logo Aspingtons Antikvariat

Böckerna är i gott antikvariskt skick
och i oktavformat om inte annat anges.

Boklistorna uppdateras kontinuerligt.

  Lant-, Jord- och Skogsbruk  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Föregående | Boklistor | Nästa
Anander, A. (utg.):  Sveriges lantbrukskalender 1926-1927. [ref 39679]    800:-
    Utgivarens förlag, Aneby, 1926. Stor 8:o. 8 (annonser) s. + 1516 s. + 8 (annonser) s. + 4 blad i olika färger med annonser i textdelen. Förlagets tryckta klotryggsband. Ryggen endast mycket lätt nött, rygghuvud och -fot något stukade, främre pärmen med en liten fuktfläck och obetydlig stötskada i nedre kanten, bakre pärmen ojämnt blekt. En stämpel på första annonssidan. Som helhet ett mycket bra och välhållet exemplar med ren och fin inlaga.
   Rikligt med annonser på såväl pärmarnas in- och utsidor och på ryggen. Väger drygt 2 kg.

Se bild på boken
[Arrhenius, J. (red.)]:  Kongl. Landtbruks-akademiens tidskrift för år 1865. Fjerde årgången. + Samma för år 1866. Femte årgången. [ref 783]    350:-
    Norstedt & Söner, Stockholm, 1865-1866. Stor 8:o. 400 s. + 5 planscher (varav 2 dubbelsidiga) + 1 dubbelsidig karta; + 384 s. + 10 planscher (varav 3 utvikbara, 1 dubbelsidig samt 4 i färg). Träsnitt i texten. Samtida halvfranskt band. Bandet slitet, mest på ryggen, men inlagan fräsch och fin. Namnetikett samt tillskrift i blyerts på för- och eftersättsblad. En av de utvikningsbara planscherna är på tunt papper och med revor i vikningen.
   Två årgångar sammanbundna i en volym.
Bergelin, J. Theod. (utg.):  Landtbrukskalender för år 1858. [ref 75270]    125:-
    Expeditionen af Tidskrift för Svenska Landtbruket, Stockholm, 1858. Liten 8:o. Opaginerad. Originalklotband med påklistrad pärmetikett. Pärmarna ojämnt blekta och lite fransiga i kanterna.
  –  :  Landtbrukskalender för år 1859. [ref 75271]    125:-
    Expeditionen af Tidskrift för Svenska Landtbruket 1858. Liten 8:o. Opaginerad. Originalklotband med påklistrad pärmetikett. Blekta pärmar, obetydligt kantnött.
  –  :  Tidskrift för svenska landtbruket och dess binäringar. Åttonde och nionde årgången. [ref 45116]    600:-
    Stockholm 1862-1863. Liten 4:o. (6), 378 + (6), 378 s. + 2 porträtt + 12 planscher. 68 träsnitt i texten (årg. 8); + 12 planscher. 13 träsnitt i texten (årg. 9). Samtida halvfranska band med marmorerade pärmar. Något nötta och med lätt flammiga ryggar. Namnteckning på försättsbladen. 2 volymer.
   10 årgångar utkom totalt.

Se bild på boken
Bergkvist, Sven O. - Olls, Bert:  Guld eller gröna skogar. Den tekniska revolutionen inom skogsbruket. [ref 66607]    125:-
    Rabén & Sjögren 1972. Liten tvär 4:o. (68) s. Rikt illustrerad. Förlagets klotband med skyddsomslag. Ryggen samt bakre omslag ojämnt gulnat. Dedikation från bägge författarna.
Björkman, Thure (utg.):  Örebro läns Kungl. hushållningssällskap 1903–1928. Under medverkan av särskilda fackmän. [ref 50728]    175:-
    Örebro 1928. Liten 4:o. 509 s. Illustrerad. Häftad. Ryggen något mörktonad och veckig, omslagen ojämnt blekta.
Bolin, Pehr:  Åkerogräsen och deras bekämpande. [ref 49998]    175:-
    Åhlén & Åkerlund 1926. 151, (8) s. + 62 planscher i litografi och 16 bilder i texten. Förlagets klotryggsband med pärmbild. Fint ex.
Se bild på boken
Brummer, M. H.:  Försök til et swenskt skogs- och jagt-lexicon. [ref 89818]    150:-
    Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm, 2010. Stor 8:o. 159 s. Illustrerad. Nytryck efter originalet från 1789 med uppslagsord från Adel-Öfwer-jägmästare. Förlagsband. Fint ex. (Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 49. Supplement till Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens tidskrift)
   Nytillkomna förord av Åke Barklund, Kerstin Ekman, Roger Bernström och Kjell Danell.

Se bild på boken
Bäckström, Lennart - Einarsson, Stig - Eriksson, Bertil - Hultman, Håkan - Hökås, Gunnar - Lindhé, Bengt - Lundström, Herbert - Mårtensson, Olof - Nilsson, Olle - Trafvelin, Bernt:  Svin. Under huvudredaktörskap av Håkan Hultman. [ref 42324]    150:-
    LT:s förlag; LTK 1973. Stor 8:o. 398 s. Illustrerad. Första upplagan. Förlagets dekorerade pappband. Främre falsen lätt skavd, annars fint skick.
Carlgren, Mauritz - Högbom, A.G. - Kempe, Frans, m.fl.:  Skogsbruk och skogsindustrier i norra Sverige. [ref 37694]    200:-
    Almqvist & Wiksell 1925. Liten 4:o. 541, (1) s. +13 planschblad. Rikt illustrerad med fotografier, kartor och tabeller i texten. Häftad. Osprättad. Omslag och rygg svagt gulnade, omslagen med några smärre naggar, riss och veck. (Norrländskt handbibliotek X)
Cato, Marcus Porcius - Varro, Marcus Terentius:  Om jordbruket. Samtal om lantbruket. Översatta från latinet av Sten Hedberg. Samt liv, lantbruk och livsmedel i Catos och Varros värld. Tolv artiklar av nutida svenska forskare. Redaktörer Örjan Wikander & Sten Hedberg. [ref 90563]    250:-
    Kungl. Skogs. och Lantbruksakademien 2015. Stor 8:o. 552, (8) s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslaget med smärre veck i övre kanten, annars ett fint ex. (Skogs- och lantbruksakademiska meddelanden 63)
Se bild på boken
Cederborgh, Fr.:  Den tillförlitlige kogubben. Handbok i nötboskapsskötseln eller alfabetiskt ordnadt sammandrag af läran om nötkreaturs uppfödande, utfodring, wård, afkastning och sjukdomar, fodermedlens beredning, mjölkhushållning, m.m. [ref 62364]    175:-
    Örebro 1863. Liten 8:o. IV, 186 s. Illustrerad med 16 träsnitt. Häftad. Ryggen missfärgad och spräckt, liten bit saknas vid rygghuvudet. Omslagen ojämnt mörktonade, solkade och med smärre veck, litet hörn saknas upptill. Namnteckning på främre omslag. De fem sista bladen med avtagande fuktrand i övre marginalen. Lämplig för inbindning.
Dahlberg, Gunnar - Johansson, Ivar (utg.):  Svenskt lantbrukslexikon. Under medverkan av svenska fackmän utgivet. Del 1-2. [ref 41901]    350:-
    AB Svensk Litteratur, Stockholm, 1941. Liten 4:o. 572 + (4), 573-1084 s. Illustrerad. 1:a upplagan. Förlagets dekorerade halvfranska band med övre guldsnitt och linneklädda pärmar. Främre pärmen till del 2 skavd i nedre hörnen, i övrigt fint skick.
Ekeland, Kelvin:  Mångfaldens utmark. [ref 89518]    190:-
    Carlssons 2014. Stor 8:o. 351, (1) s. Rikt illustrerad, huvudsakligen i färg. Förlagets fotoillustrerade linneryggsband. Fint ex.
Se bild på boken
Erickson, Eric (red.):  Medlemsblad för Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund. 1942: Nr 1-12. Årg. 20. [ref 89970]    175:-
    Stockholm 1942. Liten 4:o. 460 s. Sparsamt med illustrationer. Gediget beige klotband med ryggtitel i svart och rött. Mycket bra skick.
   Komplett årgång.
  –  :  Medlemsblad för Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund. 1943: Nr 1-12. Årg. 21. [ref 89971]    175:-
    Stockholm 1943. Liten 4:o. 412 s. Sparsamt med illustrationer. Gediget beige klotband med ryggtitel i svart och rött. Mycket bra skick.
   Komplett årgång.
  –  :  Medlemsblad för Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund. 1944: Nr 1-12. Årg. 22. [ref 89972]    125:-
    Stockholm 1944. Liten 4:o. 167, (1) s. Illustrerad. Gediget beige klotband med ryggtitel i svart och rött. Främre pärmen lätt fläckad, i övrigt mycket bra skick.
   Komplett årgång.
Faggot, Jacob - [Chydenius, Anders]:  Svar på frågan, angående kärrors förbättring, som Kongl. Vetenskaps Academien framstälde för år 1763. + Beskrifning på en arbets-kärra af ny inrättning: til svar på Kongl. Vetenskaps Academiens därom utgifne fråga. [ref 9686]    175:-
    Tryckt hos Direct. Lars Salvius, Stockholm, 1964. 8:o. (8) + 30 s. Med 3 vinjetter. Häftad. Ouppskuren. Tagen ur band, ryggen med klistrad remsa. Några sidor med brun fläck i marginalen, sid. 9 och 16 lagerfläckade och naggade i marginalen.
Se bild på boken
Florman, A.H.:  Underrättelse om hushållsdjurens wård och skötsel under hälso- och sjukdomstill-ståndet, eller Anwisning huru hästar, oxar, kor, får och swin skola uppfödas, samt deras sjukdomar botas, till allmogens tjenst. [ref 70180]    250:-
    C.W.K. Gleerups förlag, Lund, 1838. Liten 8:o. (2), IX, 316 s. Andra rättade och förökta upplagan. Senare halvklotband. Mycket lätt åldersfläckad inlaga samt dubbla namnteckningar på titelbladet.
  –  :  Underrättelse om hushållsdjurens wård och skötsel under hälso- och sjukdomstill-ståndet, eller Anwisning huru hästar, oxar, kor, får och swinskola uppfödas, samt deras sjukdomar botas, till allmogens tjenst. [ref 46559]    250:-
    C.W.K. Gleerups förlag, Lund, 1861. Liten 8:o. (2), IX, 316 s. Fjerde öfwersedda och tillökta upplagan. Samtida slitet halvfranskt band utan ryggtitel. Inlagan genomgående åldersfläckad. Stämpel på titelbladet. Tillskrift på främre pärmens insida.
  –  :  Underrättelse om hushållsdjurens wård och skötsel under hälso- och sjukdomstillståndet, eller Anwisning huru hästar, oxar, kor, får och swin skola uppfödas, samt deras sjukdomar botas, till allmogens tjenst. [ref 71872]    250:-
    C.W.K. Gleerups förlag, Lund, 1880. Liten 8:o. (2), IX, 316 s. 6:e upplagan. Samtida, lätt nött skinnryggsband med handskriven ryggtitel. Två blad med hörnveck. Namnteckning på försättsbladet.
Genrup, Kurt:  Gåsskötsel. Etnologisk studie med särskild hänsyn till skånska förhållanden. [ref 68108]    175:-
    Liber; Gleerups, Lund, 1975. Stor 8:o. 235, (2) s. Illustrerad. Limhäftad. Namnteckning och datering på smutstitelbladet. Mycket bra skick. (Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, nr 16)
   Akademisk avhandling.
Jonsson, Sune:  Bilder från bondens år. [ref 3741]    300:-
    LT:s förlag 1967. Liten 4:o. 300, (4) s. Rikt fotoillustrerad av författaren. 1:a upplagan. Förlagets klotband med skyddsomslag och färgat övre snitt. Omslaget naggat vid rygghuvudet och med ett längsgående veck på ryggen, i övrigt några små bruksspår, boken i fint skick.
Se bild på boken
Jämthagen, Sidney (red.):  De drog till skogs. [Skogsutbildning - från Sillre till Bispgården 1861-1997.] / [Text om inte annat anges: Gösta Jönsson och Valter Långström]. [ref 89811]    150:-
    Skogsmännens kamratförbund 1998. Stor 8:o. 320 s. Mycket rikt fotoillustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
Se bild på boken
Kardell, Lars:  Ekenäs. En stiftelsegård i Sörmland. [ref 89761]    150:-
    Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, 2014. 236 s. Tryckt i 500 ex. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Institutionens för skoglig landskapsvård rapporserie 121)
   Agrarhistoria om säteriet Ekenäs.

Se bild på boken
Kongl. maj:ts Allmenna Förordning:  Om Skogarne i Riket, Giord, öfwersedd och förbättrad wid Riksdagen uti Stockholm. åhr 1734. [ref 82576]    150:-
    Tryckt uthi thet Kongl. Tryckeriet hoos Joh. H. Werner, Stockholm, 1734. (40) s. Tagen ur band. Ett par sidor något lagerfläckade, ett ark delvis löst.
Se bild på boken
Krafft, Guido:  Lantbrukarens uppslagsbok. Volym I-II. Översatt och bearbetad för svenska förhållanden av Einar Engström, A.K. Eckerbom, John Nathorst, Gösta Dahlander, Alb. Tullgren och Ernst Henning. [ref 88281]    600:-
    Nordiska Bokförlaget, Stockholm, 1916. XII, 4 blanka, 3-544, 40 s. register; XIV, 2 blanka, 896 + 35 planschblad i färg, 65 s. register och rättelser; + X, 2 blanka, 558, 2 blanka, 31 s. register, 1 blank, X, 2 blanka, 370, (1) + 4 dubbelskiktiga planscher med vidhängande textblad, + register och rättelser 13, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade klotband. Tre av innerfalsarna skadade, bakre innerfalsen i volym 1 är intakt, i övrigt mycket gott skick.
   Två volymer. Den första volymen innehåller jordbrukslära och växtodling, den andra husdjursskötsel och lantbruksekonomi.
Lagerqvist, Lars O. - Lindqvist, Herman:  Den svenska skogens historia. [ref 72899]    120:-
    Norstedts 1999. 157 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med ett riss vid rygghuvudet, i övrigt ett fint ex.
   Denna bok har tillkommit i samarbete med AssiDomän.
Lange, Ulrich:  Experimentalfältet. Kungl. Lantbruksakademiens experiment- och försöksverksamhet på Norra Djurgården i Stockholm 1816-1907. [ref 48296]    125:-
    Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm, 2000. Stor 8:o. 408 s. Rikt illustrerad. För- och eftersättsblad med illustrationer i färg över Experimentalfältet. Förlagets dekorerade pappband. Fr5ämre pärmen något ojämnt blekt annars fin. (Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 23. Supplement till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift)
   Akademisk avhandling.

Se bild på boken
Larsson, Åke:  Minnen från Järvafältet under 1900-talet. [ref 89266]    150:-
    Trafik-Nostalgiska Förlaget, Stockholm, 2011. 4:o. 197 s. Slösande rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (TNF-bok 107)
Se bild på boken
Lindgren, N.O. (red.):  Bot för boskaps sot. Svensk veterinärmedicin 200 år. [ref 4806]    125:-
    Jubileumskommittén för svensk veterinärmedicin 200 år, Skara, 1975. 302 s. Illustrerad med teckningar av Barbro Lundberg samt fotografier. Förlagsband med skyddsomslag.
   Omslag av Svenolov Ehrén.
Linnæus, Samuel:  Kort, men tillförlitelig bij-skjötsel, på egen förfarenhet och anställte försök, efter bijens egenteliga natur och egenskaper grundad och inrättad, samt till allmänhetens tjenst och nytta, på mångas åstundan och anmodan, utgifwen. [ref 59346]    3500:-
    Tryckt hos kongl. privilegerade och gymnasii boktryckaren, Anders Wrigseen, Wexjö, 1768. Liten 8:o. (16), 166, (1) s. + 1 plansch utförd i träsnitt. Enkelt, samtida halvfranskt band med sprängda snitt samt fyra upphöjda bind. Pärmarna med vissa skrapmärken, pärmhörnen stukade, främre pärmen något fläckad. Inlagan stundtals tämligen kraftigt lagerfläckad samt med ett par hundöron och något enstaka litet riss.
   Författaren var yngre bror till Carl von Linné.

Se bild på boken
Lundberg, Fr.:  Beskrifning öfwer husdjurens sjukdomar. [ref 71035]    400:-
    Tryckt hos C. M. Thimgren, Stockholm, 1868. XV (1) 638 s. Något senare privatbundet halvfranskt band. Lätt skavt. Namnteckning på försättsbladet (se bild).
Se bild på boken
Myrdal, Janken - Söderberg, Johan:  Kontinuitetens dynamik. Agrar ekonomi i 1500-talets Sverige. [ref 80407]    200:-
    Almqvist & Wiksell International, Stockholm, 1991. Stor 8:o. 576 s. Illustrerad med kartor och tabeller. Häftad. Rygg och omslag med några små bruksspår, annars ett fint ex. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Economic History 15)
Nathorst, Hjalmar:  Svinskötsel. [ref 42334]    250:-
    Gleerups, Lund, 1890. VIII, 223 s. Privatbundet klotband med främre omslag medbundet. Exlibris samt samme ägares namnteckning och datering (1922) på titelbladet. Fint skick.
Osterman, Stig:  Satt och osatt. Fyra decennier i och runt Jordbrukarnas Föreningsblad. [ref 76808]    125:-
    Land/LT:s förlag 1973. 480 s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Dedikation från författaren "Stig".
Pabst, H.W.:  Anwisning till boskapsskötseln och hornboskapens flerfaldiga begagnande. Öfwersättning. [ref 70680]    450:-
    C. A. Bagges förlag, Stockholm, 1844. XII, 312 s. + 9 utvikbara graverade planscher + 2 utvikbara tabeller. Häftad. Omslagen med lätta veck, några riss vid rygghuvud och -fot. Ouppskuren.
Persson, Eric:  Den svenska skogen skildrad i text och bilder. [ref 62057]    250:-
    Svensk Litteratur, Stockholm, 1940. Stor 4:o. 352 s. Rikt fotoillustrerad. Förlagets halvklotband med färgat övre snitt och mönstrade pärmpapper. Ryggen lätt blekt och främre pärmen något blekt i nedre kanten, annars ett fint ex.
Planting, Birger:  Baroner och patroner. Porträtt ur Sveriges jordbrukshistoria. 1700-talet. [ref 2893]    110:-
    Bonniers 1944. 236, (1) s. + 16 planschblad. Häftad. Ryggen något mörktonad och med läsveck, ryggfot och omslag med smärre veck i nedre kanten.
Pyk, C.G.:  Gården på slätten. [ref 5607]    120:-
    Hökerbergs 1936. 304, (3) s. + 1 frontespis. Illustrerad i texten. Häftad. Något nött. Ryggen med veck och bakre omslag med ett par riss i ytterkanten.
Se bild på boken
Rendel, Jan:  Från byatjur till genteknik. En agrar- och vetenskapshistorisk studie av utvecklingen av svensk husdjursgenetik och husdjursavel under 1900-talet. [ref 89810]    150:-
    Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm, 2003. Stor 8:o. 315 s. Illustrerad med fotografier och diagram. Förlagets dekorerade pappband. Lite blekt rygg annars fin. (Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 30)
Se bild på boken
Rogberg, Martin:  Livet på sex tunnland. [ref 26023]    100:-
    Skoglunds 1941. 237, (1) s. Illustrerad av Britta Stenström-Rogberg. Förlagets dekorerade klotband. Främre omslag medbundet. Rygg och främre pärm något ojämnt blekta.
Se bild på boken
  –  :  Livet på sex tunnland. [ref 26024]    95:-
    Skoglunds 1941. 237, (1) s. Med 52 teckningar av Britta Stenström-Rogberg. Häftad. Små stukningar vid ryggfoten, annars ett fint ouppskuret ex.
Rohlwes, Joh. Nicol.:  Allgemeines Vieharzneibuch, oder Unterricht wie der Landmann seine Pferde, sein Rindvieh, seine Schafe, Schweine, Ziegen und Hunde aufziehen, warten und süttern, und inre Krankheiten erkennen und heilen soll; nebst einem Anhange. [ref 70333]    500:-
    Berlin 1828. Kl. 8°. 363 pp. Nebst einer Kupfertafel. Zwölfte Auflage. Pappband der Zeit mit grosse Gebrauchsspuren.
Se bild på boken
Rosén, Ulla:  Himlajord och handelsvara. Ägobyten av egendom i Kumla socken 1780-1880. [ref 80295]    125:-
    Lund University Press, Lund, 1994. 292, (7) s. Häftad med skyddsomslag. Fint ex. (Bibliotheca historica Lundensis 79)
   Akademisk avhandling.
Roswall, Anders (utg.):  Djurvännernas tidning. 15:e årg. 1904. Under medverkan av Prof. Hj. Dahlström, H. Samzelius, Elna Tenow m.fl. [ref 76511]    150:-
    Wilhelmssons Boktryckeri, Stockholm, 1904. Stor 8:o. (4), 196 s. Illustrerad + en del roliga bilannonmser. Privatbundet skinnryggsband med ojämnt blekta pärmar och utan ryggtitel.
   12 nummer.
Svenska svinafvelsföreningen (utg.):  Svenska svinafvelsföreningens ritningar till svinstallar jämte material- och arbetsbeskrifning. [ref 84333]    175:-
    Aftonbladets Tryckeri, Stockholm, 1911. 18 s. + 8 utvikbara ritningar. Häftad. Ryggen med sprickor om ca 3,5 cm intill rygghuvud och -fot, omslagen något fuktfläckade samt med några smärre naggar, riss och veck. Inlagan med genomgående fuktfläckar i marginalerna.
Se bild på boken
Teale, Edwin Way:  Den gyllene flocken. Ett år av en bikupas liv. Till svenska och med företal av Bertil Hanström. [ref 7793]    160:-
    Natur och Kultur 1942. Stor 8:o. 186 s. + 32 planschblad med fotografier. Häftad. Tämligen kraftigt snedläst, ryggränder och fransig ryggfot. Bakre omslaget lätt solkat, omslagen i övrigt med några smärre veck.
Wikström, Johan:  Flottningens historia i Anundsjö. [ref 86013]    185:-
    Örnsköldsviks kommun/Cewe-Förlaget 1989. Kvadratisk 8:o. 280 s. Tämligen rikt illustrerad med fotografier. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex. (Örnsköldsviks kommuns skriftserie nr 9)
Se bild på boken
Wohlfart, Göran (huvudred.):  Svensk skogsindustri i omvandling. [Utvecklingen sedan 1950]. Band 1: Sågverksindustri. Industrier för träbaserade skivmateriel. Massa- och pappersindustri. Band 2: Skogen och skogsbruket. Arbetskraft, kapital och effektivitet. Efterfrågan på skogsindustriprodukter. [ref 87880]    250:-
    Skogsindustriernas Samarbetsutskott - Strukturutredningen, Stockholm, 1971. 456 + 389, (2) s. Förlagets dekorerade pappband. Ryggarna lätt stötta nedtill, i övrigt fint skick.
   2 volymer. - With an extensive Summary in English in Volume 2.
Wolff, Emil:  Läran om husdjurens rationella utfodring. Efter nyaste djurfysiologiska forskningar. Öfversättning af J. Christerson. [ref 75261]    150:-
    J. Arrhenii Förlag, Stockholm, 1875. Liten 8:o. XII, 315 s. Häftad med tryckt originalomslag. Svag spricka i ryggen, omslagen lite ojämnt blekta och lätt naggade, små falsrevor nedtill. Inlagan är i mycket bra skick.
Wright, Lewis:  The New Book of Poultry. With Forty-Five Plates in Colour and Black and White by J. W. Ludlow. And the Poultry Club Standards of Perfection for the Various Breeds. [ref 90212]    3500:-
    Cassell and Company, Limited, London, 1902. 4to. VII, (1), 600 pp. Plus 8 pp with ads. Richly illustrated in text. Original maroon decorated cloth. All edges gilt. Just a little bit worn on edges otherwise a nice copy. Owner's signature and date on front free endpaper.
   En mycket trevlig och instruktiv bok om höns och fjäderfäns skötsel.

Se bild på boken
Föregående | Boklistor | Nästa

Aspingtons Antikvariat
Värtavägen 21
115 53  STOCKHOLM
Tel. 08-20 11 00
 
Pg 45 86 46-7
Bg 794-7906
Hemsidan | Boklistor | Beställning | Förfrågan | Firmans historia
 

e-post: bok@aspingtons.se
SVAFMedlem i
Svenska Antikvariatföreningen
IBAN: SE21 5000 0000 0522 3101 2642       BIC: ESSESESS