Aspingtons

Vikten av motorolja

Date

Bilens motor är en av de viktigaste delarna av ditt fordon. Det är den som får din bil att röra sig, och den måste smörjas ordentligt för att fungera som den ska. Det är där motoroljan kommer in i bilden. Motoroljan håller din motor igång på ett smidigt sätt genom att smörja alla rörliga delar. Med tiden bryts motoroljan ner och blir mindre effektiv. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera din motoroljenivå och byta den vid behov.

Olika typer av motorolja

Det finns olika typer av motorolja, och vilken typ som är rätt för din bil beror på bilens märke och modell. De tre viktigaste typerna av motorolja är konventionell olja, syntetisk olja och motorolja med hög körsträcka. Konventionell olja är den vanligaste typen av motorolja. Den tillverkas av råolja som har raffinerats för att uppfylla vissa specifikationer. Syntetisk olja är konstgjord och utformad för att hålla längre än konventionell olja. Den fungerar också bättre i extrema temperaturer. Den hjälper till att förhindra läckor och minskar slitaget på motordelarna. 

Det är viktigt att motorolja används för att hålla bilens motor igång. Det finns olika typer av motoroljor och vilken som är rätt för din bil beror på bilens märke och modell. De flesta tillverkare rekommenderar att du byter motorolja var 3 000-5 000 mil för konventionell olja, var 5 000-7 500 mil för syntetisk olja och var 7 500-10 000 mil för olja med hög körsträcka. Kom ihåg att kontrollera din bruksanvisning för specifika rekommendationer från tillverkaren.

Fler
artiklar