:-
    Svenska Vitterhetssamfundet, Stockholm, 2002-2003. Stor 8:o. XVI, 608; + VIII, 348, (1) s. Förlagets dekorerade pappband. Fint skick. (Svenska författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet, 2)
   2 volymer.
Levertin, Oscar:  Dikter. [ref 90283]    150:-
    Bonniers 1942. 363, (1) s. Förlagets dekorerade skinnband, inre denteller samt helt guldsnitt och kassett. Ryggen lite blekt samt densamma med någras små fläckar (se bilden) annars fin. (Den svenska lyriken)
Se bild på boken
  –  :  Dikter. Tredje samlingen. [ref 9872]    100:-
    Bonniers 1907. Liten 8:o. 120, (2) s. 2:a upplagan. Enkelt men elegant, privatbundet klotband (Bonniers privatbokbinderi) med båda omslagen medbundna. De medbundna häftesomslagen något solkade, i övrigt ett fint ex.
  –  :  Kung Salomo och Morolf. Dikter. [ref 24487]    125:-
    Bonniers 1922. Stor 8:o. 96, (2) s. + 8 planschblad i färg. Illustrerad med akvareller och teckningar av Isaac Grünewald. Ny utgåva. Häftad. Ryggen med läsrand, i övrigt ett fint ex.
Se bild på boken
Liedberg, Nils - Wiberg, Erik:  Tjugoen werser om den swenske tändstickskonungen, hans remarkabla lewerne och tragiska ändalykt. [ref 85727]    175:-
    Berlingska boktryckeriet, Lund, 1934. Stor 8:o. (12) s. Med illustrationer i färg av Nils Liedberg. Numrerad upplaga om okänt antal exemplar, varav detta är nummer 314. Häftad med klotförstärkt rygg. Fint ex.
   Niddikt om Ivar Kreuger, tryckt två år efter hans frånfälle.

Se bild på boken
Liffner, Axel:  Frivaro. [ref 14821]    110:-
    Bonniers 1962. Liten 8:o. 66, (3) s. Originalupplaga. Häftad. Omslagen obetydligt gulnade, i övrigt ett fint ex.
   Dedikation från författaren på fira försättsbladet. Omslag av Arne Jones.
  –  :  Glanslöst. [ref 16751]    110:-
    Bonniers 1956. Liten 8:o. 71, (2) s. Originalupplaga. Häftad. Bakre omslaget något gulnat, i övrigt ett fint ex.
   Dedikation från författaren på fria försättsbladet. Omslag av Arne Jones.
  –  :  Opus 0,09. [ref 32143]    120:-
    Bonniers 1947. Liten 8:o. 71, (3) s. 2:a upplagan. Häftad. Ryggen något mörktonad och lätt fläckad, ryggfot samt omslagen nedtill lätt kantstötta.
   Debutboken med dedikation från författaren till författarkollegan Per Erik Rundquist.
  –  :  Semikolon. [ref 36764]    120:-
    Bonniers 1951. Liten 8:o. 92, (4) s. Originalupplaga. Häftad. Rygg och omslag delvis något gulnade, ryggen med ett par fläckar.
   Utförlig dedikation från författaren på fria försättsbladet. Omslag av Arne Jones.
  –  :  Vardagsbilder. [ref 47542]    90:-
    Bonniers 1969. Liten 8:o. 70, (4) s. Originalupplaga. Häftad med skyddsomslag. Ryggen obetydligt blekt, i övrigt ett fint ex.
   Omslag av Arne Jones.
Lind, Jörgen:  Villa dei Papiri. [ref 33257]    110:-
    Alfabeta, Stockholm, 2006. 192 s. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
Linde, Ebbe:  Vision och eko. Ett dikturval. [ref 48347]    90:-
    FIB:s Lyrikklubb, Stockholm, 1957. Liten 8:o. (14), 72, (5) s. Omslag och vinjetter av Per Linde. Upplaga om 4000 ex. Häftad med flikomslag. Lätt snedläst, omslagen svagt gulnade. (FIB:s Lyrikklubbs Bibliotek Nr 39)
Lindegren, Erik:  Posthum ungdom. [ref 33477]    250:-
    Bonniers 1935. Liten 8:o. 58 s. Originalupplaga. Häftad. Fint, ouppskuret ex.
   Debutboken.

Se bild på boken
  –  :  Samlade dikter. Sammanställning och efterord: Daniel Pedersen. [ref 92054]    150:-
    Themis Förlag, Stockholm, 2010. 367 s. Illustrerad. Limhäftad. Fint ex.
   Första kompletta utgåvan av Erik Lindegrens dikter.

Se bild på boken
  –  :  Sviter. [ref 42336]    120:-
    Bonniers 1947. 86, (3) s. Originalupplaga. Häftad. Namnteckning. Exlibris tryckt direkt på främre omslagets insida, smutstitelbladet svagt fläckat. Omslagen i övrigt med en del skrapmärken, riss och veck.
   Omslag av Endre Nemes.
  –  :  Vinteroffer. [ref 48271]    150:-
    Bonniers 1954. Stor 8:o. 81, (4) s. Originalupplaga. Häftad. Främre omslag med litet veck i nedre hörnet, annars mycket bra skick.
   Omslag av Arne Jones.

Se bild på boken
Lindegren, Erik - Laaban, Ilmar (tolkning):  19 moderna franska poeter. [ref 54462]    125:-
    Bonniers 1948. Liten 8:o. 178, (1) s. Häftad. Omslagen med några små bruksspår, annars fint skick. (Panacheserien)
Se bild på boken
Lindorm, Erik (red.):  Svenska kärleksdikter. [ref 87415]    150:-
    Bonniers 1926. Liten 8:o. 155 s. Gediget och rikt ryggdekorerat halvfranskt band med övre guldsnitt (B. Andersson) samt främre omslaget medbundet. Lite blekt och lätt skavd rygg med naggat rygghuvud, pärmarna ojämnt blekta.
Lindqvist, Ebba:  Lökar i november. [ref 26690]    90:-
    Bonniers 1963. Stor 8:o. 114, (4) s. Originalupplaga. Häftad. Omslagen lätt kantstötta nedtill och ett litet riss, i övrigt ett fint ouppskuret ex.
Lindström Åke:  Herre med hund. Ett urval dikter publicerade i Expressen 1955. [ref 80980]    120:-
    Expressen 1955. Liten 8:o. (29) s. Illustrerad av Edward Lindahl. Tryckt i 999 numrerade ex varav detta är nr 527. Häftad med skyddsomslag. Fint ex.
Lo-Johansson, Ivar:  Ur klyvnadens tid. Dikter. [ref 46930]    175:-
    Wahlström & Widstrand 1931. 99 s. Originalupplaga. Häftad. Främre omslag med några små veck längs kanterna, bakre omslaget lätt fläckat och med en liten lagad reva vid rygghuvidet.
   Lo-Johanssons enda diktsamling.
  –  :  Ur klyvnadens tid. Dikter. [ref 56871]    90:-
    FIB:s Lyrikklubb 1958. Liten 8:o. 68, (4) s. Ny utgåva. Tryckt i 6.000 ex. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag samt främre omslag medbundet. Omslaget med liten lagning intill främre falsen, minimal pappersförlust på framsidan samt en något större på baksdan. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek nr 40)
   Omslag av Sven Erixson.
[Longfellow, Henry Wadsworth]:  Hiawatha. Några indiansånger efter H.W. Longfellow. Översatta av Göran Axel-Nilsson. [ref 75946]    120:-
    Konstindustriskolan, Göteborg, 1965. Tvär 8:o. 62, (2) s. Illustrationer och typografisk utformning: Jan Gustafson. Häftad med styva flikomslag. Främre omslag med dekor i relief, bakre omslag med repa. Bra ex.
[Lundberg, Britta]:  Hemma. Minnen från min barndom av Hampus Britta. [ref 84879]    90:-
    [Författaren, Gävle], 1971. 23 s. Illustrerad med teckningar. Klammerhäftad. Tillskrift från utgivaren Per Johannes på titelbladet. Fint ex.
Lundell, Ulf:  Det är långt mellan lycka och leda. Ulf Lundell på turné. [ref 9329]    700:-
    Wahlström & Widstrand 1981. 4:o. 95, (1) s. Fotoillustrerad i svartvitt av Håkan Wretljung. Originalupplaga. Häftad. Mycket bra skick.
Se bild på boken
Lundkvist, Artur:  Korsväg. [ref 24045]    90:-
    Bonniers 1942. 133, (2) s. Originalupplaga. Häftad. Mörktonad rygg, liten skada nedtill, omslagen delvis lätt gulnade.
  –  :  Sången om kvinnan. Dikter i urval av Maria Wine och med förord av Paul Lindblom. [ref 42648]    90:-
    Bonniers 1987. Stor 8:o. 176, (1) s. Förlagsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget med smärre riss och veck i övre kanten, pärmarna buktar något utåt.
  –  :  Världens härlighet. Prosadikter och andra texter följda av Elegi för Pablo Neruda. [ref 49042]    90:-
    Bonniers 1975. 236, (8) s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen något mörktonad, omslagen lätt stötta i nedre kanten, bakre omslag mörktonat upptill.
  –  :  Ögonblick och vågor. [ref 50627]    90:-
    Bonniers 1962. 94, (1) s. Originalupplaga. Häftad med skyddsomslag. Skyddsomslaget med en liten ytskada på baksidans ytterkant.
Lundkvist, Artur (red.):  90-tal. En lyrisk antologi. [Med dikter av Heidenstam, Levertin, Fröding och Karlfeldt]. [ref 75567]    90:-
    Bonniers 1956. Liten 8:o. 119,(3) s. Illustrerad av Ulla Sundin-Wickman och Rolf Lagerson. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Bonniers folkbibliotek. - Lyrik genom decennierna [2])
Lundkvist, Lars:  Tittskåp. Dikter. [ref 83857]    90:-
    Norstedts 1994. 105, (5) s. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning på försättsbladet samt veck på eftersättsbladet, i övrigt fin.
Lundquist, Birger - Henrikson, Alf:  Glam. Teckningar och vers året runt. [ref 16747]    140:-
    Bonniers 1956. 199, (1) s. Rikt illustrerad med teckningar. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband. Något mörktonad rygg, annars ett fint ex.
  –  :  Glam. Teckningar och vers året runt. [ref 16749]    95:-
    Litteraturfrämjandet 1981. 199, (1) s. Rikt illustrerad. Ny utgåva. Förlagets dekorerade pappband. Pärmarna ojämnt blekta.
Lundström, Evert:  Leende handlare. [ref 25439]    110:-
    Studio Paravan 1952. Högsmal 8:o. 29 s. Omslag + 2 helsidesillustrationer samt typografi av Terenece Florell. Originalupplaga. Häftad med skyddsomslag. Skyddsomslaget blekt på ryggen och med svaga veck. Smutstitelbladet och sista sidan med lätt missfärgning.
   Debutboken med dedikation från författaren.
Löwenhjelm, Harriet:  Dikter, bilder och brev. Urval av Olle Holmberg. [ref 69193]    95:-
    Bonniers 1974. 114, (5) s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Svalans Lyrikklubb)
Se bild på boken
Majakovskij, Vladimir:  Ett moln i byxor. Översättare: Werner Aspenström, Göran Lundström och Ola Palmaer. Inledning: Erwin Leiser. [ref 73407]    200:-
    FIB:s Lyrikklubb, Stockholm, 1958. Liten 8:o. 91, (1) s. Illustrerad med en teckning av Ulla Sundin. 1:a svenska upplagan. Tryckt i 5 000 ex. Häftad. Ryggen med svaga veck, främre omslag med små hörnveck och det bakre med några riss i ytterkanten och obetydliga veck. Ouppskuren. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek 46)
Se bild på boken
  –  :  Fyren och eldhästen. Dikter för barn. Tolkning Bengt Jangfeldt. [ref 92048]    110:-
    Gidlunds 1975. 47, (1) s. Illustrerad av Mats Andersson. 1:a svenska upplagan. Häftad. Lite ojämnt blekt annars fin.
   Dikterna skrivna 1926 och 1927.

Se bild på boken
Malm, Einar:  Ankargrund. [ref 1531]    110:-
    Bonniers 1941. Stor 8:o. 106, (4) s. Originalupplaga. Förlagets linneband med färgat övre snitt och författarens namn präglat i blått på främre pärmen. Främre omslag medbundet. Pärmarna buktar något utåt.
   Omslagsteckning av Roland Svensson.
  –  :  Valda dikter. [ref 47354]    100:-
    Bonniers 1940. Liten 8:o. 256 s. Förlagets linneband. Något blekt rygg samt namnteckning och årtal på försättsbladet, i övrigt ett fint ex.
Malmberg, Bertil:  Vinden. [ref 48192]    125:-
    Bonniers 1929. Liten 8:o. 73, (2) s. Originalupplaga. Häftad. Ryggfoten lätt stukad, annars ett fint, ouppskuret ex.
Se bild på boken
Manker, Ernst:  Lyhört. Dikter. [ref 26431]    90:-
    LT:s förlag 1952. Liten 8:o. 111 s. Omslag och illustrationer av Georg Lagerstedt. Originalupplaga. Häftad. Till större delen ouppskuren. Fint ex.
  –  :  Skisser från Tjörn. Dikter av Ernst Manker. [ref 37656]    90:-
    FIB:s lyrikklubb, Stockholm, 1962. Liten 8:o. 77, (1) s. Teckningar av Georg Lagerstedt. Originalupplaga. Häftad med flikomslag. Lätt mörktonad rygg med riss nedtill. (FIB:s lyrikklubbs bibliotek 76)
   En tidigare, delvis avvikande upplaga med titeln Lyhört utkom 1952.
Mann, Thomas:  Sången om ett barn. En idyll. Tolkning: Hans Levander. [ref 42646]    90:-
    FIB:s Lyrikklubb 1971. Tvär 8:o. 78 s. 1:a svenska upplagan. Häftad med flikomslag. Omslagen med små bruksspår. Ouppskuren.
Mao Zedong:  Den långa marschen. Maos 38 dikter. Tolkade och kommenterade av Göran Malmqvist. [ref 70722]    95:-
    Wahlström & Widstrand 1973. Liten 8:o. 160 s. Sparsamt fotoillustrerad. 1:a svenska upplagan. Originalpocket. Fint ex. (W&W-serien 330)
Se bild på boken
Martialis, Marcus Valerius:  Epigram i urval. Tolkade av Håkan Strömberg. [ref 79053]    90:-
    CWK Gleerup, Lund, 1954. Liten 8:o. 112 s. Häftad. Omslagen ojämnt bruntonade, smal fuktrand i kanten på det främre och en fläck i övre kanten på insidan.
Se bild på boken
Martinson, Harry:  Cikada. [ref 41175]    90:-
    Bonniers 1953. Stor 8:o. 152, (5) s. 16:e-18:e tusendet. Förlagets halvklotband med främre omslag medbundet. Namnteckning på det medbundna omslaget, i övrigt gott skick.
   Skyddsomslaget saknas.
  –  :  Cikada. [ref 54679]    100:-
    Bonniers 1953. Stor 8:o. 152, (5) s. Originalupplaga. Förlagets halvklotband med främre omslag medbundet. Något skeva pärmar, tillskrift på försättsbladet, inlagan något vågig samt med ett fåtal understrykningar och streckningar i blyerts samt kort tillskrift med namnteckning på försättsbladet.
  –  :  De tusen dikternas bok. [Efterlämnade dikter]. Förord av Stefan Sandelin. [ref 83041]    90:-
    Bonniers 2004. 191, (1) s. Gediget biblioteksband. En biblioteksbok, men aldrig utlånad. Fint ex.
Se bild på boken
  –  :  Dikter. [ref 9715]    100:-
    Bonniers 1963. Liten 8:o. 190, (1) s. 18:e-22:a tusendet. Förlagets klotband med skyddsomslag samt främte omslag mebundet. Skyddsomslaget med ett par små skrapmärken på ryggen och lätt solkad baksida, i övrigt fint skick. (Vår tids lyrik)
   Urval ur olika diktsamlingar: "Spökskepp", "5 unga", "Modern lyrik", "Nomad", "Natur" och "Passad".
  –  :  Doriderna. Efterlämnade dikter och prosastycken i urval och företal av Tord Hall. [ref 10258]    90:-
    Bonniers 1980. Stor 8:o. 92, (1) s. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med smärre bruksspår, själva boken är i fint skick.
Se bild på boken
  –  :  Gräsen i Thule. [ref 17430]    90:-
    Bonniers 1958. Stor 8:o. 106, (5) s. Originalupplaga. Häftad med skyddsomslag. Skyddsomslaget med några smärre riss, i övrigt ett fint ex.
  –  :  Gräsen i Thule. [ref 17431]    100:-
    Bonniers 1958. Stor 8:o. 106, (5) s. Originalupplaga. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag. Eftersättsbladen något gulnade efter bilagt tidningsurklipp, i övrigt ett fint ex.
  –  :  Hav och resor. Lyrik och prosa ur tidningar och tidskrifter. Urval, inledning och kommentar av Stefan Sandelin. [ref 18664]    90:-
    Vekerum Förlag, Södra Sandby, 1992. 128 s. Originalupplaga. Häftad med flikomslag. Fint ex. (Harry Martinson-sällskapets årsbok 1992)
  –  :  Längs ekots stigar. Ett urval efterlämnade dikter. [ref 26558]    100:-
    Bonniers 1978. Stor 8:o. 82, (1) s. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Mycket bra ex.
  –  :  Nomad. [ref 30408]    175:-
    Bonniers 1943. 102, (5) s. Illustrerad av Torsten Billman. Ny, reviderad upplaga. Häftad. Främre omslag lätt kantstött och ryggen svagt gulnad och med stött fot, i övrigt mycket bra skick, delvis ouppskuren. Liten förlagsetikett på främre omslagets insida.
Se bild på boken
  –  :  Spökskepp. [ref 61290]    100:-
    Vekerum Förlag, Södra Sandby, 1988. 71, (3) s. Faksimil av originalupplagan, Bonniers 1929. Upplaga: 2.000 exemplar. Häftad. Fint ex. (Harry Martinson-sällskapets årsbok 1988)
  –  :  Tuvor. [ref 46130]    90:-
    Bonniers 1973. 79, (6) s. Med teckningar av författaren. 11:e-15:e tusendet. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslaget blekt på ryggen, små bruksspår samt namnteckning på försättsbladet. (Svalans Lyrikklubb)
   Inte samma ex som på bilden.

Se bild på boken
  –  :  Ur de tusen dikternas bok. Urval, inledning och kommentarer av Stefan Sandelin. [ref 46854]    90:-
    Bra Böcker 1986. 123, (4) s. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband. Pärmarna med några små bruksspår, i övrigt fin. (Bra lyrik)
   Denna bok utgör årsbok i Harry Martinson-Sällskapet.

Se bild på boken
  –  :  Vagnen. [ref 47328]    110:-
    Bonniers 1960. Stor 8:o. 129, (7) s. Originalupplaga. Förlagets klotband med skyddsomslag med främre omslaget medbundet. Fint ex.
  –  :  Vagnen. [ref 47329]    90:-
    Bonniers 1960. Stor 8:o. 129, (7) s. Originalupplaga. Häftad med skyddsomslag. Ryggen med några mycket svaga fuktfläckar, bakre omslag med märken efter prislappar. Diskret namnteckning på blankt blad i början.
Martinson, Harry - Rosen, Björn von:  Bestiarium. Omfattande djur och fåglar från alla jordens länder och historiens åldrar infångade med tankens snaror vid stranden av sjön Sillen sommaren 1963. [ref 3522]    125:-
    Bonniers 1964. Liten tvär 4:o. 66, (6) s. Illustrerad med teckningar. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband med transparent skyddsomslag. Omslaget lätt naggat, i övrigt fint skick.
Se bild på boken
Milosz, Czeslaw:  Sången om pärlan och andra dikter. Tolkning och efterord: Nils Åke Nilsson. [ref 43335]    100:-
    Brombergs 1985. 113 s. 1:a svenska upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med två riss (minimala revor) samt veck i ytterkanten och obetydligt fläckat. Boken är i fint skick.
   Nobelpristagare 1980.

Se bild på boken
Mistral, Gabriela:  Dikter i tolkning av Hjalmar Gullberg. [ref 92363]    100:-
    Norstedts 1946. Liten 8:o. 89 s. 4:e upplagan. Häftad. Omslagen ojämnt gulnade och stämpelexlibris på främre omslagets insida samt märke efter gem i övre marginalen.
Se bild på boken
Morrison, Jim:  Erotisk politik. Översättning & förord av Olle Thörnvall. [ref 90781]    175:-
    Janus Tidskrift och Förlag 1983. Liten 8:o. 76, (2) s. 1:a svenska upplagan. Häftad. Lätta bruksspår.
Se bild på boken
[Myrberg, Anna]:  Svarta Maskens dårdikter. Copyright Sigurd Tullberg. [ref 86482]    90:-
    Bibliotekens bokförmedling, Stockholm, 1944. 93 s. + 2 s. med reklam för Sigurd Tullbergs nya detektivroman Mordet i frimärksklubben. Ny utgåva. Häftad. Lätt snedläst, omslagen ojämnt mörktonade och något naggade.
Se bild på boken
Mårtenson, Jan:  Dikter nu. [ref 42712]    100:-
    Norstedts 1968. Liten 8:o. 72, (1) s. Originalupplaga. Häftad. Gott skick.
Nash, Jørgen:  Rebellen i vårt röda blod. [Osvenska dikter]. [ref 34296]    175:-
    Cavefors 1976. Liten 4:o. 87 s. Rikt illustrerad. Häftad med ryggdekor och baevarat skyddsomslag. Lite skavd och stött runt om.
Se bild på boken
Neruda, Pablo:  Den stora oceanen. I svensk tolkning av Artur Lundkvist. [ref 8304]    150:-
    FIB:s Lyrikklubb 1956. Liten 8:o. 77, (3) s. 1:a svenska upplagan. Tryckt i 5.000 ex. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag samt främre omslaget medbundet. Omslaget med smärre bruksspår, annars ett fint ex. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek 21)
   Inte samma ex som på bilden.

Se bild på boken
  –  :  Lampan på marken. Dikter tolkade av Artur Lundkvist och Francisco J. Uriz. [ref 25119]    135:-
    Bonniers 1971. Stor 8:o. 237, (6) s. 3:e-5:e tusendet. Förlagets klotband med skyddsomslag. Fint ex. Exlibris.
Se bild på boken
Nilson, Ruben:  Balladen om Eken och andra visor. Med musik och teckningar av författaren. Melodierna harmoniserade av Lille-Bror Söderlundh. [ref 28959]    225:-
    Hökerbergs 1964. Stor 8:o. 113, (3) s. 2:a upplagan. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget lätt naggat, med smärre riss och en lagad reva, i övrigt fint skick. Exlibris.
   Omslaget tecknat av författaren.

Se bild på boken
  –  :  Vanvördiga visor. Med musik och teckningar av författaren. Melodierna harmoniserade av Otto Nordlund. [ref 74610]    150:-
    Hökerbergs 1943. Stor 8:o. 78, (2) s. 9:e-12:e tusendet. Förlagets halvlinneband med dekorerade pärmpapper och båda omslagen medbundna. Tillskrift på försättsbladet, annars ett fint ex.
Se bild på boken
  –  :  Vanvördiga visor. Med musik och teckningar av författaren. Melodierna harmoniserade av Otto Nordlund. [ref 47493]    120:-
    Hökerbergs 1947. Stor 8:o. 78, (2) s. 18:e-22:a tusendet. Förlagets halvlinneband med färgat övre snitt och båda omslagen medbundna. Gott skick. Skyddsomslaget saknas.
   Bilden visar det medbundna omslaget.

Se bild på boken
Nilsson, Lena:  Vattenorm. [ref 86903]    100:-
    Cavefors 1967. Liten 8:o. 32 s. Illustrerad med 4 färgplanscher av författaren. Originalupplaga. Häftad. Fint ex. (BOC-serien)
   Den enda titeln som Lena Larsson gav ut. Dog endast 27 år gammal 1967.

Se bild på boken
Nordgren, Sune (red.):  Två tecken. En antologi med svensk poesi och bildkonst. [ref 87716]    100:-
    FIB:s Lyrikklubb, Stockholm, 1987. Kvadradisk 8:o. 79, (4) s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Fint ex. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek 244. - FIB:s Lyrikklubbs årsbok 1987)
Se bild på boken
Nordström, Ludvig:  Kains land. Ting på fria vers. [ref 22637]    175:-
    Fritzes, Stockholm, 1906. 102 s. Originalupplaga. Häftad. Ouppskuren. Rygg och omslag ojämnt gulnade samt med smärre bruksspår och lätt fläckade.
   Debutboken.

Se bild på boken
Norelius, Erik:  Lyrisk klartext. [ref 88007]    90:-
    Gebers 1961. Liten 8:o. 30, (2) s. Originalupplaga. Klammerhäftad. Bakre omslag med nagg i nedre kanten, annars fint skick. (Gebers Lyrikblad)
   Lyrisk debut.
Norén, Lars:  Fragment. [ref 91224]    150:-
    Bonniers 2015. Liten 8:o. Opaginerad ca 510 s. Originalupplaga. Häftad. Lätta bruksspår med ett svagt veck på främre omslaget.
Se bild på boken
  –  :  Hjärta i hjärta. Dikter. [ref 19592]    200:-
    Bonniers 1980. Stor 8:o. 190, (1) s. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Omslagets baksida med en liten lagad reva (7 mm) med åtföljande små veck, i övrigt fint skick.
Se bild på boken
  –  :  Order. Dikter. [ref 32208]    140:-
    Bonniers 1978. Liten 8:o. 262, (1) s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen gulnad och med läsveck, annars ett bra ex.
  –  :  Revolver. [ref 34777]    200:-
    Bonniers 1969. 215, (2) s. Originalupplaga. Limhäftad. Omslagen med mycket lätta bruksspår samt namnteckning på första blanka sidan, i övrigt fint skick.
Se bild på boken
  –  :  Solitära dikter. [ref 38694]    175:-
    Bonniers 1972. 79, (1) s. Originalupplaga. Häftad. Bakre omslag med minimala skrapmärken (små prickar), falsen dock skavd, i övrigt fint skick.
Se bild på boken
  –  :  Stoft. [ref 91231]    110:-
    Bonniers 2016. Stor 8:o. 124, (2) s. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband. Recensionsstämpel på övre snittet, i övrigt fint skick.
Se bild på boken
  –  :  Viltspeglar. [ref 48160]    100:-
    Författarförlaget, Göteborg 1972. Liten 8:o. 45, (3) s. Originalupplaga. Häftad. Fint ex.
Norman, Birger:  Våg under vinden. [ref 48533]    90:-
    FIB:s Lyrikklubb 1957. Liten 8:o. 75, (4) s. Med illustrationer av Jurgen von Konow. Delvis originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag samt främre omslag medbundet. Skyddsomslaget en aning nött och med en liten reva vid bakre falsen. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek nr 51)
Norman, Birger (red.):  Poeter på resa. Ett urval av Birger Norman. [ref 33274]    95:-
    FIB:s Lyrikklubb, Stockholm, 1959. Liten 8:o. 79, (1) s. Häftad. Bakre omslag med ett par riss och små veck i ytterkanten samt en liten lagad reva upptill, i övrigt obetydliga bruksspår. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek 59. - FIB:s Lyrikklubbs årsbok 1960)
   Omslag av Carl Fredrik Reutersvärd.

Se bild på boken
Nyman, Arne:  Ytor. [ref 25962]    100:-
    Bonniers 1955. 51, (4) s. Häftad. Rygg och omslag ojämnt gulnade samt namnteckning på smutstitelbladet, annars ett fint ex.
   Omslagsvinjett av Gösta Kriland.
O'Hara, Frank:  Lunchdikter: Översättning av Jonas Brun. [ref 88552]    125:-
    Rámus förlag, Malmö, 2015. 108, (1) s. Häftad med flikomslag. Fint ex.
Se bild på boken
Ohlmarks, Åke (red.):  Fornnordisk lyrik. 1. Eddadiktning. – 2. Skaldediktning. I urval och tolkning av Åke Ohlmarks. [ref 69365]    140:-
    FIB:s Lyrikklubb 1960. Liten 8:o. 155, (1) + 177, (2) s. Tryckt i 5.000 ex. Häftade. Omslagen med lätta bruksspår. 2 volymer. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek nr 012 & 013)
  –  :  Fornnordisk lyrik. 1. Eddadiktning. I urval och tolkning av Åke Ohlmarks. [ref 52554]    90:-
    FIB:s Lyrikklubb 1960. Liten 8:o. 155, (1) s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget lätt naggat och med liten lagning i övre kanten.
Ohlmarks, Åke (utg.):  Den okända Eddan. (Eddica apocryphica). Den efterklassiska och rekonstruerade klassiska eddadiktningen. Tolkad samt försedd med inledning och kommentar av Åke Ohlmarks. [ref 69371]    250:-
    Gebers 1956. 416 s. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag samt främre omslag medbundet. Skyddsomslaget ojämnt gulnat, lätt naggat och med några små lagningar, i övrigt fint skick.
Se bild på boken
  –  :  Eddans gudasånger. Tolkade samt försedda med inledning och kommentar av Åke Ohlmarks. [ref 69437]    200:-
    Gebers 1948. 318, (2) s. Förlagets klotryggsband med främre omslag medbundet. Ryggändar och nedre hörnen aningen stukade, annars fint skick. Skyddsomslaget saknas. Bilden från det medbundna omslaget.
Se bild på boken
Oliv, Josef:  Dikter. Förord av Gabriel Jönsson. [ref 80424]    100:-
    Allhem, Malmö, 1955. 91, (6) s. Omslag och vinjetter av Lasse Johnson. Bibliofilupplaga om 999 numrerade och av författaren signerade ex, varav detta är Nr 664. Häftad. Ouppskuren. Främre omslaget med litet märke efter prislapp, i övrigt ett fint ex.
Olofsson, Rune Pär:  Skal av oskuld. Dikter. [ref 13591]    90:-
    Diakonistyrelsens bokförlag, Stockholm, 1957. 33, (4) s. Originalupplaga. Häftad med skyddsomslag. Namnteckning och datering på smutstitelbladet, annars ett fint ex.
Olsson, Göran:  Alla vanliga ord. [ref 86904]    90:-
    Bonniers 1969. Liten 8:o. 90, (3) s. Originalupplaga. Limhäftad. Fint ex.
Omar Khayyam:  Rubaiyat. På svenska av Sten Selander. [ref 35235]    200:-
    Bonniers 1937. Stor 8:o. (56) s. Illustrerad med helsidesplanscher (vissa i färg). Förlagets dekorerade klotband med främre omslag medbundet. Hörnen lätt stukade, i övrigt fint skick. Skyddsomslaget saknas.
Se bild på boken
Oswald, Gösta:  Den andaktsfulle visslaren. Lyrisk mässa i fyra böcker. [ref 7511]    500:-
    Bonniers 1946. Liten 8:o. 88, (3) s. Originalupplaga. Häftad. Lite mörktonad rygg annars fin. Några små understrykningar i bläck. Dedikation från "Gösta Oswald".
   Debutboken.

Se bild på boken
Owen, John:  Ioannis Owen Angli Epigrammatum. [ref 63088]    1500:-
    Amstelodami, Apud Joanne Janssonium, 1644. Editio Postrema. 24:mo. Engraved title + 215 pp. Contemporary leather. Gold ornamented back with 4 elevated bindings. A little worn. Joints weak, spine with minor damage and bumped corners. Some underlinings and notes. Exlibris.
   John Owen (1563?-1622), the Welsh epigrammatist, was known as the 'British Martial' for his mastery of the Latin language. The first three books of his 'Epigrammata' were published in 1606, and others followed in 1607 and 1612. The Roman Catholic Church objected to his wit and his works were placed on the Index of forbidden books in 1654.
Ovidius Naso, Publius:  Konsten att älska. Översättning av Elias Janzon. [ref 23853]    100:-
    Forum 1957. Liten 8:o. 120, (4) s. Illustrerad med vinjetter av Yngve Berg. Häftad. Ryggen med ett svagt veck, annars fint skick. (Forumbiblioteket 91)
Se bild på boken
  –  :  Konsten att älska. Översättning av Elias Janzon. [ref 84062]    100:-
    Niloe 1983. Stor 8:o. 159, (1) s. Med 24 illustrationer av Aristide Maillol. Ny utgåva. Förlagets konstläderband med skyddsomslag. Diskret namnteckning på fria försättsbladet, i övrigt ett fint ex. (Niloe-biblioteket. Universalserien)
  –  :  Kvinnoöden under antiken. Epistulae Heroidum. Tolkade och kommenterade av John W Köhler. [ref 24811]    190:-
    Paul Åströms förlag, Göteborg, 1993. 255, (1) s. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex med dedikation från översättaren. (Klassiker 6)
   Med latinsk parallelltext.
Oxenstierna, Johan Gabriel:  Dagens stunder. Poeme i fyra sånger. Skenäs 1785. Den första, hittills otryckta versionen efter författarens originalmanuskript med inledning av Holger Frykenstedt. [ref 6530]    100:-
    Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1962. 139, (4) s. Illustrerad. Tryckt i 850 ex. Förlagets dekorerade klotryggsband med färgat övre snitt. (Bokvännens bibliotek nr 59)
(Oxenstierna, Johan Gabriel):  Skördarne. Poëme i nio sånger. [ref 58622]    700:-
    Johan Pehr Lindh, Stockholm, 1796. Liten 8:o. (20), 190, (2) s. Samtida trevligt halvfranskt band med ryggdekor och färgat snitt. Bandet lite skavt runt om men mer som trevligt patina. Saknar främre försättsbladet annars en fin inlaga. Litet datum på insidan av bakre pärmen.
Se bild på boken
Palm, Göran:  Hundens besök. Dikter. [ref 19892]    300:-
    Norstedts 1961. Liten kvadratisk 8:o. 63, (1) s. Originalupplaga. Häftad. Mycket bra skick.
   Debutboken med dedikation: "Till Bengt Nerman - med fostrarhälsning från Göran P".

Se bild på boken
Palme, Ulf:  Pappersdrake. [ref 60315]    150:-
    Bonniers 1951. 61, (3) s. Originalupplaga. Häftad. Omslagen med några små bruksspår. Exlibris på främre omslagets insida.
   Debutboken med dedikation: "Birgit! Utan Dej - ingen Barabbas. Tack från Ulf. d. 17.6.52".

Se bild på boken
Palmer, Michael:  Sol. Översättning: Niclas Nilsson. [ref 91548]    100:-
    Modernista 2003. Liten 8:o. 97, (1) s. 1:a svenska upplagan. Förlagets dekorerade klotband. Fint ex.
Se bild på boken
[Paris, Gaston (utg.)]:  Sagan om rosen. Efter den af Prof. Gaston Paris i Paris den 24 november 1893 till Prof. Adolf Tobler's i Berlin silfverbröllop utgifna fornfranska dikten Le conte de la rose. I originalets versmått öfversatt af Carl Wahlund. [ref 89295]    200:-
    Stockholm 1899. Liten 4:o. (10), XLIII, (1) s. Illustrerad av Carl Larsson. Marmorerat pappband med ryggtitel i skinn. Fria försättsbladet med ett litet jack i nedre kanten, annars fint skick.
Parker, Dorothy:  En enda ros. Poesi och prosa i urval. Översättning av Kerstin Hallén. Dikterna tolkade av Kerstin Hallén i samarbete med Uno Florén. [ref 60682]    90:-
    Bra Böcker 1978. 251, (1) s. Förlagsband med skyddsomslag. Omslagets rygg lite mörktonad annars fint ex.
Se bild på boken
Pernestrand, Lennart:  Horisontbroar. Dikter. [ref 1608]    100:-
    Hillie Berglunds Bokförlag, Karlstad, [1977]. 58 s. Originalupplaga. Limhäftad. Små fläckar i övre hörnet på omslagen, i övrigt ett mycket bra ex.
   Dedikation: "Med hjärtliga hälsningar, Lennart Pernestrand" på smutstitelbladet.
Perse, Saint-John:  Jord, vindar, hav. Tolkningar av Erik Lindegren. [ref 22253]    110:-
    Bonniers 1956. Liten 4:o. 136, (3) s. 1:a svenska upplagan. Häftad. Ryggen något mörktonad, främre omslaget lätt kantstött nedtill.
Se bild på boken
Pound, Ezra:  Cantos I-XVII. Tolkade av Lars Forssell. [ref 5691]    125:-
    Bo Cavefors Bokförlag, Malmö, 1959. Liten 8:o. 103, (1) s. Illustrerad med ett fotografi på författaren. 1:a svenska upplagan. Häftad med flikomslag. Lätt kantstött nedtill och en liten fläck på baksida, annars ett fint ex.
   Bilden föreställer ett annat exemplar; detta ex är inte gulnat.

Se bild på boken
  –  :  Cantos I-XXX. - Sånger från Pisa. - Hugh Selwyn Mauberley. [ref 5692]    100:-
    Bo Cavefors Bokförlag, Malmö, 1969. Liten 8:o. 303, (1) s. Samlingsutgåva. Limhäftad. Ryggen med en läsrand och lätt skavd främre fals, i övrigt fint skick. (BOC-serien)
Se bild på boken
  –  :  Cantos XVIII-XXX. I tolkning av Mario Grut. [ref 5693]    100:-
    Bo Cavefors Bokförlag, Malmö, 1961. Liten 8:o. 91, (1) s. 1:a svenska upplagan. Häftad med flikomslag. Ryggen lite blekt och omslagen något kantstötta nedtill, annars fint skick.
Se bild på boken
  –  :  Sånger från Pisa. Cantos LXXIV-LXXXIV. I tolkning av Göran Sonnevi och Jan Olov Ullén. [ref 42657]    100:-
    Bo Cavefors Bokförlag, Malmö, 1960. Liten 8:o. 146, (1) s. 1:a svenska upplagan. Häftad med flikomslag. Delvis ouppskuren. Omslagen endast obetydligt solkade, i övrigt ett fint ex.
Quasimodo, Salvatore:  Och plötsligt är det afton. I svensk tolkning och med en inledande essay av Arne Lundgren. [ref 74467]    95:-
    FIB:s Lyrikklubb 1957. Liten 8:o. 70, (1) s. 1:a svenska upplagan. Häftad. Det överlappande omslaget lite naggat på undre delen. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek 30)
Se bild på boken
Queneau, Raymond:  Hundra tusen miljarder dikter. Översättning: Lars Hagström. [ref 91376]    400:-
    Bakhåll, Lund, 1991. Liten 4:o. [17] blad (varav 10 skurna i remsor) + 1 blad. 1:a svenska upplagan. Häftad. Lite blekt rygg samt lite ojämnt blekta omslag annars fin. Varje diktrad är på en remsa som man ska kombinera ihop vilket gör att det knappt finns någon begränsning på antal dikter.
Se bild på boken
Ramel, Povel:  Lingonben. Åtta lådor poesi. [ref 57813]    95:-
    Författarförlaget 1978. 287, (1) s. Illustrerad. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslaget med smärre bruksspår, någon liten lagad reva och två små pappersförluster, boken är i fint skick.
   Bilden föreställer ett annat exemplar och överensstämmer ej med detta ex.

Se bild på boken
Rehnberg, Mats:  Blå välling - sur sill. Vällingklockor och vällingklocksramsor. [ref 52859]    150:-
    Nordiska museet 1967. 255 s. + 8 planschblad. Teckningarna av vällingklockorna är utförda av Ferdinand Boberg. Kartor i texten. 1:a upplagan. Häftad. Rygg och omslag med smärre bruksspår.
   Omslagsteckning av Roland Svensson. - Dedikation från "förf." på förtitelbladet.

Se bild på boken
Reuterswärd, Carl Fredrik:  Abra Makabra. [ref 610]    150:-
    Bonniers 1955. Liten 8:o. 30, (2) s. Originalupplaga. Klammerhäftad. Fint ex. Ouppskuren. (Lilla lyrikserien 19)
   Omslagsvinjett av Lennart Rodhe. Debutboken.

Se bild på boken
  –  :  Angående disciplinen ombord. [ref 1507]    300:-
    Bonniers 1958. Liten 8:o. 61 s. Illustrerad av författaren. Originalupplaga. Häftad med skyddsomslag. Skyddsomslaget med ett fåtal smärre riss, i övrigt fint ex.
   Dedikation från författaren på fria försättsbladet.
  –  :  I lagens namn. Dikter, dramatiska sketcher samt en lyrisk tapet. [ref 20603]    150:-
    Bonniers 1957. 79, (5) s. Originalupplaga. Tryckt i 700 numrerade exemplar, av vilka detta är nummer 381. Häftad. Ryggen något blekt, annars fint skick.
   Omslag av författaren.

Se bild på boken
Rimbaud, Arthur:  Illuminationer. Tolkade i ord av Helmer Lång och i bild av Max Walter Svanberg. [ref 53798]    1000:-
    Allhem, Malmö, 1958. 4:o. 119 s. Illustrerad med 9 planscher i färg utförda i flerfärgsoffset och djuptryck + illustrationer i texten. Tryckt i 1.970 ex. Förlagets dekorerade klotband. Fint ex med tillskrift av "Max Walter Svanberg".
Se bild på boken
Rosengren, Bernt:  Om staden är Stockholm. [ref 77995]    90:-
    Rabén & Sjögren 1965. 49, (2) s. Originalupplaga. Häftad. Fint ex.
Rózewicz, Tadeusz:  Och så vidare. Ett dikturval 1947-1964 [i översättning] av Jan Kunicki och Göran Palm. [ref 90859]    125:-
    FIB:s Lyrikklubb, Stockholm, 1966. 132 s. 1:a svenska upplagan. Häftad med flikomslag. Obetydligt kantskavd. (FIB:s Lyrikklubbs Bibliotek 115)
   Omslagets foto av Lütfi Özkök.

Se bild på boken
Rundquist, Per E.:  Oss cirkusfolk oss älskande emellan. [ref 79117]    100:-
    Norstedts 1976. 78, (3) s. Originalupplaga. Häftad. Ouppskuren. Omslagen svagt gulnade, i övrigt mycket gott skick.
   Dedikation från författaren på smutstitelbladet. Omslag av Lena Cronqvist.
Runeberg, Johan Ludvig:  Dikter. Urval av Olof Lagercrantz. [ref 9660]    175:-
    Bonniers 1958. Liten 8:o. 390, (1) s. 14:e-16:e tusendet. Förlagets dekorerade halvfranska band med övre guldsnitt och skyddsomslag samt främre omslag medbundet. Skyddsomslaget lätt gulnat på ryggen, annars ett fint ex förvarat i en enkel skyddskartong. (Den svenska lyriken)
Se bild på boken
  –  :  Efterlemnade skrifter. 1-2. [ref 72449]    600:-
    Beijer, Stockholm, 1878-1879. Liten 8:o. VIII, 367 + (6), 338 s. Halvfranska band med ryggdekor och marmorerade snitt. Blekta ryggar och pärmarnas ytterhörn är lätt stötta. Namnteckning på försättsbladen. 2 volymer.
   Ytterligare en del utkom 1879 med titeln "Skrifter på latinska språket" (95 s.).
  –  :  Fänrik Ståls sägner, en samling sånger. 1. [ref 58664]    600:-
    Joh. Beckman, Stockholm, 1849. (4), 131 s. + en musikbilaga, utvikbar plansch med noter, F. Pacius tonsättning av Runebergs "Wårt land". Samtida halvfranskt band med rikt guldornerad rygg, blindpressade pärmar och marmorerade snitt. Pärmspeglarna med små skrapmärken, pärmhörnen stukade och något skavda. Namnteckningar på för- och eftersättsblad, inlagan i övrigt med endast ett fåtal svaga fläckar, i övrigt ren. Bilden från titelbladet.
   Första upplagan av Fänrik Ståls sägner utgavs i Borgå, Finland år 1848; detta är första, i Sverige tryckta upplagan. En andra del av Fänrik Ståls sägner utgavs 1860.

Se bild på boken
  –  :  Grafven i Perrho. [ref 82142]    200:-
    F. & G. Beijers Förlag, Stockholm, 1895. 4:o. (2), 22 s. + 6 planschblad samt illustrationer i texten av August Malmström. Förlagets bruna, rikt dekorerade klotband. Bandet lite skavt runt om samt främre pärmens dekoration lite nött (se bilden).
   Boken större än bilden visar.

Se bild på boken
  –  :  Julkvällen. En dikt i tre sånger. [ref 22453]    175:-
    F. & G. Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm, 1898. Stor 4:o. 61, (1) s. Illustrerad med teckningar av Olle Hjortzberg. Förlagets mörkblåa dekorerade klotband med rödfärgade snitt. Ryggen lätt nött, pärmarna med smärre ytliga repor och lätt skavda hörn. Exlibris på främre pärmens insida.
  –  :  Kung Fjalar. En dikt i fem sånger. [ref 24471]    150:-
    Stockholm, F. & G. Beijer, 1896. Stor 4:o. (4), 72 s. Illustrerad med teckningar av Albert Edelfelt. Ny utgåva. Förlagets dekorerade klotband med färgade snitt. Ryggen upp- och nedtill samt hörnen lätt nötta.
Se bild på boken
  –  :  Vänrikki Stoolin tarinat. Suomentanut: Paavo Cajander. Suomennoksen tarkistanut: Lauri Pohjanpää. [ref 87793]    300:-
    Otava, Helsinki, 1928. 4:o. 160, (2) s. Filmikuvilla varustettu. Förlagets dekorerade klotband. Trevligt ex illustrerad med filmbilder, förmodligen från stumfilmen i regi av John W. Brunius 1926.
   En översättning till finska av Fänrik Ståls sägner.

Se bild på boken
  –  :  Älgskyttarna. En dikt i nio sånger. [ref 66059]    90:-
    Bonniers 1912. Liten 8:o. 126, (1) s. Ny utgåva. Häftad. Något kantstötta omslag, det bakre lätt lagersolkat. Ouppskuren. (Albert Bonniers 25-öres-böcker nr 21)
   Omslagsteckning av John Bauer. - Bilden föreställer ett annat exemplar och överensstämmer ej helt med detta ex.

Se bild på boken
  –  :  Älgskyttarne. En dikt i nio sånger. [ref 50379]    225:-
    Beijers, Stockholm, 1900. Stor 4:o. (4), 79, (1) s. Illustrerad med teckningar av Gunnar Hallström. Förlagets trevliga, mörkblå dekorerade klotband. Exlibris på klistrade försättsbladet. Rygghuvud och -fot samt pärmhörn med lättare stöt- och skrapmärken.
   Boken större än bilden visar.

Se bild på boken
Runnquist, Åke (red.):  Diktaren i dikten. En lyrisk litteraturhistoria. [ref 74695]    125:-
    Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1954. Liten 8:o. 125, (2) s. Tryckt i 4.000 ex. Häftad. Något mörktonad rygg, lätt kantstött nedtill. (Bokvännens bokgåva)
   Dedikation på smutstitelbladet: "Till Åke Andersson med hälsning från tillg. medförfattaren Åke R.".
Rydberg, Viktor:  Dikter. [ref 88777]    90:-
    Bonniers 1922. Liten 8:o. 298, (2) s. Ny utgåva. 17:e upplagan. Förlagets ljusblå dekorerade klotband. Ett blad med marginalskada samt namnteckning på försättsbladet, annars ett fint ex. (Valda skrifter)
Se bild på boken
  –  :  Viktor Rydbergs dikter. [ref 88652]    150:-
    Bonniers 1951. Liten 8:o. 261, (1) s. + 4 planscher. 24:e-26:e tusendet. Förlagets dekorerade halvfranska band med övre guldsnitt och främre omslaget medbundet. Fint ex. (Den svenska lyriken)
   Boken innehåller första och andra samlingen av Rydbergs dikter bundna i en volym.

Se bild på boken
Saarikoski, Pentti:  Dansgolvet på berget. Tanssilattia vuorella. [En diktsvit]. Svensk version: Mia Berner och författaren. [ref 6733]    175:-
    Bonniers 1977. 59 s. 1:a svenska upplagan. Häftad. Mycket bra skick.
Se bild på boken
  –  :  Den dunkles danser. En diktsvit. Hämärän tanssit. Svensk version: Mia Berner i samarbete med författaren. [ref 7589]    125:-
    Bonniers 1984. 43, (1) s. 1:a svenska upplagan. Häftad. Lätta bruksspår.
Se bild på boken
  –  :  Jag blickar ut över huvudet på Stalin. Översättning: Jens Hildén. [ref 21705]    135:-
    Rabén & Sjögren 1971. 139, (1) s. 1:a svenska upplagan. Häftad. Lätt skavt med lite läsrandig rygg. Tillskrift på försättsbladet. Inte samma ex som på bilden men ungefär lika fin.
Se bild på boken
  –  :  Jag går där jag går. Dikter i urval av Mauritz Nylund och med inledning av Pekka Suhonen. Tolkningar av Claes Andersson, Bo Carpelan, Christer Kihlman, Mauritz Nylund och Nils-Börje Stormbom. [ref 21726]    150:-
    Bonniers 1969. Liten 8:o. 135, (5) s. Häftad. Bruksspår, speciellt i nederkant där omslagen överlappar inlagan. (Serien Röster redigerad av Lars Gustafsson)
Se bild på boken
  –  :  Spela upp till dans. Tanssiinkutsu. [En diktsvit]. Svensk version: Mia Berner med författaren. [ref 39067]    150:-
    Bonniers 1982. 70 s. 1:a svenska upplagan. Häftad. Lätt skavda kanter med något mörktonad rygg men i stort fin. Inte samma ex som på bilden.
Se bild på boken
  –  :  Tiarnia [I-III]. Översättning: Oscar Rossi. [ref 91631]    125:-
    Ersatz, Stockholm, 2017. 190, (1) s. [Ny, samlad utgåva]. Förlagsband med skyddsomslag. Recensionsstämpel på undre snittet, annars ett fint ex.
   Omslag av Håkan Liljemärker. - Under sina sista levnadsår bodde Pentti Saarikoski, den finska efterkrigstidens kanske mest beryktade poet, på Tjörn i Bohuslän, där han skrev de tre diktsamlingar som skulle bli hans litterära testamente: Tiarniasviten. Här presenteras trilogin i Oscar Rossis nytolkning som strävar efter att visa fram Saarikoski i sin fulla poetiska virtuositet och språkliga svängrum.

Se bild på boken
Sachs, Nelly:  Flykt och förvandling. Ett dikturval redigerat av Erwin Leiser. Med inledning av Johannes Edfelt. [ref 50413]    90:-
    FIB:s Lyrikklubb 1966. Liten 8:o. 76, (1) s. Ny upplaga. Häftad. Omslaget med små bruksspår. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek 68)
   Omslag av Lenke Rothman.

Se bild på boken
  –  :  Fyra diktcykler. Glödande gåtor II-IV. Den sökande. I svensk tolkning av Percival. [ref 15483]    120:-
    Bonniers 1970. 72, (3) s. 1:a svenska upplagan. Häftad. Omslagen med lätt skavda kanter och en gammal prislapp på bakre omslag, annars fint skick.
   Första sviten "Glödande gåtor" utgavs 1966 i svensk tolkning av Gunnar Ekelöf.

Se bild på boken
Sandgren, Gustav:  Flöjter ur fjärran. Dikter. [ref 17690]    100:-
    Tiden 1959. 65 s. Originalupplaga. Häftad. Omslagen lite ojämnt gulnade, annars fin.
Scholander, Fredrik Wilhelm:  Skrifter. 1-3. Utgifna av John Böttiger. [ref 73566]    250:-
    Norstedts 1881-1882. (10), 256 + (12), 306 + (10), 343 s. + 1 porträtt (frontespis i del 1) + 1 plansch i del 2. Illustrerade i texten. Rikt dekorerade originalklotband (Herzogs). Del 1 något snedläst, rygghuvud och -fot lätt skavda. Ryggarna en aning blekta och hörnen något stukade och delvis lätt skavda på samtliga volymer, annars en fin svit.
   3 volymer.

Se bild på boken
Schoultz, Solveig von:  Eko av ett rop. [ref 11068]    120:-
    Wahlström & Widstrand 1945. 100, (3) s. Originalupplaga. Häftad. Främre omslag något skavt längs kanterna och med en liten repa, det bakre gulnat och med smärre riss och veck längs kanterna, annars är boken i mycket bra skick.
Se bild på boken
  –  :  Sänk ditt ljus. [ref 11069]    120:-
    Wahlström & Widstrand 1963. 62, (2) s. Originalupplaga. Häftad. Främre omslag med lätt skavda kanter, det bakre med ett riss annars ett fint ex.
   Omslag av Kiki Maconi.

Se bild på boken
Sebald, W.G.:  Bokstavsspåret. Dikter i urval 1964-2001. Översättning: Axel Englund. [ref 90339]    120:-
    Ellerströms förlag, Lund, 2016. 85, (2) s. 1:a svenska upplagan. Häftad med flikomslag. Fint ex.
   Sebalds egenartade poesi har länge varit en välbevarad hemlighet i skuggan av hans romaner och berättelser. I "Bokstavsspåret" samlas ett urval av hans dikter på svenska för första gången.

Se bild på boken
Seferis, Giorgos:  Dikter. I svensk tolkning av Börje Knös och Johannes Edfelt. [ref 88879]    90:-
    Norstedts 1963. Stor 8:o. 60, (7) s. 4:e-7:e tusendet. Häftad. Främre omslag med ett svagt, rött streck, i övrigt mycket bra skick.
   Bilden föreställer ett annat exemplar och överensstämmer ej helt med detta ex.

Se bild på boken
Seifert, Jaroslav:  Mozart i Prag och andra dikter. Redigering och förord av Harry Järv. Översättningar av Gulli Michanek m. fl. [ref 78051]    90:-
    Askelin & Hägglund 1984. 64 s. Illustrationer av Jan Kristofori. Häftad. Fint ex.
  –  :  Strängar av spindelväv. 50 dikter 1921-1983. Urval av Dagmar Chvojková-Pallasová och Harry Järv. Förord av Harry Järv. Tolkningar av Dagmar Chvojková-Pallasová, Helena Friedlová, Roy Isaksson och Harry Järv. [ref 40416]    90:-
    Bra Böcker 1985. Stor 8:o. 158, (1) s. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Bra lyrik)
Sellergren, Ulf:  Men gryning och skymning. [ref 27878]    120:-
    [Ulf Sellergren, Djursholm,] 1985. Högsmal stor 4:o. (84) s. Med illustrationer av författaren. Originalupplaga. Förlagets dekorerade klotryggsband. Fint ex.
   Layout: Helena Sellergren.
Setterlind, Bo:  Jag ligger i mörkret hos dig. Dikter i urval av Bo Strömstedt. [ref 77048]    90:-
    Bonniers 1993. Stor 8:o. 191, (1) s. 6:e-10:e tusendet. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med obetydliga bruksspår.
  –  :  Klockorna. Namn och poem på de fyrtiosju klockorna i klockspelet i Västerås stadshus. [ref 71324]    90:-
    Bonniers 1960. Stor 8:o. 64, (4) s. Originalupplaga. Häftad med skyddsomslag. Reva tvärsöver ryggen och in på främre omslag, veck på bakre omslag. Namnteckning och årtal i bläck på försättsbladet, reva i övre kanten på samma blad och även på smutstitelbladet.
  –  :  Mörkret förgår. [ref 29780]    90:-
    Bonniers 1980. Stor 8:o. 115, (5) s. 2:a upplagan. 6:e-8:e tusendet. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med smärre bruksspår samt ett par små revor, tillskrift på främre pärmens insida.
Setterlind, Bo (red.):  Fågelpoesi. En antologi. [ref 15572]    200:-
    FIB:s Lyrikklubb, Stockholm, 1962. Stor 8:o. 103, (8) s. Illustrerad med etsningar av Göran Brunius. Bibliofilupplaga tryckt i 1.000 numrerade ex i annorlunda utformning än normalupplagan och med ytterligare två etsningar. Detta ex har nr 800. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag och färgat övre snitt. Fint ex. Förvaras i skyddskartong. (Nr 77 i lyrikklubbens bibliotek)
   OBS ej originaletsningar.

Se bild på boken
Shakespeare, William:  Mer än hennes mun. Sonetter. Översättning: Sven Christer Swahn. [ref 74514]    400:-
    Schultz förlag 2004. 4:o. [310] s. Illustrerad av Ulf Lundell. Förlagets dekorerade klotband med märkband. Fint ex.
   Parallelltext på engelska och svenska.

Se bild på boken
  –  :  Sonetter. I tolkning och med förord av Sven Christer Swahn. [ref 38891]    125:-
    FIB:s Lyrikklubb, Stockholm, 1981, tr. 1980. 208 s. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslaget lite gulnat på ryggen, annars ett fint ex. (FIB:s Lyrikklubbs Bibliotek 219; FIB:s Lyrikklubbs årsbok 1981)
   Med engelsk och svensk parallelltext.

Se bild på boken
Silfverstolpe, Gunnar Mascoll:  Hemland. [ref 18922]    100:-
    Bonniers 1940. Stor 8:o. 112 s. Originalupplaga. Förlagets dekorerade klotband. Fint ex.
Se bild på boken
  –  :  Samlade dikter. [ref 35928]    95:-
    Bonniers 1949. Liten 8:o. 245, (1) s. + 1 porträtt i färg. 11:e-13:e tusendet. Förlagets dekorerade halvfranska band med övre guldsnitt och främre omslaget medbundet. Ryggen aningen blekt, annars ett fint ex. Exlibris. (Den Svenska Lyriken)
Se bild på boken
Simon, Claude:  Berenikes hår. Översättning av C.G. Bjurström. [ref 87705]    90:-
    AWE/Gebers 1985. 26, (3) s. Ny utgåva. Häftad med flikomslag. Fint ex. (Norstedts julbok 1985)
   Utgiven i samband med överlämnandet av Nobelpriset.

Se bild på boken
Siwertz, Sigfrid:  Samlade dikter. [ref 35933]    90:-
    Bonniers 1949. Liten 8:o. 295, (1) s. 2:a upplagan. Förlagets dekorerade klotband med färgat övre snitt och främre omslag medbundet. Ryggen aningen blekt, pärmarna lätt fläckade. Skyddsomslaget saknas. (Den svenska lyriken)
Sjöberg, Birger:  Fridas bok. - Fridas andra bok. - Ur Kriser och kransar. - Ur Minnen från jorden. [ref 78209]    110:-
    Bonniers 1970. Liten 8:o. 330, (5) s. 9:e-12:e tusendet. Förlagets dekorerade linneband med skyddsomslag. Omslaget ojämnt gulnat och med en utvändigt tejpad reva på baksidan, i övrigt gott skick. (Svalans svenska klassiker)
  –  :  Fridas tredje bok. Ett urval posthuma småstadsvisor om Frida och naturen, om döden och universum. Sammanställt och inledning av Staffan Larsson. [ref 14697]    90:-
    FIB:s Lyrikklubb, Stockholm, 1956. Liten 8:o. 66, (4) s. Originalupplaga. Tryckt i 10.000 ex. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslaget något solkat och fuktskadat (syns mest på baksida och rygg) samt namnteckning på fria försättsbladet, i övrigt är boken i fint skick. (FIB:s Lyrikklubbs Bibliotek nr 24)
  –  :  Samlade dikter. [ref 35930]    110:-
    Bonniers 1949. Liten 8:o. 423, (1) s. Illustrerad med musiknoter. 6:e-10:e tusendet. Förlagets dekorerade halvfranska band med övre guldsnitt och främre omslag medbundet. Bakre innerfalsen lätt skadad, annars ett fint ex. (Den svenska lyriken)
  –  :  Syntaxupproret. I urval och med inledning av Staffan Larsson. [ref 47539]    90:-
    FIB:s Lyrikklubb 1955. Liten 8:o. 124, (3) s. 9:e-10:e tusendet. Häftad. Något snedläst, ryggen något nött, omslagen med smärre veck och riss. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek nr 13)
Sjödin, Stig:  Molnskugga. [ref 28810]    120:-
    Bonniers 1955. 93, (4) s. Originalupplaga. Häftad. Fint ouppskuret ex. Något av solen mörktonad rygg.
Se bild på boken
Sjögren, Lennart:  Deras ögon. [ref 92351]    120:-
    Bonniers 1994. 82, (3) s. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex. Tillskrift från "Lennart S".
Se bild på boken
  –  :  Ormens tid. [ref 92348]    120:-
    Bonniers 1992. 63, (1) s. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex. Tillskrift från "Lennart Sjögren".
Se bild på boken
Sjöstrand, Östen:  Dikter. [ref 52308]    90:-
    Bonniers 1981. Liten 8:o. 251, (1) s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslagsryggen något mörktonad samt lätt naggad nedtill, märken efter prislappar på baksidan. (Den svenska lyriken)
  –  :  I vattumannens tecken. [ref 20811]    90:-
    Bonniers 1967. Stor 8:o. 102, (5) s. Originalupplaga. Häftad. Omslagen med smärre veck i nedre kanten, det främre obetydligt fläckat. Ouppskuren.
  –  :  Strax ovanför vattenlinjen. [ref 71958]    90:-
    Bonniers 1984. Stor 8:o. 112, (1) s. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Pärmarna buktar något utåt, i övrigt ett fint ex.
  –  :  Återvändo. [ref 50301]    90:-
    Bonniers 1953. Liten 8:o. 94, (4) s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen en aning mörktonad, omslagens nedre kanter lätt stötta. Delvis ouppskuren.
Skogekär Bergbo [pseud.]:  Venerid. Inledning och kommentarer av Bertil Sundborg. [ref 47738]    90:-
    Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1951. 231, (2) s. Illustrerad. Ny utgåva. Tryckt i 1.000 ex, varav 600 numrerade och 400 för bokhandeln. Detta är ett onumrerat ex. Häftad. Rygg och omslag ojämnt missfärgade. Tillskrift på blankt blad i början. (Bokvännens bibliotek 7)
Slavejkov, Pentjo:  Sången om blodet. Översättning av Alfred Jensen. [ref 86905]    120:-
    Norstedts 1913. 312 s. 1:a svenska upplagan. Häftad. Lite mörktonad rygg samt lätt skavd runt om.
   En bulgarisk hjältedikt.
Smith, Ann:  Medan ljuset är. [ref 81090]    90:-
    Författarförlaget, Göteborg 1973. Liten 8:o. 50, (4) s. Originalupplaga. Limhäftad. Inlagan med ett par små hundöron samt ett par diskreta markeringar i bläck.
Snoilsky, Carl:  Dikter i urval. Utgivna av Henry Olsson. [ref 9662]    150:-
    Bonniers 1949. Liten 8:o. 369, (1) s. 8:e-10:e tusendet. Förlagets dekorerade halvfranska band med övre guldsnitt och skyddsomslag samt främre omslag medbundet. Skyddsomslaget lätt gulnat på ryggen, annars ett fint ex förvarat i en enkel skyddskartong. (Den svenska lyriken)
Se bild på boken
  –  :  Sonnetter. [ref 58667]    250:-
    Jos. Seligmanns förlag, Stockholm, tryckt hos Isaac Marcus 1871. Liten 8:o. 54, (2) s. Originalupplaga. Förlagets dekorerade klotband. Lätta bruksspår men i stort fin.
Se bild på boken
  –  :  Svenska bilder. [ref 84106]    100:-
    Niloe 1980. Stor 8:o. 254 s. Illustrerad av Albert Edelfelt. Förlagets konstläderband med ryggdekor i guld och skyddsomslag. Diskret namnteckning på försättsbladet annars ett fint ex. (Niloe-biblioteket. Universalserien 10)
Sonnevi, Göran:  Framför ordens väggar. Dikter i översättning 1959-1992. [ref 14455]    175:-
    Bonniers 1992. Liten 8:o. 172, (4) s. Förlagsband med skyddsomslag. Omslagets framsida med två små revor i nedre kanten, annars ett fint ex.
   Omslag av Jan Biberg.

Se bild på boken
  –  :  Och nu! [ref 31434]    95:-
    Bonniers 1967. Liten 8:o. 48, (5) s. Originalupplaga. Häftad. Fint ex.
Se bild på boken
Soyinka, Woke:  Oguns skugga. Dikter i urval och översättning av Gunnar Harding och Östen Sjöstrand och med förord av Östen Sjöstrand. [ref 82682]    90:-
    Wahlström & Widstrand 1983. Stor 8:o. 56, (1) s. Häftad med flikomslag. Fint ex.
Spegel, Haquin:  Emblemata. Inledning och kommentar av Bernt Olsson. [ref 11229]    150:-
    Bokvännerna, Stockholm, 1966. Stor 8:o. 93, (1) s. Rikt illustrerad. Tryckt i en upplaga om 700 exemplar. Förlagets dekorerade klotryggsband med transparent skyddsomslag. Fint ex. (Bokvännens Bibliotek 75)
Se bild på boken
Stagnelius, Erik Johan:  Samlade skrifter. 1-4. + Mapp med Stagnelius manuskript i facsimile. Redigerade av Fredrik Böök. [Med levnadsteckning]. [ref 36071]    500:-
    Allhem 1957. Stor 8:o. 472, (1) + 471, (2) + 329, (1) + 395 s. + mapp med 30 manuskript i facsimile. Tryckt i 4.000 ex. Del 1-4 i förlagets klotband med skyddsomslag, manuskripten i mapp med likadant omslag som banden. Omslagen med bruksspår, annars en fin svit.
Se bild på boken
Stangenberg, Knut:  Skämtdikter. Bilder och ord. [ref 80958]    450:-
    Norstedts 1921. Stor 8:o. 122 s. + 1 originalteckning i blyerts. Illustrationer av författaren. Bibliofilupplaga om 25 numrerade ex, varav detta är nummer 5. Elegant, rött halvfranskt band (Knut Hässler) med marmorerade för- och eftersättsblad, övre guldsnitt samt 5 upphöjda bind. Båda omslagen medbundna. Ryggen obetydligt blekt.
Stenhammar, Joh.:  Poetiska skrifter. [ref 33293]    350:-
    Tryckt hos J.P. Lindh, Stockholm, 1807. Liten 8:o. (2), XVI, (4), 332 s. 1:a upplagan av samlade skrifter. Samtida halvfranskt band med ryggdekor. Lätt skavd runt om med stötta hörn samt liten skada på rygghuvudet. Titelbladet med några åldersfläckar annars en fin inlaga.
   Bilden från titelbladet.

Se bild på boken
Stiernhielm, Georg:  Herkules. Nu med figurer försedd och ånyo tryckt i Stockholm 1951. [ref 19092]    300:-
    Bokvännerna 1951. 47, (4) s. Illustrerad med träsnitt av Sven Ljungberg, tryckta direkt från stockarna. Nr 294 av 300 ex numrerade med arabiska siffror. Häftad. Ryggen samt bakre omslagets övre del något gulnad. (Bokvännens bibliotek 13)
   Totalupplaga 700 ex varav 30 ex med romerska siffror tryckta på bättre papper och alla illustrationer signerade av konstnären.

Se bild på boken
Stiernstedt-Thiel, Elisabeth:  Lustgårdens varsel. [ref 77669]    90:-
    Bonniers 1959. 77, (3) s. Originalupplaga. Häftad. Lite kantstött nedtill, bakre omslag ojämnt gulnat, annars fin.
Stridberg, August:  Dikter på vers och prosa. [ref 36077]    90:-
    Bonniers 1911. Liten 8:o. 185, (3) s. 2:a upplagan. Förlagets dekorerade klotband med lätt blekt rygg. (August Strindbergs samlade dikter 1)
Strindberg, August:  Ordalek och småkonst. [ref 32187]    120:-
    [Bonniers, Stockholm], 1985. 169, (2) s. Illustrerad av Arthur Sjögren. Faksimilupplaga. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
  –  :  Ordalek och småkonst och annan 1900-talslyrik. Texten redigerad och kommenterad av Gunnar Ollén. [ref 82897]    125:-
    Norstedts 1989. 360 s. Med några illustrationer och faksimiler. Förlagets klotband med skyddsomslag med färgat övre snitt. Omslaget en aning gulnat på ryggen, annars ett fint ex. (Samlade verk 51. Nationalupplagan)
Stråle, Gustaf Holdo:  Rimmade tillverkningar från Rörstrand. [ref 84694]    2200:-
    Ivar Haeggströms Boktryckeri, Stockholm, 1883. 4:o. 79, (6) s. Rikt illustrerad med vinjetter och andra illustrationer. Förlagets, vita dekorerade klotband med pärmdekor i rött. Exlibris på klistrade försättsbladet. Rygg och pärmar endast svagt solkade, inlagan med ett par obetydliga lagerfläckar, i övrigt välhållen.
   Humoristiska verser av Gustaf Holdo Stråle (1826-1896), disponent vid Rörstrand och sedermera riksdagsman. Det ursprungligen löst bifogade bladet med personnyckel saknas dessvärre här. Bladet dock senare ersatt med en handskriven och en maskinskriven personnyckel, vilka här bifogas tillsammans med maskinskrivet och egenhändigt undertecknat brev från Jacob Wallenberg, sonson till A.O. Wallenberg, vilken ingick i Stråles bekantskapskrets, den så kallade "Juntan", och som omskrives i några verserna.

Se bild på boken
Svensson, Lars-Håkan - Söderberg, Lasse (red.):  Svenska prosadikter. Kommenterade av Pontus Grate. [ref 41641]    90:-
    FIB:s Lyrikklubb, Stockholm, 1983. Liten 8:o. 184 s. Illustrerad av Eric Grate. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget blekt på ryggen, i övrigt fint skick. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek 234. - FIB:s Lyrikklubbs årsbok 1984)
Szymborska, Wislawa:  Utopia. Urval och översättning av Anders Bodegård. Inledning av Lars Klebeg. [ref 79783]    110:-
    Folket i Bild 1996. Liten 8:o. 136, (4) s. 3:e upplagan, 10:e tusendet. Häftad med flikomslag. Fint ex. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek nr 252)
Se bild på boken
Säfve, Torbjörn:  Skulle jag sörja, då vore jag tokot. En bok om Lucidor. [ref 53004]    100:-
    Samspråk Förlag, Örebro, 1990. Stor 8:o. (4), 128 s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (I serien "Vår Fantastiska Historia")
Se bild på boken
Sätherberg, Herman:  Blomsterkonungen. Bilder ur Linnés lif. [ref 4213]    250:-
    Norstedts 1879. Stor 8:o. (6), 137, (3) s. Illustrerad av Carl Larsson. Vackert, grönt ryggdekorerat halvfranskt band med marmorerat snitt (G Hedberg). Lite blekt rygg, pärmarna något skeva och med små skrapmärken.
Söderberg, Lasse (red.):  Kubas poeter drömmer inte mer. Urval och översättning av Lasse Söderberg. [ref 49268]    100:-
    FIBs Lyrikklubb, Stockholm, 1969. Liten 8:o. 160 (8) s. Häftad med flikomslag. Delvis ouppskuren, men det uppskurna lite slarvigt gjort. Något sned rygg.
Se bild på boken
  –  :  Ögats läppar sluter sig. Surrealism i svensk poesi. [ref 50617]    100:-
    FIB:s Lyrikklubb 1993. Stor 8:o. 159, (3) s. Förlagsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget ojämnt gulnat, i övrigt ett fint ex. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek 261)
Söderberg, Sten:  Fem procents ackord. [ref 86902]    90:-
    Gebers 1939. 80 s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen och omslagen lite ojämnt blekta.
Söderlundh, Lille Bror:  När skönheten kom till byn. Visor med musik. [ref 72462]    140:-
    Bonniers 1945. Liten 4:o. 75, (2) s. 6:e upplagan. Förlagets halvlinneband med marmorerade pärmpapper samt främre omslag medbundet. Pärmarnas nedre kanter skavda samt ett litet skrapmärke på bakre pärmens ytterkant. Samtida gåvotillskrift på försättsbladet. Fint skick i övrigt.
   Med texter av Nils Ferlin, Ture Nerman, Lille Bror Söderlundh och Moa Martinson. Bilden från det medbundna främre omslaget.

Se bild på boken
Taube, Evert:  Ballader i Bohuslän. [ref 92162]    150:-
    Bonniers 1947. Stor 8:o. 65, (9) s. Illustrerad av författaren, samt med noter. Häftad. Lätta bruksspår, bakre omslag med en liten lagad reva. Ouppskuren. Signerad av Sven Bertil Taube. (Samlade visor 9)
   Med musiknoter.

Se bild på boken
  –  :  Bröllopsballader och rosenrim. En Gyldene Fredens bok. Med melodier och akvareller av författaren. [ref 64877]    200:-
    Norstedts 1925. Stor 8:o. 99, (1) s. + 3 färgplanscher (akvareller av författaren). Originalupplaga. Tryckt i 3.000 ex. Häftad. Nött och skadad rygg med lagningar, omslagen lätt fläckade, det bakre med hörnveck och aningen naggat i ytterkanten. Mindre fuktfläck tvärsöver ryggens nedre del och på bägge omslagen. Inlagan i mycket bra skick.
   Med musiknoter.
  –  :  Den Gyldene Fredens ballader. Med författarens teckningar och melodier. [ref 73301]    100:-
    Bonniers 1946. Stor 8:o. 80 s. Förlagets halvklotband med främre omslaget medbundet. Ryggen aningen blekt, annars mycket bra skick men skyddsomslaget saknas. Bilden från det medbundna omslaget. (Samlade visor [4])
Se bild på boken
  –  :  Evert Taubes bästa 1954. Presenterade av Året Runt. Musikaliskt arrangemang: Gunnar Lundén-Welden. [ref 69508]    90:-
    Åhlén & Åkerlund / Bonniers 1954. Stor 8:o. 52, (4) s. Illustrerad med teckningar av Yngve Berg, Ann Margret Dahlquist-Ljungberg, Kurt Jungstedt, Sven Ljungberg, Bertil Lybeck, Eric Palmquist, Stig Södersten och Evert Taube (även omslag). Limhäftad. Inlagan genomgående mörktonad. (Tidskriftsböckerna)
  –  :  Evert Taubes nya bästa. Tio valda visor med förord av författaren. Redigerade av Tage Nilsson. [ref 66064]    100:-
    Åhlén & Åkerlund 1944. 4:o. 61, (2) s. Rikt illustrerad med fotografier och teckningar. Häftad. Lite stött ex med trasig rygg.
  –  :  Fritiof Anderssons visbok. Med författarens teckningar och melodier. [ref 73305]    100:-
    Bonniers 1945. Stor 8:o. 90, (2) s. Rikt illustrerad. Förlagets halvklotband med främre omslaget medbundet. Pärmarna en aning ojämnt blekta, den främre med några små fuktfläckar, annars fint skick. Skyddsomslaget saknas. (Samlade visor [2])
  –  :  Fritiof Anderssons visbok. Nya visor. [ref 80499]    300:-
    Bonniers 1929. 86 s. Med författarens teckningar och melodier. Originalupplaga. Tryckt i 2.000 ex. Häftad. Ett lite slitet ex med lappad och lagad rygg samt naggad runt om.
Se bild på boken
  –  :  Förlustelse och frid. Dikter och melodier. [ref 15987]    140:-
    Bonniers 1957. Stor 8:o. 47, (1) s. Illustrerad av Stig Södersten. Originalupplaga. Tryckt i 3.000 ex. Förlagets dekorerade klotryggsband med skyddsomslag och främre häftesomslag medbundet. Skyddsomslaget ojämnt gulnat, obetydligt fläckat samt med en liten lagad reva på baksidan. Pärmarna buktar utåt.
  –  :  Förlustelse och frid. Dikter och melodier. [ref 15988]    125:-
    Bonniers 1957. Liten 4:o. 47, (1) s. Illustrerad av Stig Södersten. Originalupplaga. Tryckt i 3.000 ex. Häftad. Ouppskuren.
  –  :  Himlajord. Dikter, melodier och målningar av författaren. [ref 73299]    100:-
    Bonniers 1948. Stor 8:o. 56, (1) s. Förlagets halvklotband med främre omslaget medbundet. Något skavd och blekt, namnstämpel på försättsbladet. (Samlade visor)
  –  :  Hjärtats nyckel heter sång. Sextionio visor och en dikt i urval av Sven-Bertil Taube. [ref 19620]    100:-
    Bonniers 1984. Stor 8:o. 364, (3) s. Med illustrationer av Kurt Jungstedt, Evert Taube, Bertil Lybeck, Roland Svensson, Helga Henschen och Stig Södersten. Ny upplaga. [Rea-upplaga]. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med smärre bruksspår och ett par små, lagade revor samt kort tillskrift på titelbladets baksida.
   Med musiknoter.
  –  :  I dina drömmar. Nya ballader och visor, diktade, tonsatta och illustrerade. Arrangerade för gitarr och piano av Lille Bror Söderlundh och Nils B. Söderström. [ref 75197]    200:-
    Bonniers 1953. Stor 8:o. 65, (2) s. Illustrerad av författaren. Originalupplaga. Tryckt i 3.000 ex. Förlagets halvklotband med främre omslag medbundet. Lite blekta pärmkanter annars snygg.
   Saknar skyddsomslaget.
  –  :  Kom i min famn. Dikter och visor. Ett urval. [ref 23665]    90:-
    Bonniers 1990. 211 s. Förlagets dekorerade pappband.
  –  :  Kärleksvisor och Sjöballader och visorna ur På kryss med Ellinor. [ref 73302]    100:-
    Bonniers 1946. Stor 8:o. 76 s. Visorna ur På kryss med Ellinor illustrerade av Kurt Ljungstedt. Förlagets halvklotband med främre omslaget medbundet. Rygg och pärmar lite blekta och ett litet skrapmärke på främre pärmen, annars fint skick men skyddsomslaget saknas. Bilden från det medbundna omslaget. (Samlade visor [6])
Se bild på boken
  –  :  Sju Sjömansvisor och Byssan Lull samt Flickan i Havanna. [ref 73300]    110:-
    Bonniers 1945. Stor 8:o. 114 s. Illustrerad av Kurt Ljungstedt. Förlagets halvklotband med främre omslaget medbundet. (Samlade visor)
  –  :  Sju Sjömansvisor och Byssan Lull samt Flickan i Havanna. [ref 75931]    100:-
    Bonniers 1945. Stor 8:o. 114 s. Illustrerad av Kurt Ljungstedt. Ny utgåva. Häftad. Delvis ouppskuren. Ryggen något missfärgad. (Samlade visor 1)
  –  :  Sjösalaboken. Nya dikter och melodier. För luta, gitarr och piano av Lille Bror Söderlundh. [ref 37431]    450:-
    Bonniers 1942. 4:o. 81, (2) s. Illustrerad med noter samt teckningar av Roland Svensson. Originalupplaga. Tryckt i 3.000 ex. Förlagets dekorerade linneband med skyddsomslag samt främre omslaget medbundet. Skyddsomslaget svagt gulnat och solkat, marginalerna med en del naggar, riss och veck samt fyra triangulära pappersförluster om ca 1 x 1,5 cm, skyddsomslagets baksida med ett par små hål. Boken dock i mycket gott skick.
Se bild på boken
  –  :  Sjösalaboken. Nya dikter och melodier. För luta, gitarr och piano av Lille Bror Söderlundh. [ref 72075]    200:-
    Bonniers 1942. Liten 4:o. 81, (2) s. Omslag och illustrationer av Roland Svensson. Originalupplaga. Tryckt i 3.000 ex. Häftad. Ryggen lätt blekt och med ett par små fläckar, ryggens övre del med lagning och små falsrevor, ryggfoten lätt stött, omslagen lätt fläckade, det främre även med ett litet hörnveck och det bakre med en namnetikett. Inlagan är i fint skick.
   Med musiknoter.
  –  :  Sjösalaboken. Nya dikter och melodier. För luta, gitarr och piano av Lille Bror Söderlundh. [ref 72463]    300:-
    Bonniers 1942. 4:o. 81, (2) s. Illustrerad av Roland Svensson. Originalupplaga. Tryckt i 3.000 ex. Förlagets dekorerade linneband. Främre omslag medbundet. Liten brun fläck på främre pärmen. Insidan av främre pärmen och försättsbladet med missfärgning och ytskada, bakre pärmens insida och eftersättsblad även något missfärgade.
   Med musiknoter.
  –  :  Sjösalatoner. 19 sånger. Musikarrangemang: Harry Olt. [ref 32793]    95:-
    Warner/Chappell Music 2000. 4:o. 48 s. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
  –  :  Strand och hav i öst och väst. Dikter från Sveriges kuster. Urval av Inga-Britt Fredholm. [ref 71627]    90:-
    Bonniers 1974. 105, (3) s. Förlagets dekorerade pappband med transparent skyddsomslag. Fint ex. (Svalans lyrikklubb)
  –  :  Svärmerier. [ref 42372]    300:-
    Bonniers 1946. Liten 4:o. 75, (2) s. Illustrerad med författarens teckningar. Originalupplaga. Tryckt i 3.000 ex. Häftad med skyddsomslag. Skyddsomslaget lätt kantnött, annars ett fint ex.
  –  :  Ultra marin. [ref 73303]    100:-
    Bonniers 1947. Stor 8:o. 101, (1) s. Illustrerad med teckningar av Bertil Lybeck. Förlagets halvklotband med främre omslaget medbundet. Rygg och pärmar något blekta, annars fint skick men skyddsomslaget saknas. Bilden från det medbundna omslaget. (Samlade visor [7])
Se bild på boken
Taube, Evert (huvudred.):  Svenska ballader och visor från medeltiden till våra dagar. För visans vänner samlade. [ref 63915]    350:-
    Lindfors 1973. Stor 4:o. 390, (1) s. Illustrerad med teckningar av av Ann Margret Dahlquist-Ljungberg samt musiknoter. 2:a upplagan. Förlagets vackra dekorerade skinnband med helt guldsnitt. Fint ex.
   Banddekor av Dahlquist-Ljungberg.
Tegnér, Esaias:  Ett blott plaisanterie. [ref 12647]    90:-
    Allhem, Malmö, 1969. Liten 8:o. (12) s. Illustrerad av L.W. Kylberg. Tryckt i 999 ex varav detta ex nr 535. Klammerhäftad. Fint ex.
Se bild på boken
  –  :  Frithiofs saga. [ref 84108]    110:-
    Niloe 1984. Stor 8:o. 223 s. Med 63 illustrationer av August Malmström. Förlagets konstläderband med ryggdekor i guld och skyddsomslag. Diskret namnteckning på försättsbladet annars ett fint ex. (Niloe-biblioteket. Lila serien)
  –  :  Frithiofs saga. + Axel, en romans. + Nattvardsbarnen. + Sång för jemtlands fältjägare (med musik-bilaga). [ref 14788]    1200:-
    Tryckt hos Direct. H.A. Nordström, Stockholm + Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1825, 1822, [1822?], [1822?]. Liten 8:o. (2), 167, (1), 39, 31, 31-32 s. Graverat titelblad. Samtliga arbeten i första upplagan. Nära samtida halvfranskt band med marmorerade pärmpapper, sprängda snitt samt sparsamt guldornerad rygg. Pärmar och rygg med vissa skrapmärken, pärmhörnen stukade, rygghuvudet med liten förlust. Smutstitelbladet till Frithiofs saga med liten reva samt restaurerat hörn, inlagan i övrigt med några diskreta markeringar och marginalanteckningar i blyerts samt ett par små revor och några enstaka, smärre fläckar. Sidorna 145-165 med fuktfläckar i marginalerna, sidan 167 med ett par större fläckar, sidan 165-166 med restaurering i nedre marginalen samt med liten påföljande textförlust. Titelbladet till Axel med restaurerade hörn, inlagan i övrigt med några smärre fukt- och lagerfläckar samt ett par revor om ca 2-5 cm. Inlagan till Nattvardsbarnen med ett några smärre lagerfläckar, sidan 21-22 med fuktfläck i nedre hörnet. Inlagan i övrigt med ett par mindre restaureringar, sidan 29-30 med lite längre reva i inre marginalen; sista sidan med större lagning samt med viss, påföljande textförlust. Sång för jemtlands fältjägare med restaurerade marginaler och senare infogad i inlagan.
   Rättelsebladet till Frithiofs saga saknas dessvärre här så som det så ofta gör, liksom även titelbladet till Nattvardsbarnen. Sång för jemtlands fältjägare med största sannolikhet tagen ur tionde häftet av tidskriften Iduna, vilken utgavs av Götiska Förbundet åren 1821-1824. Bladet uppbär pagineringen 31-32, dikten är undertecknad T_R. Dikten tonsattes 1822 av Bernhard Henrik Crusell för trestämmig manskör och "flere jägarhorn i unison"; den musikbilaga som omnämns i diktens undertitel finns dock inte bevarad här.
  –  :  Nattvardsbarnen. [ref 30005]    125:-
    Norstedts 1897. Stor 8:o. 25 s. Illustrerad av Carl Larsson. Förlagets vita klotband med dekor i guld och svart. Pärmarna med några små fläckar, obetydliga på den främre. Ryggen lätt nött vid huvud och fot. Tillskrift på baksidan av försättsbladet.
Tengroth, Birgit:  Snedresa. Dikter. [ref 38548]    110:-
    Rabén & Sjögren 1964. 43, (2) s. Originalupplaga. Häftad med skyddsomslag. Fint, ouppskuret ex.
Theokritos:  Sånger. Tolkade och kommenterade av Ingvar Björkeson. Inledning av Sture Linnér. [ref 79920]    150:-
    Natur och Kultur 2004. 229, (1) s. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex. (Levande Litteratur)
Se bild på boken
Thorbiörnson, Ola (red.):  Poeternas estrad. En antologi. [ref 30027]    125:-
    Bokförlaget Estrad 1991. 246, (7) s. Rikt fotoillustrerad. Häftad. Ryggen med smärre skrapmärken och omslagen med lätta bruksspår, annars ett fint ex.
Thorvall, Kerstin:  Jag är en grön bänk i Paris. Dikter 1965-1991. Efterord av Göran Greider. [ref 81764]    225:-
    Bonniers 2005. 153, (1) s. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Ett fint ex. Tillskrift från "förf".
Se bild på boken
  –  :  Kärleksdikter. [ref 85822]    90:-
    1985 Annonsbyrå AB i samarbete med Kerstin Thorvall, Stockholm, 1985. 43, (1) s. Sparsamt fotoillustrerad av Helena Bergengren. Originalupplaga. Klammerhäftad. Fint ex.
Se bild på boken
  –  :  Men akta dig så att du inte blir kär. [ref 81807]    90:-
    Rabén & Sjögren 1973. Liten 8:o. 45, (3) s. Originalupplaga. Klammerhäftad. Främre omslag med lite torkat klister efter en borttagen etikett samt övre hörnet med en genomgående lätt stukning.
Se bild på boken
Thoursie, Ragnar:  Kråkorna skrattar. Sena dikter. [ref 24392]    90:-
    Bonniers 1989. 71, (8) s. Originalupplaga. Förlagets klotband med skyddsomslag. Fint ex.
Se bild på boken
  –  :  Sånger från äldreomsorgen. [ref 91859]    120:-
    Bonniers 2009. 119, (7) s. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Samtliga hörn med en liten stukning, annars är boken i fint skick.
Se bild på boken
Thunman, Olof:  Visor från vidd och vrå. Dikt, bild och musik. [ref 16841]    300:-
    Uppsala 1939. Stor 4:o. 31, (1) s. Illustrerad av författaren. Originalupplaga. Tryckt i 500 numrerade exemplar, varav detta är nr 147. Häftad med skyddspärm av papp. Omslagen något ojämnt mörktonade, de sista bladen lätt naggade i övre hörnet, inlagan i övrigt är i fint skick. Pärmen något naggad på rygg och kanter och lätt fläckad framsida.
   Med dedikation från författaren på titelbladet.
Thörn, Pär:  Land skall med lag byggas. [ref 91945]    125:-
    Natur och Kultur 2010. 4:o. (79) s. Illustrerad med 5 fotografiska porträtt. Originalupplaga. Limhäftad. Fint ex.
Se bild på boken
Thörngren, Torbjörn:  Röster ur Allo. Dikter. [ref 88800]    100:-
    Tiden 1958. Liten 8:o. 66, (4) s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen obetydligt nött. Ouppskuren.
   Debutboken.

Se bild på boken
Tolkien, J.R.R.:  Tom Bombadills äventyr och andra verser ur Västmarks Röda Bok. Översättning av Åke Ohlmarks. [ref 45457]    125:-
    Gebers 1972. Liten 8:o. 62 s. 1:a svenska upplagan. Trådhäftad originalpocket. Ryggen något nött och en liten prislapp på bakre omslag, annars fint skick. (En Geber-pocket)
   Omslag av Hans Söderberg.

Se bild på boken
Tranströmer, Tomas:  17 dikter. [ref 79213]    450:-
    Bonniers 1954. Liten 8:o. 50, (4) s. 2:a upplagan. Häftad. Främre falsen med några minimala skrapmärken, omslagen endast lätt kantstötta och bakre omslag lätt lagersolkat, i övrigt fint skick.
   Debutboken i 2:a upplagan. Nobelpriset 2011.

Se bild på boken
  –  :  Den halvfärdiga himlen. [ref 7826]    200:-
    Bonniers 1962. 39, (5) s. Originalupplaga. Häftad. Lite ojämnt blekt samt mycket lätta bruksspår. Tranströmers tredje diktsamling.
   Omslag C.O. Hultén. Nobelpriset 2011.

Se bild på boken
  –  :  Den stora gåtan. [ref 69475]    120:-
    Bonniers 2004. Liten 8:o. 87, (1) s. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
   Nobelpriset 2011.

Se bild på boken
  –  :  Dikter 1954-1989. [ref 67715]    125:-
    Bonniers 1997. Liten 8:o. 205, (1) s. 1:a upplagan av denna samlingsutgåva. Förlagsband med skyddsomslag. Ett svagt streck på framsidan, annars ett fint ex. (Den Svenska Lyriken)
   Författaren erhöll Nobelpriset 2011. - Omslag av Andrea Ydring. Författarfoto på omslagets baksida av Paula Tranströmer 1993. Bilden föreställer ett annat exemplar och överensstämmer ej helt med detta ex.

Se bild på boken
  –  :  Dikter och prosa 1954-2004. [ref 83046]    150:-
    Bonniers 2011. 510, (2) s. Illustrerad med två fotografier och en teckning samt illustrerade för- och eftersättsblad. Ny utgåva. Förlagets dekorerade klotryggsband med märkband. Fint ex.
Se bild på boken
  –  :  För levande och döda. [ref 62744]    100:-
    Bonniers 1991. Stor 8:o. 35, (2) s. 5:e-6:e tusendet. Förlagsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget med minimal lagad reva samt lite ojämnt blekt på bakre delen, annars fin.
   Nobelpriset 2011.

Se bild på boken
  –  :  Hemligheter på vägen. [ref 18935]    150:-
    Bonniers 1958. 46, (2) s. Originalupplaga. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet samt anteckningar i boken allt skrivet med bläck.
   Författarens 2:a bok. Nobelpriset 2011.

Se bild på boken
  –  :  Mörkerseende. [ref 120]    90:-
    Författarförlaget 1970. Liten 8:o. 47, (1) s. 2:a upplagan. 7:e tusendet. Häftad. Fint ex. Gammal prislapp på bakre omslaget.
Se bild på boken
  –  :  Sorgegondolen. [ref 69473]    90:-
    Bonniers 1999. Stor 8:o. 37, (3) s. 22:a-32:a tusendet. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Liten lagad reva och veck på omslaget samt märke efter prislapp på främre sidan.
   Nobelpriset 2011.
Tunström, Göran:  De andra de till hälften synliga. [ref 6886]    175:-
    Bonniers 1966. 61, (3) s. Originalupplaga. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet, i övrigt ett fint ex.
   Omslag av Lena Cronqvist.

Se bild på boken
  –  :  Nymålat. Dikter. [ref 31076]    250:-
    Bonniers 1962. 76, (4) s. Originalupplaga. Häftad med skyddsomslag. Fint ex.
   Omslag av Lena Cronqvist.
  –  :  Samtal med Marken. [ref 36221]    150:-
    Bonniers 1969. 71, (1) s. Originalupplaga. Häftad. Lite ojämnt blekt bakre omslag samt blekt rygg med liten ytskada.
   Omslag av Lena Cronquist.

Se bild på boken
  –  :  Sandro Botticellis dikter. [ref 36291]    150:-
    Bonniers 1976. 123, (4) s. Originalupplaga. Häftad. Omslagen obetydligt kantstötta nedtill, annars ett fint, ouppskuret ex.
   Omslagsvinjett av Lena Cronqvist.

Se bild på boken
  –  :  Svartsjukans sånger. [ref 40796]    175:-
    Bonniers 1975. 121, (4) s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen svagt gulnad, omslagen med ett par små veck.
   Omslagsvinjett av Lena Cronqvist.

Se bild på boken
Wahlund, Per Erik:  Japansk sommar. Miniatyrsvit. [ref 45049]    125:-
    Kungsbokhandeln, Stockholm, 1948. Liten 4:o. (19) s. Illustrerad med etckningar av Edward Lindahl. Originalupplaga. Upplaga 330 ex., varav 300 numrerade. Detta är nr 241. Häftad. Baksidan naggad vid rygghuvudet, omslagens nedre kant med smärre veck, riss och en lagad reva om ca 12 mm, hörnen förstärkta med dokumenttejp. I övrigt gott skick.
   "Japansk sommar" bygger på intryck och stämningar från Östskärs fyrplats i Öregrunds skärgård. Dikterna är skrivna på det klassiska japanska versmåttet "tanka", som består av 31 stavelser, fördelade enligt schemat 5-7-5-7-7.

Se bild på boken
Walcott, Derek:  Vinterlampor. Dikter i urval. [ref 48531]    90:-
    Wahlström & Widstrand 1992. 152 s. 2:a tryckningen. Förlagsband med skyddsomslag. Aningen snedläst, annars fint skick.
   Nobelpriset i litteratur 1992.

Se bild på boken
Walldén, Ebba (utg.):  Främmande diktning. Fritt återgifven af Ebba Walldén. Utg. efter hennes död. [ref 86924]    125:-
    Norstedts 1913. 142 s. Häftad. Ryggen något mörktonad, omslagen med smärre veck längs kanterna, i övrigt ett fint ex.
   Dikter av Ada Negri och Elizabeth Barrett Browning samt gamla skotska visor och ballader.

Se bild på boken
Wallin, Johan Olof:  Dödens engel. [ref 75520]    100:-
    C.E Fritzes, Stockholm, 1887. 4:o. 39, (1) s. Illustrerad av Carl Larsson. 2:a upplagan. Förlagets blå, vackert dekorerade klotband. Ryggen mycket lätt nött och stött både vid rygghuvud och -fot.
Se bild på boken
  –  :  Samlade vitterhets-arbeten. 1-2. [ref 3429]    400:-
    S. Magnus' Förlag, Stockholm, 1847-1848. (10), 287, (2) + (8), 343, (1) s. + 1 litograferat porträtt. Första upplagan. Samtida halvfranska band med ryggförgyllning. Något nötta band, skadade rygghuvuden, pärmarna lite skeva. Ett blad i del 2 med ojämnt avrivet hörn (ingen textförlust), annars är inlagorna i bra skick.
   2 volymer.
  –  :  Samlade vitterhets-arbeten. 1-2 i 1 volym. [ref 36114]    450:-
    S. Magnus' Förlag, Stockholm, 1847-1848. (10), 287, (2) + (8), 343, (1) s. + 1 litograferat porträtt. 1:a upplagan. Förlagets halvfranska band med riklig ryggförgyllning samt marmorerade snitt och pärmpapper. Lätt nötta falsar, rygghuvud och -fot lite skavda. För- och eftersättsblad med åldersfläckar i hörnen, planschen och de allra första och sista sidorna med små åldersfläckar. Spår efter borttaget exlibris på främre pärmens insida. Bakre innerfalsen något försvagad men ej loss. Som helhet ett mycket bra ex.
Vennberg, Karl:  Fiskefärd. [ref 54680]    95:-
    Bonniers 1949. 93, (5) s. 3:e tusendet. Häftad. Gott skick.
   Bilden föreställer ett annat ex; ovannämnda ex är inte så gulnat.

Se bild på boken
  –  :  I väntan på pendeltåget. [ref 20831]    90:-
    Bonniers 1990. Stor 8:o. 71, (1) s. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med smärre riss och veck i övre kanten och en liten lagad reva.
  –  :  Synfält. [ref 42503]    100:-
    Bonniers 1954. Stor 8:o. 66, (4) s. Originalupplaga. Häftad. Ouppskuren.
  –  :  Tideräkning. [ref 45091]    125:-
    Bonniers 1945. 95, (3) s. Originalupplaga. Häftad. Omslaget lite ojämnt blekt, ryggen mörktonad.
Wennerberg, Gunnar:  Gluntarne. En samling duetter för baryton och bas. [ref 16808]    150:-
    Victor Pettersons Bokindustri, Stockholm, 1949. 290, (3) s. + 1 porträtt (frontespis). Med illustrationer efter teckningar av Arvid Fougstedt. Ny utgåva. Förlagets dekorerade skinnryggsband. Pärmarna något ojämnt gulnade, ryggen med ett par små fuktfläckar och en aning skavd vid huvud och fot.
   Denna utgåva är en privatupplaga utgiven med anledning av att 75 år förflutit sedan Victor R.M. Petterson grundade den firma, som drives under namnet Victor Pettersons Bokindustri Aktiebolag.
Vergilius Maro, Publius:  Aeneiden. Tolkad och kommenterad av Ingvar Björkeson. Inledning av Bengt Holmqvist. [ref 76163]    150:-
    Natur och Kultur 1988. 395 s. Illustrerad med tabell och kartor. Ny utgåva. 2:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget lätt naggat samt blekt på ryggen, boken lätt snedlläst, det klistrade eftersättsbladet har släppt något i innerfalsen, dock fint skick i övrigt. (Levande Litteratur)
Se bild på boken
  –  :  Virgilii Aeneis, öfversatt af Gudmund Jöran Adlerbeth. [ref 88979]    500:-
    A. Wiborgs Förlag, Stockholm, 1831. 413 s. 3:e svenska upplagan, öfversedd och förbättrad. Senare bundet halvklotband med ryggdekor i guld och titelfält i skinn samt marmorerade pärmpapper. Två exlibris och en gammal namnteckning på insidan av främre pärmen. Mycket bra skick med ren och fin inlaga.
Se bild på boken
Werner, Gösta:  Bilder till Evert Taubes visor. [ref 36376]    300:-
    Galerie Aix, Stockholm, 1989. Stor 4:o. 51, (3) s. Illustrerad i färg. Häftad med skyddsomslag. Skyddsomslaget med lättare bruksspår samt ett par mindre, lagade revor. Dedikation från "Gösta" [Werner?]. (Evert Taube-sällskapets Årsskrift 1990)
   Bilden visar en av de två osignerade originallitografier som medföljer boken.

Se bild på boken
Widerberg, Siv:  Ett enda stort ljug? [ref 87479]    90:-
    Rabén & Sjögren 1970. Liten 8:o. 85, (3) s. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband. Ryggen samt bakre ojämnt gulnad och lätt solkad samt kort tillskrift med namnteckning på försättsbladet, annars fint skick.
Se bild på boken
  –  :  Se upp, moln! [ref 87480]    90:-
    Gebers 1968. Liten 8:o. 46, (2) s. Illustrerad med teckningar av Claes Bäckström. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband. Mycket bra ex.
Se bild på boken
Vikström, Birger:  I stället för rakblad. [ref 20762]    100:-
    Bonniers 1950. Liten 8:o. 57, (1) s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen mörktonad och bakre omslag lätt solkat samt namnteckning på blankt blad i början, i övrigt gott skick.
William-Olsson, Magnus:  O'. [ref 31364]    90:-
    Gedins, Stockholm, 1987. 59 s. Originalupplaga. Häftad med flikomslag. Tillskrift under främre omslagsfliken. Delvis ouppskuren. Fint ex.
   William-Olssons debutdiktsamling.
Villon, François:  Det lilla testamentet och strödda ballader. I svensk tolkning av Axel Österberg. [ref 9014]    90:-
    FIB:s Lyrikklubb 1959. Liten 8:o. 76, (2) s. Tryckt i 4.000 ex. Häftad. Ryggen samt omslagen delvis gulnade, annars fin. (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek 55)
   Omslag och vinjett Björn Lindroth.

Se bild på boken
  –  :  Det stora testamentet och andra ballader. I svensk tolkning av Axel Österberg. Med inledande essay och kommentar av Per Meurling. [ref 9208]    150:-
    Boklotteriet, Stockholm, 1958. Liten 4:o. 153, (1) s. Illustrerad med teckningar av Bengt Blomgren. Häftad med flikomslag. Omslagen endast lätt solkade och med några små bruksspår, ryggen gulnad.
Se bild på boken
  –  :  Stora testamentet. I svensk tolkning och med inledning av Ane Randel. [ref 40152]    325:-
    Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1959. 4:o. 201, (1) s. Illustrerad av Acke Janson. Tryckt i 900 ex. Förlagets dekorerade pappband med kassett. (Bokvännens bibliotek 49)
Se bild på boken
Wine, Maria:  Där skönheten tigger sitt bröd. Dikter i urval med förord av Arthur Lundkvist. [ref 88525]    90:-
    Bonniers 1971. 99, (5) s. 8:e-10:e tusendet. Förlagets tryckta pappband. Något blekt rygg, annars ett fint ex. (Svalans Lyrikklubb)
Se bild på boken
  –  :  Feberfötter. [ref 13368]    100:-
    Bonniers 1947. Liten 8:o. 87, (3) s. Originalupplaga. Häftad. Ryggen lite gulnad och med liten lagad reva upptill.
  –  :  Född med svarta segel. [ref 71689]    95:-
    Bonniers 1950. Liten 8:o. 101, (2) s. Originalupplaga. Häftad. Omslagen något kantstötta nedtill. Ouppskuren.
  –  :  Kanskes osäkra båt. [ref 22848]    90:-
    Bonniers 1957. Liten 8:o. 149, (3) s. Originalupplaga. Häftad. Lätta bruksspår med liten falsreva.
  –  :  Naken som ljuset. [ref 29839]    110:-
    Bonniers 1945. Liten 8:o. 82, (4) s. Originalupplaga. Häftad. Lätt mörktonad rygg annars ett fint ex.
   Maria Wines 2:a bok.
  –  :  Nattlandia. [ref 29990]    100:-
    Bonniers 1975. Liten 8:o. 92, (3) s. Originalupplaga. Häftad. Omslagen med smärre bruksspår.
  –  :  Ring i ring. [ref 86497]    90:-
    Bonniers 1948. Liten 8:o. 98, (4) s. 2:a upplagan. Häftad. Fint ex.
  –  :  Skärvor av pärlemor. [ref 38169]    125:-
    Bonniers 1969. 97, (1) s. Originalupplaga. Häftad. Mycket bra ex.
   Omslag av Agda Holmsen.

Se bild på boken
  –  :  Vinden ur mörkret. [ref 48196]    175:-
    Bonniers 1943. Liten 8:o. 63, (1) s. Originalupplaga. Häftad. Fint ex.
   Debutboken.

Se bild på boken
Wine, Maria (red.):  Lågor för Eros. Ett urval kärlekslyrik från hela världen. [ref 26478]    110:-
    FIB:s Lyrikklubb, Stockholm, 1955. Liten 8:o. 93, (3) s. Tryckt i 10 000 ex. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslaget något blekt på ryggen, annars ett fint ex. (FIB:s Lyrikklubbs Bibliotek nr 14)
Se bild på boken
  –  :  Lågor för Eros. Ett urval kärlekslyrik från hela världen. [ref 87367]    90:-
    Prisma/FIB:s Lyrikklubb, Stockholm, 1965. Liten 8:o. 91 s. Ny utgåva. Limhäftad. Blekt rygg samt namnteckning på smutstitelbladet, ett blad i början med ett litet hål i textytan, annars ett fint ex.
Wirsén, Carl David af:  Vid juletid. Af C.D. af Wirsén. [ref 47956]    150:-
    Gebers 1895. Liten 4:o. (6), 196 + 239 + 167, (1) s. Illustrerad av Jenny Nyström. 2:a upplagan. Förlagets klotband med främre pärmen präglad i guld, rött, blått, silver och svart samt bakre pärmen med blindpressning. Ryggändar och hörn lätt stötta och bakre pärmen lätt fläckad, annars ett fint ex.
Se bild på boken
Wojtyla, Karol:  Påskvaka. Ett urval dikter tolkade av Catherine Berg och Bo Setterlind. [ref 89828]    130:-
    Bonniers 1982. Stor 8:o. 93, (1) s. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex. Exlibris.
   Karol Wojtya 1920 - 2005 polsk teolog och författare samt påve (Johannes Paulus II).

Se bild på boken
Vold, Jan Erik:  Skillingtryck. [Översättning från norskan av författaren]. [ref 56242]    90:-
    Bo Ejeby Förlag, Göteborg, 1995. 170, (1) s. 1:a svenska upplagan. Limhäftad. Fint ex.
Wolgers, Beppe:  Episod i Vikens kapell. Om en händelse i somras. [Dikter]. [ref 12352]    150:-
    Bonniers 1973. 81, (1) s. Originalupplaga. Häftad. Omslagen kantstötta nedtill, det främre med några svaga, mörka streck samt namnteckning och datering på smutstitelbladet. Recensionsstämpel på blank sida i slutet.
Se bild på boken
  –  :  Kärleksbevisen. Dikter. [ref 3738]    225:-
    Bonniers 1961. Stor 8:o. 41, (1) s. Originalupplaga. Häftad med skyddsomslag. Genomgående lätt stukning vid ryggens övre del och skyddsomslaget med smärre bruksspår, annars ett fint, ouppskuret ex.
   Bilden föreställer ett annat exemplar och överensstämmer ej helt med detta ex. Detta ex är mindre gulnat.

Se bild på boken
Vreeswijk, Cornelis:  En handfull gräs. [ref 91213]    300:-
    Norstedts 1970. 70, (3) s. Originalupplaga. Häftad. Lätta bruksspår men i stort snygg. Tillskrift på smutstitelbladet.
Se bild på boken
  –  :  Sånger. Redigering: Jan Erik Vold. [ref 62742]    150:-
    Brombergs [1988]. Stor 8:o. XVIII, 430 s. + 1 rättelseblad. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Fint ex.
Se bild på boken
  –  :  Till Fatumeh. Visor: sjungna och osjungna. Musikalisk bearbetning: Per Alm. [ref 45170]    90:-
    Brombergs 1989. Stor 8:o. 123 s. 5:e tryckningen. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med två små lagade revor och lätt kantnött, i övrigt fint skick.
   Med musiknoter.

Se bild på boken
Wästberg, Per:  Förtöjningar. Dikter. [ref 16138]    90:-
    Wahlström & Widstrand 1995. 85, (1) s. Originalupplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med obetydliga bruksspår.
Se bild på boken
Zajc, Dane:  Trädet och vinden. Dikter i urval och översättning av Jon Milos. [ref 91745]    135:-
    Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag, 1995. 71, (1) s. Häftad med flikomslag. Med ett gåvokort från den Sloveniens ambassadör. Fint ex.
Se bild på boken
Åkerhielm, Helge (red.):  Kärlek, vin och sång. En diktantologi. [ref 38057]    90:-
    Hökerbergs 1949. Stor 8:o. 112, (4) s. Illustrerad med teckningar och vinjetter av Nils Ameck. Förlagets halvlinneband med rödfärgat övre snitt och marmorerade pärmpapper. Fint ex.
   Skyddsomslaget saknas.
Åkesson, Sonja:  Dödens ungar. [ref 10794]    90:-
    Författarförlaget 1973. Liten 8:o. 64, (3) s. Originalupplaga. Limhäftad. Kort tillskrift med namnteckning på förtitelbladet, annars fint skick.
  –  :  Ett liv att avverka. Dikter 1966-1974. [ref 36292]    125:-
    Rabén & Sjögren 1984. 229, (3) s. 2:a tryckningen, 4:e tusendet. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med lättare bruksspår, i övrigt fint skick.
   Denna volym omfattar texterna i följande diktsamlingar: Jag bor i Sverige (1966), Pris (1968), Ljuva sextital (1970), Dödens ungar (1973), Sagan om Siv (1974).

Se bild på boken
  –  :  Sonja Åkessons dikter. Förord av Bengt Martin. [ref 38904]    160:-
    Bra Böcker 1986. 523, (1) s. Förlagets dekorerade pappband. Bakre pärmen med en mycket liten stötskada, i övrigt fint skick. (Bra Lyrik)
   Sonja Åkesson debuterade 1957. Vid sin död tjugo år senare hade hon utgivit elva diktsamlingar, vilka alla ingår i denna samlingsvolym.

Se bild på boken
  –  :  Ute skiner solen. [ref 47096]    175:-
    Rabén & Sjögren 1965. Stor 8:o. 96, (3) s. Häftad med skyddsomslag. Ouppskuret fint ex.
Öhman, Ivar (red.):  De bästa dikterna av tolv moderna svenska författare: Nils Ferlin, Harry Martinson, Johannes Edfelt, Artur Lundkvist, Gunnar Ekelöf, Erik Lindegren, Karl Vennberg, Harald Forss, Maria Wine, Stig Sjödin, Sven Alfons, Werner Aspenström. [ref 30894]    150:-
    Folket i Bild 1952. 185 s. Illustrerad med teckningar av Harald Sallberg. Förlagets röda helskinnband med fem markerade bind, över guldsnitt och titeln präglad i guld på främre pärmen samt främre omslag medbundet. Två svarta stänk på bakre pärmen, annars ett fint ex.
Öijer, Bruno K.:  Och natten viskade Annabel Lee. [ref 91475]    120:-
    Wahlström & Widstrand 2014. Stor 8:o. 122, (1) s. + 1 fotografi i svartvitt. Originalupplaga. Häftad med flikomslag. Fint ex. Gåvotillskrift på förtitelbladet, dock inte av Öijer.
Se bild på boken
  –  :  Samlade dikter. [ref 90897]    180:-
    Wahlström & Widstrand 1997. Liten 8:o. (2), 560, (1) s. Häftad. Ryggen med läsveck samt lätta bruksspår runt om. Namn och datum på försättsbladet.
Se bild på boken
Österberg, Axel:  Visor tryckta i fjol. [ref 7085]    95:-
    Federativs Förlag, Stockholm, 1942. Liten 8:o. 160 s. Originalupplaga. Häftad. Mycket bra ouppskuret ex.
Östergren, Jan (tolkning och introduktion):  Bardernas Irland. [ref 66594]    90:-
    Symposion, Stockholm/Stehag, 1993. 55 s. Teckningar och vinjetter: Ingeborg Nilsson. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med litet veck och lagad reva i övre kanten.
Österling, Anders:  Grinden åt havet. Ett urval dikter 1904-1978 sammanställt av Karin Österling. [ref 90395]    90:-
    Bra Böcker 1985. Stor 8:o. 203, (4) s. Illustrerad av Pierre Österholm. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (I serien Bra Lyrik)
Se bild på boken
  –  :  Norrlandsresan. Diktcykel. [ref 30672]    90:-
    Bonniers 1908. Liten 8:o. 36, (1) s. Originalupplaga. Privatbundet skinnryggsband. Utgallrad biblioteksbok med stämplar.
   Anders Österlings första diktsamling kom 1904 med titeln Preludier.

Se bild på boken
  –  :  Ögonblick. Dikter 1971-1978. [ref 50623]    90:-
    Bonniers 1978. Stor 8:o. 63, (4) s. 4:e-5:e tusendet. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
Se bild på boken
Föregående | Boklistor | Nästa

Aspingtons Antikvariat
Värtavägen 21
115 53  STOCKHOLM
Tel. 08-20 11 00
 
Pg 45 86 46-7
Bg 794-7906
Hemsidan | Boklistor | Beställning | Förfrågan | Firmans historia
 

e-post: bok@aspingtons.se
SVAFMedlem i
Svenska Antikvariatföreningen
IBAN: SE21 5000 0000 0522 3101 2642       BIC: ESSESESS